ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

declared

D IH0 K L EH1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -declared-, *declared*, declar, declare
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
declared(adj) ซึ่งเปิดเผย, See also: ซึ่งชี้ชัด, ซึ่งเป็นที่ทราบ, ซึ่งเป็นที่รับรู้, Syn. avowed, professed, self-confessed, stated

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Declared dividendเงินปันผลที่ประกาศจ่าย [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
declared(adj) ที่แสดงเจตนารมย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And headquarters has declared that we must take that ridiculous flyspeck even if all of us are killed.และกองบัญชาการก็ประกาศไว้ ว่าต่อให้ต้องตายกันหมด เราก็ต้อง... ...เราต้องยึดตามดระยำนั่นให้ได้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Germany has declared war on the Jones boys.เยอรมัน สั่งให้จัดการกับพวกโจนส์ ทั้งคู่ได้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
If you tell him, he'll stop. I'll wind up being declared an MIA.ถ้าคุณบอกเขา เขาจะหยุด ผมจะยกเลิกขายกับMIA Goodfellas (1990)
That you actually declared your resolution of never taking orders and were compensated accordingly.เหมือนที่คุณประกาศความตั้งใจย่างแท้จริง ว่าจะไม่รับการเป็นพระและได้รับค่าชดเชยไปแล้ว Episode #1.6 (1995)
- Your ladyship declared it to be impossible.-คุณหญิงท่านได้ทำให้กระจ่างแล้วนี่คะว่ามันเป็นไปไม่ได้ Episode #1.6 (1995)
You see, war has been declared between His Majesty's Government and Germany.มีการประกาศสงครามระหว่าง รัฐบาลอังกฤษและประเทศเยอรมนี Seven Years in Tibet (1997)
He declared that the remote kingdom of Tibet... is an integral part of the Chinese territory... and mustjoin the great new republic.และได้ประกาศว่าอาณาจักรทิเบต อันไกลโพ้นนั้น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ อาณาเขตของจีนเช่นกัน และต้องเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของสาธารณรัฐใหม่นี้ด้วย Seven Years in Tibet (1997)
-They have declared that...ปล่อยข่าวต่อต้านสงคราม The Man in the Iron Mask (1998)
Our country owes its creation to a man they declared insane.Our country owes its creation to a man they declared insane. Anna and the King (1999)
One merely wishes to be declared free.ตนแทบไม่ได้อยากมีอิสรภาพ Bicentennial Man (1999)
It is the decision of this court that Andrew Martin, from this day forward will continue to be declared a robot.ศาลได้ตัดสินว่า... นับจากนี้ไปจะถือว่า แอนดรู มาร์ติน ยังคงเป็น... Bicentennial Man (1999)
The day that Jones and Hagen arrived in Savannah... was declared a holiday.วันที่โจนส์กับเฮเก้นมาถึง ซาวันน่าห์ประกาศเป็นวันหยุด The Legend of Bagger Vance (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
declaredHe declared that the earth goes round the sun.
declaredHe said that America declared its independence in 1776.
declaredHe was declared guilty.
declaredHe was declared insolvent.
declaredIn reply Jesus declared...
declaredJapan declared war on the United States in December, 1941.
declaredShe declared him to be dishonest.
declaredShe declared that she was not guilty.
declaredShe declared that she was right.
declaredThe American Government declared a state of emergency.
declaredThe colony declared independence.
declaredThe colony declared independence and become a republic.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย[ngoenpanphon thī prakāt jāi] (n, exp) EN: declared dividend

CMU English Pronouncing Dictionary
DECLARED D IH0 K L EH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
declared (v) dˈɪklˈɛəʳd (d i1 k l e@1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekenntnis {n} zudeclared belief in; declaration of belief in [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカホシキツネベラ[akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
公示価格[こうじかかく, koujikakaku] (n) declared value [Add to Longdo]
勝ち名乗り[かちなのり, kachinanori] (n) (in sumo) being declared the winner of a bout [Add to Longdo]
宣言済み具象構文[せんげんずみぐしょうこうぶん, sengenzumigushoukoubun] (n) {comp} declared concrete syntax [Add to Longdo]
痛み分け;痛分[いたみわけ, itamiwake] (n) match declared drawn due to injury (sumo) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
宣言済み具象構文[せんげんずみぐしょうこうぶん, sengenzumigushoukoubun] declared concrete syntax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 declared
   adj 1: made known or openly avowed; "their declared and their
       covert objectives"; "a declared liberal" [ant:
       {undeclared}]
   2: declared as fact; explicitly stated [syn: {declared},
     {stated}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top