ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decimate

D EH1 S AH0 M EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decimate-, *decimate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decimate(vt) ทำลายยับเยิน, See also: ทำลายไปเป็นจำนวนมาก, สังหารหมู่, Syn. abate, massacre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decimatevt. ทำลายยับเยิน,สังหารยับเยิน,เลือกคนที่ 10, See also: decimation n. ดูdecimate decimator n ดูdecimate, Syn. destroy

English-Thai: Nontri Dictionary
decimate(vt เลือกชิ้นที่) 10,ทำลายยับเยิน,ทำให้เสียหายมาก,ฆ่าทิ้ง

CMU English Pronouncing Dictionary
DECIMATE D EH1 S AH0 M EY2 T
DECIMATED D EH1 S AH0 M EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decimate (v) dˈɛsɪmɛɪt (d e1 s i m ei t)
decimated (v) dˈɛsɪmɛɪtɪd (d e1 s i m ei t i d)
decimates (v) dˈɛsɪmɛɪts (d e1 s i m ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decimate
   v 1: kill one in every ten, as of mutineers in Roman armies
   2: kill in large numbers; "the plague wiped out an entire
     population" [syn: {eliminate}, {annihilate}, {extinguish},
     {eradicate}, {wipe out}, {decimate}, {carry off}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top