ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decimal fraction

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decimal fraction-, *decimal fraction*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decimal fractionเศษส่วนทศนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decimal Fractionเลขทศนิยม [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษสิบ(n) decimal fraction, See also: a tenth, Example: ครูสอนวิธีแปลงเศษสิบเป็นเศษส่วนอย่างง่าย ๆ, Thai Definition: เศษส่วนที่มีเศษเป็นตัวเลข 0 ถึง 9 และมีส่วนเป็นหน่วย 10, Notes: (คณิตศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศษส่วนทศนิยม[sētsuan thotsaniyom] (n, exp) EN: decimal fraction  FR: fraction décimale [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dezimalbruch {m} [math.] | periodischer Dezimalbruch | unendlicher, periodischer Dezimalbruchdecimal fraction | repeating decimal | recurring decimal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
小数[しょうすう, shousuu] (n,adj-no) fraction (part of); decimal fraction; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
小数[しょうすう, shousuu] decimal fraction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  decimal fraction
      n 1: a proper fraction whose denominator is a power of 10 [syn:
           {decimal fraction}, {decimal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top