ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deceive

D IH0 S IY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deceive-, *deceive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deceive(vi) หลอกลวง, See also: หลอก, ลวง, ต้ม, โป้ปด, โกหก, Syn. trick, mislead, delude, betray
deceive(vt) หลอกลวง, See also: หลอก, ลวง, ต้ม, โป้ปด, โกหก, Syn. delude, betray
deceive in(phrv) ผิดหวังกับ
deceive into(phrv) หลอกลวง, See also: หลอก, ทำให้หลงเชื่อ, Syn. trick into
deceive with(phrv) หลอกลวงด้วย, See also: ทำให้หลงเชื่อด้วย, Syn. delude with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deceive(ดิซีฟว') vt.,vi. หลอกลวง,ต้ม., See also: deceivableness n. deceivability n. ดูdeceive deceivingly adv. ดูdeceive, Syn. delude, dupe, fool

English-Thai: Nontri Dictionary
deceive(vt) หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deceiveChildren are to be deceived with comfits and men with oaths.
deceiveDeceive me once, and I will forgive you; deceive me twice, and you're a double-crosser.
deceiveDon't be deceived by appearances.
deceiveDon't deceive me.
deceiveHe deceived her, but even now she loves him.
deceiveHe deceived her into buying a precious jewel.
deceiveHe deceives others with his appearance.
deceiveHe has entirely deceived us.
deceiveHe is the last man to deceive me.
deceiveHe took advantage of my ignorance and deceived me.
deceiveHe was deceived by her apparent friendliness.
deceiveHe was deceived by her innocent appearance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ฉ้อตอแหล(v) deceive, See also: be deceitful, wheedle, bluff, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: เธอขี้ฉ้อตอแหลเอาเงินเขาไปจนเขาเกือบหมดตัว, Thai Definition: พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
คนหากิน(n) deceiver, See also: tricky person, swindler, Example: คนหากินพวกนี้จะหากินกับคนบ้านนอกที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด ยังไม่รู้ประสีประสา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้หาเงินด้วยการหลอกลวง
หลอกตัวเอง(v) deceive oneself, See also: fool oneself, delude oneself, Syn. ไม่ยอมรับความจริง, Example: แม้ลูกเต้าเขาร้องไห้กันแล้ว ข้าพเจ้าก็ยังคงหลอกตัวเองต่อไปว่าท่านจะยังไม่ตาย, Thai Definition: ทำตรงข้ามกับความรู้สึกและสถานะของตน จนตัวเองก็พลอยนึกว่าตนเป็นเช่นนั้นจริงๆ, ไม่ยอมรับกับตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไร
ตกเขียว(v) deceive (to be a prostitute), See also: trick, delude, Example: คุณนายนั่นมาตกเขียวที่หมู่บ้านของเราอีกแล้ว, Thai Definition: ล่อลวงผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, Notes: (สแลง)
แหกตา(v) deceive, See also: hoodwink, cheat, Syn. หลอกลวง, ย้อมแมวขาย, Example: การดัดแปลงออฟฟิศครั้งนี้ ทำเพื่อแหกตาเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจค้นและจับกุม, Notes: (ปาก)
ล่อลวง(v) deceive, See also: mislead, hoodwink, trick, con, delude, swindle, Syn. ลวงล่อ, Example: มิจฉาชีพล่อลวงสาวชนบทไปขาย, Thai Definition: ใช้อุบายทุจริตให้หลงเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จ
ปลิ้นปลอก(v) cheat, See also: deceive, trick, swindle, Syn. ปลิ้นปล้อน, Example: ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ปลิ้นปลอกเวลาจีบผู้หญิงกันทั้งนั้น, Thai Definition: ใช้อุบายล่อลวงเพื่อให้สำเร็จในประโยชน์ตน
สับปลับ(v) deceive, See also: oscillate, vacillate, Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก, Ant. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ, Example: เขาสับปลับได้แม้กระทั่งลูกเมียของตัวเอง, Thai Definition: พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้
ตุ๋น(v) swindle, See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud, Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, หลอก, คดโกง, โกง, Example: เจ้าของบ้านถูกแก๊ง18มงกุฎใช้เล่ห์เหลี่ยมตุ๋นเงินไปอีกจำนวนโข, Thai Definition: หลอกลวงเอาไปแทบหมดตัว, Notes: (จีน)
ทำที(v) deceive, See also: pretend, feign, Syn. หลอก, ลวง, Example: ผู้ร้ายทำทีเหมือนจะบอกความจริงแก่ตำรวจ, Thai Definition: แสดงกิริยาหรืออาการให้ผู้อื่นสำคัญผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
แหกตา[haēktā] (v) EN: deceive ; hoodwink ; cheat
หักหลัง[haklang] (v) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out  FR: trahir
ขี้ฉ้อตอแหล[khīchø tølaē] (v, exp) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff
กินตา[kintā] (v) EN: deceive the eyes ; mistaken one for another ; be difficult to see ; be difficult to notice
เล่นตลก[len talok] (v, exp) EN: trick ; play the fool with someone ; deceive  FR: rouler
หลอกตัวเอง[løk tūa-ēng] (v, exp) EN: deceive oneself ; fool oneself ; delude oneself
ล่อลวง[lølūang] (v) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle  FR: séduire ; enjôler
ลวง[lūang] (v) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe  FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
พราง[phrāng] (v) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble  FR: camoufler ; déguiser

CMU English Pronouncing Dictionary
DECEIVE D IH0 S IY1 V
DECEIVED D IH0 S IY1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deceive (v) dˈɪsˈiːv (d i1 s ii1 v)
deceived (v) dˈɪsˈiːvd (d i1 s ii1 v d)
deceiver (n) dˈɪsˈiːvər (d i1 s ii1 v @ r)
deceives (v) dˈɪsˈiːvz (d i1 s ii1 v z)
deceivers (n) dˈɪsˈiːvəz (d i1 s ii1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǒng, ㄏㄨㄥˇ, ] deceive; coax, #8,155 [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, / ] deceive, #10,340 [Add to Longdo]
蒙蔽[méng bì, ㄇㄥˊ ㄅㄧˋ, ] deceive; hoodwink, #22,280 [Add to Longdo]
[guà, ㄍㄨㄚˋ, / 詿] deceive; disturb, #26,087 [Add to Longdo]
[kuáng, ㄎㄨㄤˊ, / ] deceive; lies, #31,042 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] deceive; indistinct, #33,382 [Add to Longdo]
[wǎng, ㄨㄤˇ, ] deceive; there is none, #45,276 [Add to Longdo]
欺以其方[qī yǐ qí fāng, ㄑㄧ ㄧˇ ㄑㄧˊ ㄈㄤ, ] deceived by a pretence of reason (成语 saw), #648,039 [Add to Longdo]
[wàng, ㄨㄤˋ, ] deceive; scare; to travel, #677,054 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] deceive; contrive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらし込む;誑し込む[たらしこむ, tarashikomu] (v5m,vt) to cajole; to deceive; to seduce [Add to Longdo]
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive [Add to Longdo]
まやかす[mayakasu] (v5s,vt) to cheat; to swindle; to deceive [Add to Longdo]
悪意[あくい, akui] (n,adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P) [Add to Longdo]
暗ます;晦ます[くらます, kuramasu] (v5s,vt) (1) to abscond; to conceal oneself; (2) to deceive; to dissemble; to fool [Add to Longdo]
一杯食う[いっぱいくう, ippaikuu] (exp,v5u) to be deceived [Add to Longdo]
一杯食わされる[いっぱいくわされる, ippaikuwasareru] (exp,v1) to be taken in; to be duped; to be deceived [Add to Longdo]
陥れる;落とし入れる;落し入れる;おとし入れる[おとしいれる, otoshiireru] (v1,vt) (1) to trick someone into (committing a crime, etc.); to hatch a plan and deceive someone; (2) to assault (a castle, etc.); (3) to drop something and have it fall into something [Add to Longdo]
偽る(P);詐る;譃わる(iK)[いつわる, itsuwaru] (v5r,vi) to lie; to cheat; to falsify; to deceive; to pretend; (P) [Add to Longdo]
欺き惑わす[あざむきまどわす, azamukimadowasu] (v5s) to deceive and lead astray [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deceive
   v 1: be false to; be dishonest with [syn: {deceive}, {lead on},
      {delude}, {cozen}]
   2: cause someone to believe an untruth; "The insurance company
     deceived me when they told me they were covering my house"
     [syn: {deceive}, {betray}, {lead astray}] [ant: {undeceive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top