ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deceased

D IH0 S IY1 S T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deceased-, *deceased*, deceas, decease
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deceased(adj) ซึ่งตายแล้ว, See also: ซึ่งไร้ชีวิต, Syn. dead, demised

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deceased(ดิซีสทฺ') adj. ตายแล้ว,ไร้ชีวิต. n. คนตาย, Syn. dead

English-Thai: Nontri Dictionary
deceased(adj) ตาย,ที่สิ้นลม,ที่หมดลม,ที่สิ้นชีวิต
deceased(n) คนตาย,ผู้เสียชีวิต,ผู้ตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deceasedผู้ตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deceased (E.); decedent (A.)ผู้ตาย, ผู้มรณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deceasedA monument has been erected to the memory of the deceased.
deceasedHe got down on his knees and prayed for the souls of the deceased.
deceasedShe has a claim on her deceased husband's estate.
deceasedThe deceased was eighty years old.
deceasedThe Emperor prayed for the souls of the deceased.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรณะ(adj) dying, See also: deceased, dead, funereal (e.g. atmosphere), Example: ญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึก ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Thai Definition: เกี่ยวกับความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มรณะ[mørana] (adj) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal  FR: mortel ; de mort
ผู้ล่วงลับ[phūlūanglap] (n) EN: deceased ; departed ; dead person  FR: défunt [m] ; disparu [m] ; mort [m]
ผู้ตาย[phūtāi] (n) EN: deceased ; decedent ; dead person  FR: défunt [m] ; mort [m] ; disparu [m]
วายชนม์[wāichon] (adj) EN: deceased

CMU English Pronouncing Dictionary
DECEASED D IH0 S IY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deceased (v) dˈɪsˈiːst (d i1 s ii1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先父[xiān fù, ㄒㄧㄢ ㄈㄨˋ, ] deceased father; my late father, #55,334 [Add to Longdo]
先公[xiān gōng, ㄒㄧㄢ ㄍㄨㄥ, ] deceased father; deceased senior male figure, #109,841 [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] deceased mother, #125,932 [Add to Longdo]
先妣[xiān bǐ, ㄒㄧㄢ ㄅㄧˇ, ] deceased mother; mother of an ancestor, #224,394 [Add to Longdo]
先慈[xiān cí, ㄒㄧㄢ ㄘˊ, ] deceased mother, #306,192 [Add to Longdo]
亡母[wáng mǔ, ㄨㄤˊ ㄇㄨˇ, ] deceased mother [Add to Longdo]
先大母[xiān dà mǔ, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ, ] deceased paternal grandmother [Add to Longdo]
丧妻[sàng qī, ㄙㄤˋ ㄑㄧ, / ] deceased wife [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured [Add to Longdo]
遺影[いえい, iei] (n) portrait of deceased person; (P) [Add to Longdo]
遺灰[いはい, ihai] (n) ashes (of the deceased); remains from cremation [Add to Longdo]
遺功[いこう, ikou] (n) works following the deceased [Add to Longdo]
遺骨[いこつ, ikotsu] (n) remains; ashes of deceased; (P) [Add to Longdo]
遺集[いしゅう, ishuu] (n) collection of writings by the deceased [Add to Longdo]
遺髪[いはつ, ihatsu] (n) hair of the deceased [Add to Longdo]
遺筆[いひつ, ihitsu] (n) writing left by the deceased [Add to Longdo]
遺品[いひん, ihin] (n) articles of the deceased; article left by the deceased; things that belonged to the deceased; (P) [Add to Longdo]
遺芳[いほう, ihou] (n) memory or autograph of deceased [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deceased
   adj 1: dead; "he is deceased"; "our dear departed friend" [syn:
       {asleep(p)}, {at peace(p)}, {at rest(p)}, {deceased},
       {departed}, {gone}]
   n 1: someone who is no longer alive; "I wonder what the dead
      person would have done" [syn: {dead person}, {dead soul},
      {deceased person}, {deceased}, {decedent}, {departed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top