ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decalitre

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decalitre-, *decalitre*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดคาลิตร(clas) decaliter, See also: decalitre, Syn. ด.ค.ล., Example: เดคาลิตรเป็นหน่วยหนึ่งของมาตราตวง, Thai Definition: ชื่อมาตราตวงตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 10 ลิตร, Notes: (อังกฤษ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デカリットル[dekarittoru] (n) (prev. 竍) decaliter; decalitre [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dekaliter {m}decalitre; decaliter [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decalitre
   n 1: a metric unit of volume or capacity equal to 10 liters
      [syn: {dekaliter}, {dekalitre}, {decaliter}, {decalitre},
      {dal}, {dkl}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
declare, declarer, declared, deviltry, decollete

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top