ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decaliter

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decaliter-, *decaliter*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decaliter(เดค'คะลีเทอะ) n. หน่วยปริมาตร 10 ลิตร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดคาลิตร(clas) decaliter, See also: decalitre, Syn. ด.ค.ล., Example: เดคาลิตรเป็นหน่วยหนึ่งของมาตราตวง, Thai Definition: ชื่อมาตราตวงตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 10 ลิตร, Notes: (อังกฤษ)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǒu, ㄉㄡˇ, ] decaliter; peck; dry measure for grain equal to ten sheng 升 or one-tenth dan 石, #3,161 [Add to Longdo]
公斗[gōng dǒu, ㄍㄨㄥ ㄉㄡˇ, ] decaliter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デカリットル[dekarittoru] (n) (prev. 竍) decaliter; decalitre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decaliter
   n 1: a metric unit of volume or capacity equal to 10 liters
      [syn: {dekaliter}, {dekalitre}, {decaliter}, {decalitre},
      {dal}, {dkl}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top