ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debrief

D IH0 B R IY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debrief-, *debrief*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debrief(vt) ตั้งคำถามอย่างละเอียด, See also: สอบสวน, ซักไซ้, Syn. interrogate, question

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debrief(ดิบรีฟ') vt. สอบถามรายละเอียด, See also: debriefing n.

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBRIEF D IH0 B R IY1 F
DEBRIEFS D IH0 B R IY1 F S
DEBRIEFED D IH0 B R IY1 F T
DEBRIEFING D IH0 B R IY1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debrief (v) dˌiːbrˈiːf (d ii2 b r ii1 f)
debriefs (v) dˌiːbrˈiːfs (d ii2 b r ii1 f s)
debriefed (v) dˌiːbrˈiːft (d ii2 b r ii1 f t)
debriefing (v) dˌiːbrˈiːfɪŋ (d ii2 b r ii1 f i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  debrief
      v 1: put someone through a debriefing and make him report; "The
           released hostages were debriefed"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top