ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debater

D AH0 B EY1 T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debater-, *debater*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debater(n) ผู้อภิปราย, See also: ผู้โต้แย้ง, Syn. arguer, talker

English-Thai: Nontri Dictionary
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อภิปราย(n) debater, Example: การอภิปรายเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทยมีผู้อภิปราย 5 คน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วาที[wāthī] (n) EN: speaker ; explainer ; debater ; arguer  FR: interlocuteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBATER D AH0 B EY1 T ER0
DEBATERS D AH0 B EY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debater (n) dˈɪbˈɛɪtər (d i1 b ei1 t @ r)
debaters (n) dˈɪbˈɛɪtəz (d i1 b ei1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disputant {m} | Disputanten {pl}debater | debaters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蘇張[そちょう, sochou] (n) good debater [Add to Longdo]
討論者[とうろんしゃ, touronsha] (n) debater [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  debater
      n 1: someone who engages in debate [syn: {debater}, {arguer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top