ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

death

D EH1 TH   
148 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -death-, *death*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - เขมร (KH) (UNAPPROVED version -- use with care )
death note (n ) death note

English-Thai: Longdo Dictionary
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
matter of life and death(phrase) เรื่องคอขาดบาดตาย
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
death[N] การตาย, See also: การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, การสิ้นชีวิต, การสิ้นใจ, Syn. decease, demise, departure, dying, expiration, passing, the act of dying, the end of life, loss of life, Ant. birth, life
death[N] การทำลาย, See also: การถูกทำลาย
death[N] การสาบสูญ
death[N] การสิ้นสุด, See also: การยุติ, การจบสิ้น, การถูกทำลาย, การดับ, Syn. destruction, end, extinction
death[N] ความตาย, See also: มรณกรรม, การสิ้นชีวิต, การเสียชีวิต
deathbed[N] เตียงนอนที่คนตายนอน, See also: เตียงนอนขณะที่ตาย
deathblow[N] เหตุการณ์หรือการกระทำที่ทำให้ตายหรือทำให้บางอย่างจบสิ้น
deathless[ADJ] อมตะ, See also: ไม่ตาย, มีชีวิตนิรันดร์, Syn. immortal, everlasting, Ant. death, mortal
death rate[N] อัตราการตาย
death wish[N] ความรู้สึกอยากตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
death(เดธ) n. ความตาย,มรณกรรม,ภาวะที่ตาย,การดับ,การถูกทำลาย to death สุดเหวี่ยงอย่างยิ่ง, See also: deathful adj. ดูdeath, Syn. end
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย
death bedn. เตียงนอนในขณะที่ตาย. adj. เกี่ยวกับหรือระหว่างชั่วโมงสุดท้ายก่อนตาย
death certificaten. มรณบัตร
death dutyn. ภาษีมรดก
death sentencen. การลงโทษประหารชีวิต
death watchn. การเฝ้าพยาบาลก่อนตาย
death'sman(เดธ'สมัน) n. เพชรฆาต -pl.deathsmen
deathlessadj. อมตะ,อมร,ไม่มีที่สิ้นสุด,นิรันดร, See also: deathlessness n. ดูdeathless, Syn. eternal
deathly(เดธ'ลี) adj. ทำให้ตาย,อันตรายถึงตาย,เกี่ยวกับการตาย. -adv. ในลักษณะของการตาย,อย่างยิ่ง,สุดเหวี่ยง, See also: deathliness n., Syn. deadly

English-Thai: Nontri Dictionary
death(n) ความตาย,ความสูญสิ้น,การดับสูญ,มรณกรรม
DEATH death rate(n) อัตราการตายประจำปี
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป
deathlike(adj) เหมือนตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deathความตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
death assemblage; taphocoenose; taphocoenosis; thanatocoenosisชุมซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
death benefitผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
death certificateมรณบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
death certificateมรณบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
death due to operations of warการตายจากการทำสงคราม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
death dutyอากรมรดก [ดู estate duty, legacy duty และ succession duty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
death functionฟังก์ชันการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
death penaltyโทษประหารชีวิต [ดู capital punishment] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
death penaltyอุกฤษฏ์โทษ, โทษประหารชีวิต [ดู capital punishment] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deathความตาย [เศรษฐศาสตร์]
Deathความตาย [TU Subject Heading]
Deathการตาย,ตาย,ความตาย [การแพทย์]
Death (Biology)การตาย [TU Subject Heading]
Death and burialความตายและพิธีศพ [TU Subject Heading]
Death Avertedจำนวนเด็กที่สามารถช่วยชีวิตได้ [การแพทย์]
Death Averted per Dollar Spentต้นทุนที่ใช้ในการช่วยชีวิตคนไข้1คน [การแพทย์]
Death Campค่ายคุมขังมรณะ [การแพทย์]
Death care industryธุรกิจศพ [TU Subject Heading]
Death certificatesใบรับรองการตายทางการแพทย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
death-knelln 1: an omen of death or destruction 2: a bell rung to announce a death [syn: {death knell}, {death bell}]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A special sort of death for one so fair.การเรียงลำดับพิเศษของการ เสียชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็น ธรรม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Sleeping Death.นอนตาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let the Sleeping Death seep through!ให้ตายนอนซึมผ่าน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Starving to death... in the belly of a whale.หิวโหยไปสู่ความตาย อยู่ในท้องปลาวาฬ Pinocchio (1940)
Poor thing, I suppose he just can't get over his wife's death.น่าสงสารฉันว่าเขาคงยังทําใจไม่ได้ เรื่องการตายของภรรยา Rebecca (1940)
I suppose he just can't get over his wife's death.ฉันว่าเขาคงยังทําใจไม่ได้ เรื่องการตายของภรรยา Rebecca (1940)
I've managed the house since Mrs. De Winter's death and Mr. De Winter has never complained.ฉันดูแลบ้านตั้งเเต่คุณนายท่านเสีย เเละคุณเดอ วินเทอร์ก็ไม่เคยเอ่ยปากบ่น Rebecca (1940)
No, madam. Not since the death of Mrs. De Winter.ไม่ค่ะ ก็ตั้งเเต่คุณนายเดอ วินเทอร์เสียไป Rebecca (1940)
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา Rebecca (1940)
We're trying to discover certain facts concerning the late Mrs. De Winter's activities on the day of her death.เราพยายามจะสืบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจกรรมที่อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ ได้ทำในวันที่หล่อนเสียชีวิต Rebecca (1940)
Death makes its first cut.ความตายได้คัดสรร เอาคนพวกแรกไปแล้ว Night and Fog (1956)
To "pass blood" was a sign of death.หากถ่ายเป็นเลือด คือสัญญาณแห่งความตาย Night and Fog (1956)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deathAfter death, the doctor.
deathAfter Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly.
deathAfter her husband's death, she brought up the two children all by herself.
deathAfter her husband's death she reared four children by herself.
deathAfter his death, his paintings were hung in the museum.
deathAfter his father's death, John took to spending his time in bars.
deathAfter his parents' death he was brought up by his aunt.
deathAfter my husband's death I walked around like a zombie.
deathAfter the day's work, I was tired to death.
deathAfter the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.
deathAgain I was able to escape death.
deathAll tragedies end with a death.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีมรดก[N] death tax, See also: death duty, Thai definition: ภาษีส่วนบุคคลที่เก็บจากทรัพย์ หรือเป็นการเก็บจากบุคคลที่ได้รับมรดกหรือทายาท โดยคิดคำนวณจากกองทรัพย์มรดกทั้งหมด หรือส่วนแบ่งทั้งหมดของกองมรดกที่ตกทอดจากผู้ตายไปยังผู้รับมรดก หรือทายาท, Notes: (กฎหมาย)
อนิจกรรม[N] death, See also: demise, Syn. ความตาย, Example: ข้าพเจ้าเริ่มประเดิมเขียนเกี่ยวกับท่านในวันที่ท่านอนิจกรรมนั้นเอง
โทษประหาร[N] death penalty, See also: capital punishment, Example: การกินสินบนควรเป็นความชั่วที่ถึงขั้นเป็นโทษประหาร, Thai definition: โทษที่ศาลตัดสินให้ประหารชีวิตเสียให้ตาย
อายุขัย[N] end of life, See also: death, Syn. การสิ้นอายุ, ความตาย, Example: เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าลง ลูกก็มีหน้าที่เลี้ยงดูตอบแทนไปจนสิ้นอายุขัย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฆาต[N] death, See also: end, disaster, Syn. ความตาย, จุดจบ, อวสาน, การสิ้นสุด, ความหายนะ, Ant. การเกิด, กำเนิด, Example: ชีวิตของคนเราจะถึงฆาตเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้
อายุกษัย[N] death, See also: decease, Syn. ความตาย, Thai definition: การสิ้นอายุ, ความตาย
อาสัญ[N] death, See also: decease, Syn. ตาย
มรณกรรม[N] death, Syn. ความตาย, การสิ้นใจ, การดับชีพ, การถึงแก่กรรม, Ant. การเกิด, Example: ใบหน้าของแม่ดูหมองๆ ดุจขมขื่นกับมรณกรรมครั้งนี้
มรณบัตร[N] death certificate, Ant. สูติบัตร, Example: พี่ชายผมเอาใบมรณบัตรและใบต่างด้าวมาจัดการที่โรงพัก โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสำคัญที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายออกให้เป็นหลักฐานแสดงรายการคนตายแก่ผู้แจ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มฤตยู[N] death, Syn. ความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมร[adj.] (amøn) EN: deathles ; immortal   FR: éternel ; immortel
อนิจกรรม[n.] (anitjakam) EN: death   
อัตราการตาย[n. exp.] (attrā kān tāi) EN: death rate   FR: taux de mortalité [m]
อายุกษัย[n.] (āyukasai) EN: death ; decease   FR: mort [f] ; décès [m]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: end of life ; death   FR: mort [f]
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ชีวิตหลังความตาย[n. exp.] (chīwit lang khwām tāi) EN: life afterr death   FR: une vie après la mort
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: be present at a deathbed   FR: garder un mort ; veiller (un mort)
โหง[v.] (hōng) EN: die a violent death ; die an unnatural death   FR: mourir de mort violente

CMU English Pronouncing Dictionary
DEATH    D EH1 TH
DEATHS    D EH1 TH S
DEATH'S    D EH1 TH S
DEATHLY    D EH1 TH L IY0
DEATHBED    D EH1 TH B EH2 D
DEATHSHOT    D EH1 TH SH AO0 T
DEATHERAGE    D EH1 TH ER0 IH0 JH
DEATHERAGE    D EH1 TH R IH0 JH
DEATHWATCH    D EH1 TH W AA2 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
death    (n) dˈɛθ (d e1 th)
deaths    (n) dˈɛθs (d e1 th s)
deathly    (j) dˈɛθliː (d e1 th l ii)
deathbed    (n) dˈɛθbɛd (d e1 th b e d)
deathbeds    (n) dˈɛθbɛdz (d e1 th b e d z)
deathblow    (n) dˈɛθblou (d e1 th b l ou)
deathless    (j) dˈɛθlɪs (d e1 th l i s)
deathlike    (j) dˈɛθlaɪk (d e1 th l ai k)
deathtrap    (n) dˈɛθtræp (d e1 th t r a p)
death-mask    (n) dˈɛθ-maːsk (d e1 th - m aa s k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死亡[sǐ wáng, ㄙˇ ㄨㄤˊ, ] death; deadly, #1,180 [Add to Longdo]
死刑[sǐ xíng, ㄙˇ ㄒㄧㄥˊ, ] death penalty, #6,241 [Add to Longdo]
死神[Sǐ shén, ㄙˇ ㄕㄣˊ, ] Death personified; Azrael (Angel of Death of Jewish and Islamic mythology); the Grim Reaper; Bleach (Japanese cartoon series by KUBO Taitō 久保帶人|久保带人), #14,850 [Add to Longdo]
惨白[cǎn bái, ㄘㄢˇ ㄅㄞˊ, / ] deathly pale, #29,640 [Add to Longdo]
[hōng, ㄏㄨㄥ, ] death of a prince; swarming, #43,262 [Add to Longdo]
煞白[shà bái, ㄕㄚˋ ㄅㄞˊ, ] deathly white, #45,825 [Add to Longdo]
吊死[diào sǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄙˇ, ] death by hanging; to hang oneself, #49,295 [Add to Longdo]
死有余辜[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ, / ] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead, #74,795 [Add to Longdo]
危笃[wēi dǔ, ㄨㄟ ㄉㄨˇ, / ] deathly ill [Add to Longdo]
死亡笔记[sǐ wáng bǐ jì, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, / ] Death note (Japanese: デスノート), translation of cult manga series by author OHBA Tsugumi 大場·鶇|大场·鸫 (pen-name) and illustrator OBATA Takeshi 小畑·健|小畑·健 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erbschaftsteuer {f}death duty; death duties [Add to Longdo]
Flammentod {m}death by burning [Add to Longdo]
Sterbegeld {n}death benefit [Add to Longdo]
Sterbeurkunde {f}death certificate [Add to Longdo]
Sterblichkeitsziffer {f}death rate [Add to Longdo]
Tod {m} | den Tod feststellen | Tod {m} durch Erfrieren; Tod vor Entkräftungdeath | to record the death | death from exposure [Add to Longdo]
Todeskampf {m}death struggle [Add to Longdo]
Zahl der Todesopferdeath toll [Add to Longdo]
Todesstrafe {f}death penalty [Add to Longdo]
Todesurteil {n}death sentence; sentence of death [Add to Longdo]
Todeswunsch {m} | Todeswünsche {pl}death wish | death wishes [Add to Longdo]
Totenglocke {f} | Totenglocken {pl}death knell | knells [Add to Longdo]
Totenliste {f}death roll [Add to Longdo]
Totenmaske {f}death mask [Add to Longdo]
Totenschein {m}death certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death [Add to Longdo]
けり殺す;蹴り殺す[けりころす, kerikorosu] (v5s) to kick to death [Add to Longdo]
しいんと;シーンと[, shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
ぶっ殺す;打っ殺す;打殺す(io)[ぶっころす, bukkorosu] (v5s,vt) to beat to death; to kill [Add to Longdo]
ぽっくり[, pokkuri] (adv) suddenly (e.g. sudden death) [Add to Longdo]
サドンデス[, sadondesu] (n) sudden death (esp. working overtime); (P) [Add to Longdo]
ショック死[ショックし, shokku shi] (n,vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes) [Add to Longdo]
デス[, desu] (n) death [Add to Longdo]
デスエデュケーション[, desuedeyuke-shon] (n) death education [Add to Longdo]
デスマスク[, desumasuku] (n) death mask [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 death
   n 1: the event of dying or departure from life; "her death came
      as a terrible shock"; "upon your decease the capital will
      pass to your grandchildren" [syn: {death}, {decease},
      {expiry}] [ant: {birth}, {nascence}, {nascency},
      {nativity}]
   2: the permanent end of all life functions in an organism or
     part of an organism; "the animal died a painful death"
   3: the absence of life or state of being dead; "he seemed more
     content in death than he had ever been in life"
   4: the time when something ends; "it was the death of all his
     plans"; "a dying of old hopes" [syn: {death}, {dying},
     {demise}] [ant: {birth}]
   5: the time at which life ends; continuing until dead; "she
     stayed until his death"; "a struggle to the last" [syn:
     {death}, {last}]
   6: the personification of death; "Death walked the streets of
     the plague-bound city"
   7: a final state; "he came to a bad end"; "the so-called
     glorious experiment came to an inglorious end" [syn: {end},
     {destruction}, {death}]
   8: the act of killing; "he had two deaths on his conscience"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top