ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dearly

D IH1 R L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dearly-, *dearly*, dear
English-Thai: Nontri Dictionary
dearly(adv) โดยรักใคร่,อย่างสุดซึ้ง,แพง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dearly[yaang maak] (adv) อย่างมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dearlyExperience, when it is dearly bought, is never discarded.
dearlyHe dearly loves his school.
dearlyHe loves her dearly.
dearlyHis success was purchased dearly.
dearlyLove your parents as dearly as your parents love you.
dearlyMr Wood loved Linda dearly.
dearlyShe is dearly loved by everybody.
dearlyShe loved her mother dearly.
dearlyShe loves her son dearly.
dearlyThe victory was dearly won.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกน[kaēn] (adv) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly  FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur

CMU English Pronouncing Dictionary
DEARLY D IH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dearly (a) dˈɪəʳliː (d i@1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛撫;愛ぶ[あいぶ, aibu] (n,vs) caress; loving dearly [Add to Longdo]
慕う[したう, shitau] (v5u,vt) to yearn for; to miss; to adore; to love dearly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dearly
   adv 1: in a sincere and heartfelt manner; "I would dearly love
       to know" [syn: {dearly}, {in a heartfelt way}]
   2: at a great cost; "he paid dearly for the food"; "this cost
     him dear" [syn: {dearly}, {dear}]
   3: with affection; "she loved him dearly"; "he treats her
     affectionately" [syn: {dearly}, {affectionately}, {dear}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top