ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daydream

D EY1 D R IY2 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daydream-, *daydream*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daydream(n) การฝันกลางวัน, See also: การฝันหวาน, การปล่อยความคิดไปตามอารมณ์, Syn. fantasy, fancy, dream, woolgathering, absent-mindedness;imagination;, Ant. truth, verification, tangibility
daydream(vi) ฝันกลางวัน, See also: ปล่อยอารมณ์เพ้อฝัน, สร้างวิมานในอากาศ, Syn. fantasize, dream, muse, woolgather, imagine, Ant. true, verify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daydreamvi.,n. (การ) ฝันกลางวัน,ปล่อยความคิดไปตามอารมณ์, See also: daydreamer n. ดูdaydream daydreamy adj. ดูdaydream, Syn. wish

English-Thai: Nontri Dictionary
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
daydream(vi) ฝันกลางวัน,ฝันหวาน,คิดฝัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Daydreamฝันกลางวัน [การแพทย์]
Daydreamingฝันกลางวัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From brilliant daydreams to another world that should not exist.จากไอเดียความฝันเลื่อนลอยที่ค้นหาโลกที่ไม่มีอยู่จริง Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Don't daydream all the time, be proper.อย่าฝันกลางวันมากไปนัก.. Secret (2007)
I used to daydream about him dying.ฉันเคยคิดอยากให้เขาตาย My Blueberry Nights (2007)
# I'm down on my daydream # # oh, that sleepwalk should be over by now #ฉันตกอยู่ในวังวนของฝันกลางวัน โอ้ แต่ต่อไปนี้คงไม่ต้องนอนละเมออีกแล้ว 500 Days of Summer (2009)
# To a daydream believer ## ของคนช่างฝัน # Dream On (2010)
Well, maybe daydreams can come true.บางทีฝันกลางวันอาจเป็นจริงได้นะครับ Taking Account (2011)
♪ Oh... ♪ ♪ I'm down on my daydreamฉันทำไม่ได้เลย.. ฉันกำลังตกอยู่ในภวังค์ Mash Off (2011)
When I wasn't with her, all I could do was daydream about her, you know?ตอนผมไม่อยู่กับเธอ ผมก็ฝันถึงเธอทั้งวัน คุณเข้าใจไหมครับ? Head Case (2011)
That's why you should not daydream while you are embroidering.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณหนูถึงไม่ควร ใจลอยขณะเย็บปักถักร้อยนะเจ้าคะ The Princess' Man (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daydreamI waste a lot of time daydreaming.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเมอ(v) daydream, See also: be deluded into thinking, Syn. เพ้อหา, ละเมอเพ้อพก, หลงเพ้อ, Example: ตั้งแต่วันนั้นชายหนุ่มได้แต่ละเมอเพ้อหาถึงแต่หญิงสาวที่เพิ่งพบเจอ, Notes: (ปาก)
ฝันกลางวัน(v) daydream, Syn. เพ้อฝัน, ฝันหวาน, Example: เรื่องที่รถจะหายติดคงเป็นแค่ฝันกลางวันของคนกรุงเทพ, Thai Definition: นึกฝันถึงสิ่งที่ไม่อาจเป็นจริงได้, Notes: (ปาก)
ภวังค์(n) daydream, See also: a reverie, Syn. ฝัน, ห้วงนึก, Example: เขาเหมือนคนตกอยู่ในภวังค์เมื่อได้เจอเธอ, Thai Definition: ความเพ้อฝัน
ความฝัน(n) dream, See also: daydream, fantasy, pipe dream, Example: เธอตกใจตื่นเพราะความฝันอันแสนโหดร้าย, Thai Definition: การเห็นเป็นเรื่องราวเมื่อหลับ, โดยปริยายหมายถึงการนึกเห็นในขณะที่ตื่นอยู่ ซึ่งไม่อาจจะเป็นจริงได้
ฝันเฟื่อง(v) daydream of the impossible, See also: fantasize about the impossible, dream about the impossible, imagine the impossible, Example: ี่คนที่ชอบฝันเฟื่องมักไม่ยอมเล่าเรื่องที่สร้างไว้ในวิมานฝันให้คนอื่นฟัง, Thai Definition: นึกคิดในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
ฝันเฟื่อง(v) daydream of the impossible, See also: fantasize about the impossible, dream about the impossible, imagine the impossible, Example: ี่คนที่ชอบฝันเฟื่องมักไม่ยอมเล่าเรื่องที่สร้างไว้ในวิมานฝันให้คนอื่นฟัง, Thai Definition: นึกคิดในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝันเฟื่อง[fanfeūang] (v) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible  FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
ฝันกลางวัน[fan klāngwan] (v, exp) EN: daydream  FR: rêvasser
ละเมอ[lamoē] (v) EN: daydream ; be deluded into thinking
นึกฝัน[neuk fan] (v, exp) EN: imagine ; dream ; fancy ; think ; have an idea about ; daydream  FR: imaginer
ภวังค์[phawang] (n) EN: daydream ; reverie ; chimera

CMU English Pronouncing Dictionary
DAYDREAM D EY1 D R IY2 M
DAYDREAMS D EY1 D R IY2 M Z
DAYDREAMED D EY1 D R IY2 M D
DAYDREAMING D EY1 D R IY2 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daydream (v) dˈɛɪdriːm (d ei1 d r ii m)
daydreams (v) dˈɛɪdriːmz (d ei1 d r ii m z)
daydreamed (v) dˈɛɪdriːmd (d ei1 d r ii m d)
daydreaming (v) dˈɛɪdriːmɪŋ (d ei1 d r ii m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发呆[fā dāi, ㄈㄚ ㄉㄞ, / ] daydream; lost in thought, #9,496 [Add to Longdo]
空想[kōng xiǎng, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ, ] daydream; fantasy; to fantasize, #32,813 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wachtraum {m}; Tagtraum {m} | Wachträume {pl}; Tagträume {pl}daydream | daydreams [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
空想[くうそう, kuusou] (n,vs,adj-no) daydream; fantasy; fancy; vision; (P) [Add to Longdo]
真昼の夢[まひるのゆめ, mahirunoyume] (exp) daydream [Add to Longdo]
白昼夢;白中夢(iK)[はくちゅうむ, hakuchuumu] (n) daydream; waking dream [Add to Longdo]
白日夢[はくじつむ, hakujitsumu] (n) daydream [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daydream
   n 1: absentminded dreaming while awake [syn: {reverie},
      {revery}, {daydream}, {daydreaming}, {oneirism}, {air
      castle}, {castle in the air}, {castle in Spain}]
   v 1: have a daydream; indulge in a fantasy [syn: {dream},
      {daydream}, {woolgather}, {stargaze}]
   2: have dreamlike musings or fantasies while awake; "She looked
     out the window, daydreaming" [syn: {daydream}, {moon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top