ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

day

D EY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -day-, *day*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
day[เดย์] วัน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
day to dayวันต่อวัน

English-Thai: Longdo Dictionary
New Year's Day(n) วันขึ้นปีใหม่
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ
Coronation Day(n) วันฉัตรมงคล
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล
King Chulalongkorn Day(n) วันปิยะมหาราช

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
day(n) กลางวัน, See also: เวลากลางวัน, Syn. daylight, the light of day, Ant. night time
day(n) ช่วงเวลา, See also: เวลา, Syn. period, time
day(n) วัน, See also: 24 ชั่วโมง, เวลาหนึ่งวัน, Syn. from dawn to dusk
days(adv) ระหว่างวัน, See also: ทุกวัน, เกือบทุกวัน, Syn. period
day off(n) วันหยุด (ไม่ต้องทำงาน), See also: วันหยุดงาน, Syn. holiday, vacation
day out(n) วันหยุดที่ไปพักผ่อนนอกบ้าน, Syn. day trip, outing
dayroom(n) ห้องสันทนาการในหน่วยงาน
daytime(n) ช่วงเวลากลางวัน, See also: จากเช้าถึงเย็น, ตอนกลางวัน, Syn. day, daylight, Ant. night time
daybreak(n) ฟ้าสาง, See also: รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, เช้ามืด, Syn. cockcrow, dawn, morning, daybreak, break of the day, sunrise, Ant. dusk
daydream(n) การฝันกลางวัน, See also: การฝันหวาน, การปล่อยความคิดไปตามอารมณ์, Syn. fantasy, fancy, dream, woolgathering, absent-mindedness;imagination;, Ant. truth, verification, tangibility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
day(เด) n. กลางวัน,วัน,สมัย,ยุค. -Phr. (day in day out ทุกวันต่อเนื่องกันตลอดไป), Syn. age
day coachn. รถไฟโดยสารธรรมดา (ไม่ใช่รถไฟตู้นอน)
day of judgmentn. วันโลกาวินาศ
day of reckoningn. วันชำระบัญชี,ดูJudgment day
day-to-dayadj. วันแล้ววันเล่า,ประจำวัน
daybreakn. รุ่งอรุณ, Syn. dawn
daydreamvi.,n. (การ) ฝันกลางวัน,ปล่อยความคิดไปตามอารมณ์, See also: daydreamer n. ดูdaydream daydreamy adj. ดูdaydream, Syn. wish
daylightn. แดด,ความเปิดเผย,กลางวัน,รุ่งอรุณ
daylongadj. ตลอดทั้งวัน,ตลอดวัน
days(เดซฺ) adv. ในเวลากลางวัน,ระหว่างเวลากลางวัน

English-Thai: Nontri Dictionary
day(n) กลางวัน,วัน,ทิวา,ยุค,สมัย
daybreak(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
daydream(vi) ฝันกลางวัน,ฝันหวาน,คิดฝัน
daylight(n) แสงแดด,แสงตะวัน,แสงอาทิตย์,กลางวัน
dayspring(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
daytime(n) กลางวัน,ทิวา
birthday(n) วันเกิด,วันคล้ายวันเกิด,วันประสูติ
doomsday(n) วันโลกแตก,วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย
everyday(adj) ทุกวัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
day blindness; hemeralopiaตาฟางกลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
day certainวันที่กำหนดแน่นอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
day dreamการคิดเพ้อฝัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
day labourerกรรมกรรายวัน, คนงานรายวัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
day nurseryสถานเลี้ยงเด็กอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
day of settlement of issuesวันชี้สองสถาน (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
day vision; photopia; vision, photopicการเห็นในเวลากลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
day, legislative๑. วันในสมัยประชุมสภานิติบัญญัติ๒. วันประชุมสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
day, order of theระเบียบวาระการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
day-night thermostatเทอร์มอสแตตแบบกลางวัน-กลางคืน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Day bookสมุดรายวัน [การบัญชี]
Day careการอยู่โรงพยาบาลเฉพาะตอนกลางวัน [การแพทย์]
Day Careการอยู่โรงพยาบาลเฉพาะตอนกลางวัน [การแพทย์]
Day care aidesครูพี่เลี้ยง [TU Subject Heading]
Day Care Center, Seasoningศูนย์เลี้ยงเด็กเวลากลางวันเฉพาะฤดูกาล [การแพทย์]
Day care centersสถานดูแลเด็ก [TU Subject Heading]
Day Care Centersศูนย์เลี้ยงเด็กเวลากลางวัน [การแพทย์]
Day Care Centersสถานเลี้ยงเด็ก,ศูนย์เลี้ยงเด็กเวลากลางวัน [การแพทย์]
Day care centers for alcoholicsสถานดูแลคนติดสุรา [TU Subject Heading]
Day care centers for children with mental disabilitiesสถานดูแลเด็กพิการทางจิต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
day offer endวันสุดท้าย
daylight saving(n) เวลาออมแสง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
day3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
dayA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
dayAbout how many days will it take to get there?
dayAbout two days in an icebox.
dayAccording to the Bible, God made the world in six days.
dayA cup of coffee cost 200 yen in those days.
dayA damp, cold day affects a person's health.
dayA day has twenty-four hours.
dayA dollar does not go very far these days.
dayA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
dayA few days later, he came.
dayA few days' rest will do you good.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว.ด.ป.(n) day month year, Syn. วัน เดือน ปี
ว/ด/ป(n) day month year, Syn. วัน เดือน ปี
สถานที่รับเลี้ยงเด็ก(n) day nursery, See also: creche
ไก่โห่(n) dawn, See also: daybreak, Syn. เวลารุ่งสาง, ก่อนเวลา, Example: พรุ่งนี้เขาต้องเริ่มออกเดินทางก่อนไก่โห่ เพื่อที่จะไปให้ถึงตลาดก่อนเที่ยง, Notes: (ปาก)
นับวัน(adv) as days go by, See also: day by day, Example: นับวันเขายิ่งเหมือนคนบ้าเข้าไปทุกที
ละเมอ(v) daydream, See also: be deluded into thinking, Syn. เพ้อหา, ละเมอเพ้อพก, หลงเพ้อ, Example: ตั้งแต่วันนั้นชายหนุ่มได้แต่ละเมอเพ้อหาถึงแต่หญิงสาวที่เพิ่งพบเจอ, Notes: (ปาก)
วันมะรืนนี้(n) day after tomorrow, Syn. มะรืน, มะรืนนี้, Example: วันมะรืนนี้ผมจะต้องอยู่ร่วมกับพวกเขา 30 กว่าคน จาก 9 ประเทศ, Thai Definition: วันถัดจากวันพรุ่งนี้
วันหยุดงาน(n) holiday, See also: day off, Ant. วันทำงาน, Example: วันหยุดงาน เขาจะพาลูกไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพื่อให้รู้จักการเข้าสังคมและการแสดงออก, Count Unit: วัน, Thai Definition: วันที่ไม่ได้ไปทำงาน
วานซืน(adv) day before yesterday, Syn. เมื่อวานซืน, เมื่อวานซืนนี้, Example: วานซืน เมียผมก้าวเดินลงบันไดผิดท่าขาแพลง ต้องหยุดงานไปสองวัน, Thai Definition: วันก่อนเมื่อวานนี้
วัน(n) day, See also: daytime, Example: ผู้นำฝ่ายค้านคาดว่าแต่ละวันแต่นี้ไปสถานการณ์จะรุนแรงกว่านี้, Thai Definition: ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนถัดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณ[arun] (n) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak  FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[arun rung] (n, exp) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn
อาสาฬหบูชา[Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha] (n) EN: the day before the Buddhist Lent
อาทิตย์[āthit] (n) EN: Sunday  FR: dimanche [m]
เบญจมสุรทิน[benjamasunthin] (n) EN: fifth day of the solar calendar
เฉลิมพระชนมพรรษา[Chaloēmphrachonmaphansā] (n, prop) EN: King's Birthday celebrations
เช้ามืด[chāomeūt] (n) EN: early morning ; daybreak ; before dawn  FR: aube [f] ; aurore [f]
เช้าตรู่[chāotrū] (n) EN: dawn ; daybreak ; sunrise  FR: aurore [f]
เช้าวานนี้[chāo wānnī] (x) EN: yesterday morning
ชีวิตประจำวัน[chīwit prajamwan] (n, exp) EN: daily life ; everyday life  FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAY D EY1
DAYE D EY1
DAYA D AY1 AH0
DAYS D EY1 Z
DAYLE D EY1 L
DAYS' D EY1 Z
DAYAN D EY1 AH0 N
DAYCO D EY1 K OW0
DAYNE D EY1 N
DAY'S D EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
day (n) dˈɛɪ (d ei1)
days (n) dˈɛɪz (d ei1 z)
Dayton (n) dˈɛɪtn (d ei1 t n)
dayboy (n) dˈɛɪbɔɪ (d ei1 b oi)
daybook (n) dˈɛɪbuk (d ei1 b u k)
dayboys (n) dˈɛɪbɔɪz (d ei1 b oi z)
daygirl (n) dˈɛɪgɜːʳl (d ei1 g @@ l)
daylong (j) dˈɛɪlɒŋ (d ei1 l o ng)
daytime (n) dˈɛɪtaɪm (d ei1 t ai m)
daybooks (n) dˈɛɪbuks (d ei1 b u k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rì, ㄖˋ, ] day; sun; date; day of the month; abbr. for Japan, #30 [Add to Longdo]
[tiān, ㄊㄧㄢ, ] day; sky; heaven, #79 [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, / ] day of a month; (suffix used after) name of a ship; (ordinal) number, #260 [Add to Longdo]
经常[jīng cháng, ㄐㄧㄥ ㄔㄤˊ, / ] day to day; everyday; daily; frequently; constantly; regularly; often, #960 [Add to Longdo]
日子[rì zi, ㄖˋ ㄗ˙, ] day; a (calendar) date; days of one's life, #1,426 [Add to Longdo]
日益[rì yì, ㄖˋ ㄧˋ, ] day by day; more and more; increasingly; more and more with each passing day, #3,160 [Add to Longdo]
白天[bái tiān, ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ, ] daytime; during the day; day, #3,684 [Add to Longdo]
后天[hòu tiān, ㄏㄡˋ ㄊㄧㄢ, / ] day after tomorrow; post-natal, #6,710 [Add to Longdo]
前日[qián rì, ㄑㄧㄢˊ ㄖˋ, ] day before yesterday, #8,609 [Add to Longdo]
发呆[fā dāi, ㄈㄚ ㄉㄞ, / ] daydream; lost in thought, #9,496 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankunftstag {m}day of arrival; arrival day [Add to Longdo]
Buß- und Bettag {m}Day of Prayer and Repentance [Add to Longdo]
Bußtag {m} | Bußtage {pl}day of penance | days of penance [Add to Longdo]
Eintagsfliege {f}day fly [Add to Longdo]
Ferientag {m}day of one's holidays [Br.]; day of one's vacation [Am.] [Add to Longdo]
Haushaltstag {m}day off [Add to Longdo]
Kinderhort {m} | Kinderhorte {pl}day nursery | day nurseries [Add to Longdo]
Obsttag {m}day for eating only fruit [Add to Longdo]
Ruhetag {m} | Ruhetage {pl}day off; day of rest | days off [Add to Longdo]
Spieltag {m}day of play [Add to Longdo]
Tag {m} | Tage {pl} | Tag der Abrechnung | Tag der offenen Tür | Tag der Rache | seinen großen Tag haben | einen schwarzen Tag haben | Tag, an dem alles schief geht | den ganzen Tag | den lieben langen Tag | eines Tages | unter Tage arbeiten | der größte Teil des Tages | in früheren Tagen | vier Tage hintereinander | den Tag nutzen | der Jüngste Tag [relig.] | Tag des jüngsten Gerichts [relig.]day | days | day of reckoning | open house day | day of reckoning | to have a field day | to strike a bad patch | bad hair day | all day long | the whole blessed day | one day; some day | to work underground | most of the day | in days of yore | four days running | to seize the day | the Last Day | doomsday [Add to Longdo]
Tagdienst {m}day duty [Add to Longdo]
Tagelöhner {m}day labourer [Add to Longdo]
Tagesausflug {m} | Tagesausflüge {pl}day trip | day trips [Add to Longdo]
Kindertagesstätte {f}; Tagesstätte {f}; Tagesheim {n}day nursery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Dデイ;Dデー[ディーデイ(Dデイ);ディーデー(Dデー), dei-dei ( D dei ); dei-de-( D de-)] (n) D-Day [Add to Longdo]
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
あの頃[あのころ, anokoro] (exp) in those days [Add to Longdo]
いく日か;幾日か[いくにちか, ikunichika] (exp) some days; several days [Add to Longdo]
いつかそのうち[itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
いつの日にか[いつのひにか, itsunohinika] (exp) one of these days; someday [Add to Longdo]
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day [Add to Longdo]
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P) [Add to Longdo]
お告げの祝日;御告げの祝日[おつげのしゅくじつ, otsugenoshukujitsu] (n) Annunciation Day; Lady Day [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
初期[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial [Add to Longdo]
同時間[どうじかん, doujikan] same time (of day) [Add to Longdo]
同曜日[どうようび, douyoubi] same day (of the week) [Add to Longdo]
[ひ, hi] day [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 day
   n 1: time for Earth to make a complete rotation on its axis;
      "two days later they left"; "they put on two performances
      every day"; "there are 30,000 passengers per day" [syn:
      {day}, {twenty-four hours}, {twenty-four hour period},
      {24-hour interval}, {solar day}, {mean solar day}]
   2: some point or period in time; "it should arrive any day now";
     "after that day she never trusted him again"; "those were the
     days"; "these days it is not unusual"
   3: a day assigned to a particular purpose or observance;
     "Mother's Day"
   4: the time after sunrise and before sunset while it is light
     outside; "the dawn turned night into day"; "it is easier to
     make the repairs in the daytime" [syn: {day}, {daytime},
     {daylight}] [ant: {dark}, {night}, {nighttime}]
   5: the recurring hours when you are not sleeping (especially
     those when you are working); "my day began early this
     morning"; "it was a busy day on the stock exchange"; "she
     called it a day and went to bed"
   6: an era of existence or influence; "in the day of the
     dinosaurs"; "in the days of the Roman Empire"; "in the days
     of sailing ships"; "he was a successful pianist in his day"
   7: the period of time taken by a particular planet (e.g. Mars)
     to make a complete rotation on its axis; "how long is a day
     on Jupiter?"
   8: the time for one complete rotation of the earth relative to a
     particular star, about 4 minutes shorter than a mean solar
     day [syn: {sidereal day}, {day}]
   9: a period of opportunity; "he deserves his day in court";
     "every dog has his day"
   10: United States writer best known for his autobiographical
     works (1874-1935) [syn: {Day}, {Clarence Day}, {Clarence
     Shepard Day Jr.}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 d
 
 1. (kıs.) date, daughter, day, days, dead, diameter, died
 2. (tıb.) da ver.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top