ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dangle

D AE1 NG G AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dangle-, *dangle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dangle(vi) ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle(vt) ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle from(phrv) แขวนไว้ตรงที่, See also: ห้อยไว้ที่
dangle about(phrv) ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle around
dangle about(phrv) ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle around
dangle round(phrv) ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle round(phrv) ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle about
dangle around(phrv) ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle around(phrv) ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle about
dangle before(phrv) แกว่งเล่นอยู่ข้างหน้า, See also: ห้อยไว้ข้างหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing

English-Thai: Nontri Dictionary
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลีย(v) dangle, See also: swing, sway, Syn. เคียงเคล้า, Example: เนินเบิ่งตาอยู่กับละอองละเอียดที่กระจัดกระจายรอบตัวมันระเส้นผมเคลียใบหน้าห่อหุ้มร่างไว้มิดชิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหน[hōn] (v) EN: swing ; hang ; dangle ; cling  FR: se balancer ; être suspendu

CMU English Pronouncing Dictionary
DANGLE D AE1 NG G AH0 L
DANGLED D AE1 NG G AH0 L D
DANGLER D AE1 NG G AH0 L ER0
DANGLER D AE1 NG G L ER0
DANGLES D AE1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dangle (v) dˈæŋgl (d a1 ng g l)
dangled (v) dˈæŋgld (d a1 ng g l d)
dangles (v) dˈæŋglz (d a1 ng g l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, ] dangle; hang loosely, #830,064 [Add to Longdo]
吊着[diào zhe, ㄉㄧㄠˋ ㄓㄜ˙, / ] dangle [Add to Longdo]
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, ] dangle; hang loosely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらつく[buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
ぶら下がる[ぶらさがる, burasagaru] (v5r,vi) to hang from; to dangle; to swing; (P) [Add to Longdo]
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
垂らす[たらす, tarasu] (v5s,vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P) [Add to Longdo]
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P) [Add to Longdo]
垂れ下がる[たれさがる, taresagaru] (v5r,vi) to hang; to dangle [Add to Longdo]
吊り下がる;釣り下がる[つりさがる, tsurisagaru] (v5r,vi) to hang down; to dangle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dangle
   v 1: hang freely; "the ornaments dangled from the tree"; "The
      light dropped from the ceiling" [syn: {dangle}, {swing},
      {drop}]
   2: cause to dangle or hang freely; "He dangled the ornaments
     from the Christmas tree"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top