ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dancer

D AE1 N S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dancer-, *dancer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dancer(n) นักเต้นรำ, Syn. ballerina

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dancern. นักเต้นรำ
dancery(ดาน'เซอะรี) n. ห้องเต้นรำ
ropedancern. นักเดินบนเส้นเชือก,นักไต่เชือก,นักไต่เส้นลวด, See also: ropedance n., Syn. ropewalker
wiredancer(ไว'เออะแดนเซอะ) n. นักกายกรรมไต่ลวด, See also: wiredancing n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dancer(n) นักเต้นรำ,นักดิ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dancersนักเต้นรำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dancerAoi became a dancer.
dancerAoi is a good dancer.
dancerAoi is a very good dancer.
dancerEach movement of the dancer was perfect.
dancerHe is an excellent piano player. In addition, he is a good singer and a very good dancer.
dancerHer ambition is to be a ballet dancer.
dancerI am a dancer by trade and I teach jazz dance.
dancerI think she is a good dancer.
dancerI thought him a poor dancer.
dancerMy girlfriend is a good dancer.
dancerRarely have I met such a graceful dancer.
dancerShe earns her living as a ballet dancer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภรต(n) dancer, See also: actor, Thai Definition: ผู้เต้นรำ, ผู้แสดงละคร, Notes: (สันสกฤต)
นาฏ(n) actress, See also: dancer, Syn. นางละคร, นางรำ, นางฟ้อนรำ, Count Unit: นาง, คน, Thai Definition: หญิงสาวสวยที่เป็นนางละคร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แม่ท่า(n) position of Thai dance, See also: dancer's basic posture, Syn. แม่บท
หางเครื่อง(n) dancer, Example: เมื่อเด็กๆ ฉันชอบดูหางเครื่องเต้น แล้วก็เต้นตามไปด้วย, Count Unit: คน, Thai Definition: กลุ่มบุคคลที่ออกมาเต้นประกอบจังหวะในการร้องเพลงประเภทลูกทุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขน[khēn] (n) EN: ballet male dancer  FR: danseur de ballet [m]
นักเต้นรำ[nak tenram] (n) EN: dancer  FR: danseur [m] ; danseuse [f]
นางระบำ[nāng-rabam] (n) EN: ballet dancer ; ballerina ; dancing girl  FR: danseuse [f] ; ballerine [f]
ภรต[pharot] (n) EN: dancer ; actor  FR: danseur [m] ; acteur [m]
สาวอะโกโก้[sāo akōkō] (n, exp) EN: go-go dancer ; gogo danseuse

CMU English Pronouncing Dictionary
DANCER D AE1 N S ER0
DANCERS D AE1 N S ER0 Z
DANCER'S D AE1 N S ER0 Z
DANCERS' D AE1 N S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dancer (n) dˈaːnsər (d aa1 n s @ r)
dancers (n) dˈaːnsəz (d aa1 n s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舞姿[wǔ zī, ㄨˇ ㄗ, 姿] dancer's posture and movement, #28,263 [Add to Longdo]
舞蹈家[wǔ dào jiā, ㄨˇ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄚ, ] dancer, #42,889 [Add to Longdo]
舞妓[wǔ jì, ㄨˇ ㄐㄧˋ, ] dancer; female dancer; showgirl [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tänzer {m}; Tänzerin {f} | Tänzer {pl}; Tänzerinnen {pl}dancer | dancers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクロバットダンサー[akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist [Add to Longdo]
タップダンサー[tappudansa-] (n) tap dancer [Add to Longdo]
ダンサー[dansa-] (n) dancer; (P) [Add to Longdo]
バレエダンサー[bareedansa-] (n) ballet dancer [Add to Longdo]
プロバレエダンサー[purobareedansa-] (n) (abbr) professional ballet dancer [Add to Longdo]
ベリーダンサー[beri-dansa-] (n) (See ベリーダンス) bellydancer [Add to Longdo]
暗黒舞踏[あんこくぶとう, ankokubutou] (n) butoh; style of contemporary Japanese dance featuring dancers in white paint [Add to Longdo]
七変化[しちへんげ;シチヘンゲ, shichihenge ; shichihenge] (n) (1) (uk) (See ランタナ) lantana (plant, flower); (2) kabuki dance in which the dancer quickly changes his clothes seven times [Add to Longdo]
人長[にんじょう;ひとおさ, ninjou ; hitoosa] (n) (arch) chief kagura dancer (of kagura performed at the imperial palace) [Add to Longdo]
男舞[おとこまい, otokomai] (n) (1) dance where a female dancer dresses up as a man (late Heian to early Kamakura period); (2) noh dance performed by a man without a mask [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dancer
   n 1: a performer who dances professionally [syn: {dancer},
      {professional dancer}, {terpsichorean}]
   2: a person who participates in a social gathering arranged for
     dancing (as a ball) [syn: {dancer}, {social dancer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top