ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dalliance

D AE1 L IY0 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dalliance-, *dalliance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dalliance(n) การเกี้ยวพาราสี, See also: การพูดจาเกี้ยว, การพูดแทะโลม
dalliance(n) ความชักช้า, See also: การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆ, การฆ่าเวลา, ความอืดอาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour

CMU English Pronouncing Dictionary
DALLIANCE D AE1 L IY0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dalliance (n) dˈælɪəʳns (d a1 l i@ n s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dalliance
   n 1: the deliberate act of delaying and playing instead of
      working [syn: {dalliance}, {dawdling}, {trifling}]
   2: playful behavior intended to arouse sexual interest [syn:
     {flirt}, {flirting}, {flirtation}, {coquetry}, {dalliance},
     {toying}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top