ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dainty

D EY1 N T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dainty-, *dainty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dainty(adj) งดงาม, See also: สวยงาม, ประณีต, Syn. delicate, exquisite, charming
dainty(adj) มีรสชาติดี, See also: อร่อย, Syn. delicious
dainty(n) อาหารเลิศรส, Syn. delicacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dainty(เดน'ที) n.,adj. งดงาม,สวยงาม,มีรสชาติดี,อร่อย,ประณีต n. สิ่งที่งดงาม,สิ่งที่มีรสชาติดี,สิ่งที่อร่อย, See also: daintily adv. ดูdainty daintiness n. ดูdainty, Syn. nice, Ant. gross

English-Thai: Nontri Dictionary
dainty(adj) งดงาม,สวยงาม,สะโอดสะอง,ประณีต,อร่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daintyFew boys are dainty about their food.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉะอ้อน(adj) slender, See also: dainty, delicate, slim, thin, Syn. กล้องแกล้ง, แน่งน้อย, ชะอ้อน, Ant. ใหญ่โต, เทอะทะ, Example: เธอเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างฉะอ้อนฉะแอ้นมาก, Thai Definition: รูปร่างเล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะอ้อน[cha-øn] (adj) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin
จุ๋มจิ๋ม[jumjim] (adj) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
กล้วยไข่[klūay khai] (n, exp) EN: kluay khai banana ; Kluay Khai ; dainty banana ; pisang mas  FR: banane kluai khai [f] ; pisang mas
กล้วยไข่สด[klūay khai sot] (n, exp) EN: fresh dainty banana
วิจิตร[wijit] (adj) EN: exquisite ; fine ; elaborate ; beautiful ; dainty ; artistic  FR: fantastique ; féerique

CMU English Pronouncing Dictionary
DAINTY D EY1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dainty (n) dˈɛɪntiː (d ei1 n t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高雅[gāo yǎ, ㄍㄠ ㄧㄚˇ, ] dainty; elegance; elegant, #11,423 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lecker {adj} | leckerer | am leckerstendainty | daintier | daintiest [Add to Longdo]
zierlich {adj} | zierlicher | am zierlichstendainty | daintier | daintiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
繊細[せんさい, sensai] (adj-na,n) delicate; dainty; fine; slim; sensitive; subtle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dainty
   adj 1: affectedly dainty or refined [syn: {dainty}, {mincing},
       {niminy-piminy}, {prim}, {twee}]
   2: delicately beautiful; "a dainty teacup"; "an exquisite cameo"
     [syn: {dainty}, {exquisite}]
   3: especially pleasing to the taste; "a dainty dish to set
     before a kind";
   4: excessively fastidious and easily disgusted; "too nice about
     his food to take to camp cooking"; "so squeamish he would
     only touch the toilet handle with his elbow" [syn: {dainty},
     {nice}, {overnice}, {prissy}, {squeamish}]
   n 1: something considered choice to eat [syn: {dainty},
      {delicacy}, {goody}, {kickshaw}, {treat}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top