ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daily life

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daily life-, *daily life*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Finally found a use for geometry in my daily life.ที่ได้ค้นพบวิธีการใช้ชีวิตแบบนี้ Summer Kind of Wonderful (2008)
NEUROPSYCHIASTRIST No discomfort going about your daily life?ดักแด้ ไม่ได้ทำความยุ่งยากให้กับชีวิตคุณ Heartbreak Library (2008)
The uncertainties of nature weigh on daily life.ความไม่แน่นอนของธรรมชาิติ ก็ถ่วงทับชีวิตประจำวัน Home (2009)
The realities of daily life are killing the orchestra.ความเป็นจริงของชีวิตกำลังทำลายวงออร์เคสตร้า Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
If you start treatment now, it will not effect your daily life, but for swimming...ถ้าคุณจะรักษาตอนนี้ มันจะไม่กระทบต่อชิวิตประจำวันของคุณ แต่สำหรับการว่ายน้ำแล้ว... Episode #1.13 (2009)
That the Supreme Court ruled in favor of the use of surrogates in daily life.สภาสูงสุดถือกฏเกณฑ์ของการใช้เซฮร์โรเกทในชีวิตประจำวัน Surrogates (2009)
According to VSI, the industries leading manufacturer, over 98% of world population uses a surrogate in all facets of their daily lifeยอมรับกันว่า VSI ,ผู้นำด้านอุสาหกรรมการผลิตชั้นแนวหน้า มากกว่า 98% ของคนทั้งโลก ใช้เซฮร์โรเกทในนั้นทั้งหมด ทุกมุมมองชีวิตประจำวัน Surrogates (2009)
Nah, this has been a part of my daily life.มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันฉันไปแล้วค่ะ Episode #1.7 (2011)
About the corruption, the violence and the decadence that we've come to expect as part of our daily life.การคอรัปชั่น ความรุนแรงและความล่มสลาย ที่เรายอมรับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้ว The Green Hornet (2011)
Some people continue daily life for as long as possible.บางคนยังใช้ชีวิตประจำวัน ไปได้นานเท่าที่เป็นไปได้ De Marathon (2012)
The bland daily life of a woman working at a cafe.ชีวิตประจำวันแสนจืดชืด ของผู้หญิงทำงานร้านกาแฟคนหนึ่ง Appeal (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daily lifeAir as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.
daily lifeAre you satisfied with your daily life?
daily lifeAs to his daily life, he is very slovenly.
daily lifeHe decided not to use much energy in his daily life.
daily lifeHe seems to be oppressed by his monotonous daily life.
daily lifeI believed it will be quite a long time before the spirit of democracy pervades our daily life.
daily lifeIf you go to that supermarket, you can buy most things you use in your daily life.
daily lifeIn my daily life I take care in various ways of my body so as not to damage my health.
daily lifeIt's the prevention of migraines during daily life that's important, not dealing with migraines when they occur.
daily lifeI want to learn about American daily life.
daily lifeI was bored with the monotony of daily life.
daily lifeKeeping a diary also gives us a chance to reflect on our daily life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชีวิตประจำวัน[N] every day life, See also: daily life, Example: ความฟุ้งเฟ้อจัดเป็นความต้องการที่นอกเหนือความจำเป็นในชีวิตประจำวัน, Thai definition: การดำรงชีวิตในแต่ละวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวิตประจำวัน[n. exp.] (chīwit prajamwan) EN: daily life ; everyday life   FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]
ในชีวิตประจำวัน[xp] (nai chīwit prajamwan) EN: in daily life   FR: dans la vie courante ; au quotidien

Japanese-English: EDICT Dictionary
起き伏し[おきふし, okifushi] (adv,n) rising and going to bed; daily life [Add to Longdo]
起臥[きが, kiga] (n,vs) daily life [Add to Longdo]
起居[ききょ, kikyo] (n,vs) behavior; behaviour; one's daily life [Add to Longdo]
起居動作[ききょどうさ, kikyodousa] (n) behavior; bearing; demeanor; one's daily life [Add to Longdo]
居常[きょじょう, kyojou] (n-adv,n-t) daily life [Add to Longdo]
行住座臥;行住坐臥[ぎょうじゅうざが, gyoujuuzaga] (n) daily life (lit [Add to Longdo]
座臥[ざが, zaga] (n-t) daily life; sitting and lying down [Add to Longdo]
身の回り(P);身のまわり[みのまわり, minomawari] (n) one's personal belongings; one's vicinity; one's daily life; everyday necessities; (P) [Add to Longdo]
中奥[なかおく, nakaoku] (n) area of the Edo castle where the shogun would work and spend his daily life [Add to Longdo]
日常会話[にちじょうかいわ, nichijoukaiwa] (n,adj-no) ordinary (daily life) conversation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top