ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daddy

D AE1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daddy-, *daddy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daddy(n) พ่อ, See also: คุณพ่อ, Syn. father
daddy longlegs(n) แมลงบินได้มีขายาว, Syn. harvestman, crane fly
daddy of them all(idm) ตัวอย่างที่ดีที่สุดของ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แบบอย่างที่ดีที่สุดของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daddy(แดด'ดี) n. ดูdad
daddy-longlegs(แดด'ดีลองลเลกซฺ) n. แมลงขายาวมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
daddy(n) พ่อ,บิดา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daddyDaddy loves to say funny things.
daddyDaddy passed gas.
daddyDaddy was in his office, under our flat.
daddyGive me a ride on your shoulders, Daddy.
daddyHang onto Daddy!
daddyI'll tell Daddy on you.
daddyJane's dream was to find herself a sugar daddy.
daddyMummy and Daddy are very nervous.
daddyWhen the shooting died down a bit, Daddy ran over to our flat and brought us back some sandwiches.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป๋า(n) father, See also: daddy, Syn. พ่อ, บิดา, Example: คุณเปรมก็เป็นเยี่ยงป๋าที่ดีทั่วๆ ไปในยุคนั้นคือพยายามกำหนดชะตาอนาคตของลูก, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป๋า[pā] (n) EN: father ; daddy  FR: papa [m] ; père [m]
พ่อ[phø] (n) EN: father ; dad ; daddy ; papa  FR: père [m] ; papa [m] ; paternel (fam.) [m] ; vieux (fam.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DADDY D AE1 D IY0
DADDY'S D AE1 D IY0 Z
DADDY-O D AE1 D IY0 OW0
DADDY-O'S D AE1 D IY0 OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daddy (n) dˈædiː (d a1 d ii)
daddy-longlegs (n) dˌædɪ-lˈɒŋlɪgz (d a2 d i - l o1 ng l i g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
のっぽ[noppo] (n) tall lanky person; bean pole; daddy-longlegs [Add to Longdo]
ダディー;ダディ[dadei-; dadei] (n) daddy [Add to Longdo]
パトロン[patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
蚊トンボ;蚊蜻蛉[かトンボ(蚊トンボ);かとんぼ(蚊蜻蛉), ka tonbo ( ka tonbo ); katonbo ( ka tonbo )] (n) (1) (See 大蚊) crane fly; daddy longlegs (insect of family Tipulidae); (2) (derog) a tall, gangly person; string bean [Add to Longdo]
座頭虫[ざとうむし, zatoumushi] (n) (uk) (See 大蚊) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones) [Add to Longdo]
足長おじさん[あしながおじさん, ashinagaojisan] (n) (1) (See 大蚊) anonymous scholarship system for orphans whose parents have been killed in traffic accidents (from Daddy-Long-Legs, a 1912 novel by Jean Webster); (2) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones) [Add to Longdo]
大蚊[ががんぼ;かがんぼ, gaganbo ; kaganbo] (n) (uk) crane fly; daddy longlegs (insect of family Tipulidae) [Add to Longdo]
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P) [Add to Longdo]
父さん[とうさん, tousan] (n) (See お父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daddy
   n 1: an informal term for a father; probably derived from baby
      talk [syn: {dad}, {dada}, {daddy}, {pa}, {papa}, {pappa},
      {pop}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top