ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dad

D AE1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dad-, *dad*, da
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dad(n) พ่อ, See also: คุณพ่อ, Syn. father
dado(n) ส่วนของฐานเสาบริเวณที่อยู่ระหว่างฐานกับบัว, See also: ส่วนล่างของกำแพงที่มีสีหรือใช้วัสดุต่างจากส่วนบน
daddy(n) พ่อ, See also: คุณพ่อ, Syn. father
daddy longlegs(n) แมลงบินได้มีขายาว, Syn. harvestman, crane fly
daddy of them all(idm) ตัวอย่างที่ดีที่สุดของ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แบบอย่างที่ดีที่สุดของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dad(แดด) n. คุณพ่อ,เพื่อน,สหาย
daddy(แดด'ดี) n. ดูdad
daddy-longlegs(แดด'ดีลองลเลกซฺ) n. แมลงขายาวมาก
dado(เด'โด) ส่วนหรือกระดานครอบฝาผนัง,ตอม่อฐานเสา
alidade(แอล' ลิเดด) n. เครื่องเล็กง (alidad)
aoudad(เอา'แดด) n. แกะป่าจำพวก Ammotragus lervia
bagdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
baghdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
doodad(ดู'แดด) n. สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย,ของกระจุกกระจิก
granddadn. ปู่, Syn. grandfather

English-Thai: Nontri Dictionary
dad(n) พ่อ,บิดา
daddy(n) พ่อ,บิดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dada; dadaismคติดาด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dadaismคติดาดา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dadaism; dadaคติดาด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dadoแผงประกบผนัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dadAfter dinner, George's dad took him aside.
dadAsk your dad to help you.
dadBut Dad won't like it.
dadBut I don't think Dad would like me to.
dadCan I go out to play, dad?
dadDad bought a camera.
dadDad bought me a camera.
dadDad can blow many smoke rings.
dadDaddy loves to say funny things.
dadDaddy passed gas.
dadDaddy was in his office, under our flat.
dadDad extended his legs on the sofa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป๋า(n) father, See also: daddy, Syn. พ่อ, บิดา, Example: คุณเปรมก็เป็นเยี่ยงป๋าที่ดีทั่วๆ ไปในยุคนั้นคือพยายามกำหนดชะตาอนาคตของลูก, Count Unit: คน
พ่อ(n) father, See also: dad, daddy, papa, Syn. บิดา, บิตุเรศ, บิดร, บิตุรงค์, Ant. แม่, Example: ผลการวิจัยพอสรุปได้ว่าชายได้รับอิทธิพลจากพ่อมากกว่าหญิง, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก
ชนก(n) father, See also: dad, Syn. พ่อ, บิดา, Ant. ชนนี, Example: พระชนกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกแดด[Baēkdaēt] (n, prop) EN: Bagdad  FR: Bagdad
ป๋า[pā] (n) EN: father ; daddy  FR: papa [m] ; père [m]
พ่อ[phø] (n) EN: father ; dad ; daddy ; papa  FR: père [m] ; papa [m] ; paternel (fam.) [m] ; vieux (fam.) [m]
พ่อกะแม่[phø ka maē] (n, exp) EN: dad and mum
เรอัล โซเซียดาด[Rēal Sōsīedāt] (tm) EN: Real Sociedad  FR: Réal Sociedad [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAD D AE1 D
DADS D AE1 D Z
DADO D EY1 D OW2
DADY D EY1 D IY0
DADA D AA1 D AA2
DADE D EY1 D
DADDY D AE1 D IY0
DAD'S D AE1 D Z
DADFAR D AE1 D F AA2 R
DADAMO D AA0 D AA1 M OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dad (n) dˈæd (d a1 d)
dado (n) dˈɛɪdou (d ei1 d ou)
dads (n) dˈædz (d a1 d z)
daddy (n) dˈædiː (d a1 d ii)
dados (n) dˈɛɪdouz (d ei1 d ou z)
daddies (n) dˈædɪz (d a1 d i z)
daddy-longlegs (n) dˌædɪ-lˈɒŋlɪgz (d a2 d i - l o1 ng l i g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diē, ㄉㄧㄝ, ] dad, #2,705 [Add to Longdo]
大都[Dà dū, ㄉㄚˋ ㄉㄨ, ] Dadu, name of Beijing as capital of Yuan dynasty, #5,733 [Add to Longdo]
大东区[Dà dōng qū, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄑㄩ, / ] Dadong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning, #44,925 [Add to Longdo]
大渡河[Dà dù hé, ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ ㄏㄜˊ, ] Dadu River in Sechuan, #45,733 [Add to Longdo]
大东[Dà dōng, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ, / ] Dadong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning, #289,056 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
dadurchดังนั้น, ด้วยวิธีนั้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dada {n}Dada [Add to Longdo]
Dadaismus {m}Dadaism [Add to Longdo]
dadurchthereby [Add to Longdo]
dadurch; sothus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祖父ちゃん[おじいちゃん, ojiichan] (n) (col) grandpa; grandad [Add to Longdo]
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
ずらかる[zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]
ただでは[tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
のっぽ[noppo] (n) tall lanky person; bean pole; daddy-longlegs [Add to Longdo]
アリダード[arida-do] (n) alidade [Add to Longdo]
カナダデー[kanadade-] (n) Canada Day [Add to Longdo]
サラダドレッシング[saradadoresshingu] (n) salad dressing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dad
   n 1: an informal term for a father; probably derived from baby
      talk [syn: {dad}, {dada}, {daddy}, {pa}, {papa}, {pappa},
      {pop}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top