ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

début

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -début-, *début*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debut(n) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม, See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา, Syn. entrance into society, first public appearance
debut(n) การวางตลาดหรือเปิดตัวสินค้า, Syn. first step introduction
debut(vi) เปิดตัว, See also: วางตลาด, Syn. firstly public appear
debut(vt) เปิดตัว, See also: วางตลาด, Syn. firstly public appear
debut(n) หญิงสาวที่ออกงานสังคมครั้งแรก (เช่น ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสรประจำปี)
debutant(n) หญิงสาวที่เริ่มออกงานสังคมครั้งแรก (อาทิ ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debut(เดบู') v.,n. (การ) ออกโรงครั้งแรก,แสดงครั้งแรก, Syn. beginning
debutant(เดบ'ยุทานทฺ) n. ผู้ออกโรงครั้งแรก,ผู้แสดงครั้งแรก, Syn. debutant
debutante(เดบ'ยุทานทฺ) n. ผู้ออกโรงครั้งแรกที่เป็นหญิง,หญิงที่เข้าสู่วงสังคมเป็นครั้งแรก, Syn. debutante

English-Thai: Nontri Dictionary
debut(n) การเปิดตัว,การปรากฏตัวครั้งแรก,การแสดงตัว,การออกโรงครั้งแรก
debutante(n) หญิงที่เข้าสังคมครั้งแรก,การเปิดตัวหญิงสาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[beūangton] (adv) EN: at the beginning  FR: au début
ดั้งเดิม[dangdoēm] (adv) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first  FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดิม[doēm] (adv) EN: at first ; originally ; before ; formerly  FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดิมที[doēmthī] (adv) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally  FR: initialement ; au début
หะแรก[haraēk] (x) EN: first  FR: au début ; au commencement
หัวค่ำ[hūakham] (n) EN: early in the evening  FR: début de soirée [m] ; tôt dans la soirée
หัวน้ำขึ้น[hūanāmkheun] (n) EN: start of the flood tide ; turn of the tide  FR: début de la marée montante [m]
หัวน้ำลง[hūanāmlong] (n) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide  FR: début de la marée descendante [m]
หัวปี[hūapī] (n) EN: beginning of the year  FR: début de l'année [m]
จุดกำเนิด[jut kamnoēt] (n, exp) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin  FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBUT D EY0 B Y UW1
DEBUT D EY1 B Y UW0
DEBUTS D EY1 B Y UW0 Z
DEBUTED D EY0 B Y UW1 D
DEBUTED D EY1 B Y UW0 T IH0 D
DEBUTING D EY0 B Y UW1 T IH0 NG
DEBUTANTE D EH1 B Y AH0 T AA1 N T
DEBUTANTES D EH1 B Y AH0 T AA1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debut (n) dˈɛɪbjuː (d ei1 b y uu)
debuts (n) dˈɛɪbjuːz (d ei1 b y uu z)
debuted (n) dɛɪbjˈuːd (d ei b y uu1 d)
debuting (n) dɛɪbjˈuːtɪŋ (d ei b y uu1 t i ng)
debutante (n) dˈɛbjuːtaːnt (d e1 b y uu t aa n t)
debutantes (n) dˈɛbjuːtaːnts (d e1 b y uu t aa n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お披露目;御披露目;お広め;御広目[おひろめ, ohirome] (n,vs) (See 披露目) debut [Add to Longdo]
デビュー(P);デビュウ[debyu-(P); debyuu] (n,vs) debut (fre [Add to Longdo]
デビュタント[debyutanto] (n) debutante (fre [Add to Longdo]
プロデビュー[purodebyu-] (n) professional debut [Add to Longdo]
顔見せ;顔見世[かおみせ, kaomise] (n,vs) (1) (esp. 顔見せ) making one's debut; making one's first appearance; (2) (esp. 顔見世) introductory kabuki performance (to introduce the actors); (3) (esp. 顔見世) (See 顔見世狂言) December kabuki performance at Kyoto's Minamiza Theater in which all famous actors perform [Add to Longdo]
御目見得;お目見得;お目見え;御目見[おめみえ, omemie] (n,vs) (1) (the privilege to have) an audience (with one's lord, a dignitary, etc.); interview (with one's superior); (2) one's debut (first) appearance; debut (of a new product, work of art, actor, etc.); (3) trial service (of a servant) [Add to Longdo]
出初め[でぞめ, dezome] (n,vs) debut [Add to Longdo]
初出場[はつしゅつじょう, hatsushutsujou] (n,vs) debut [Add to Longdo]
初舞台[はつぶたい, hatsubutai] (n) debut; initial stage appearance; (P) [Add to Longdo]
打って出る[うってでる, uttederu] (v1) to launch oneself upon; to make one's debut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top