ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cynicism

S IH1 N IH0 S IH2 Z AH0 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cynicism-, *cynicism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cynicism(ซิน'นิซิสซึม) ลัทธิเกลียดชังสังคมมนุษย์, See also: Cynicism ลัทธิของ Cynic, Syn. pessimism

English-Thai: Nontri Dictionary
cynicism(n) การถากถาง,การเยาะเย้ยถากถาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cynicismลัทธิซีนิก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cynicismคติหยามโลก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุทรรศนนิยม(n) pessimism, See also: cynicism, nihilism, Syn. ทุนิยม, Thai Definition: ทฤษฎีที่ถือว่า โลก ชีวิต และมนุษย์ เป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด
ทุนิยม(n) pessimism, See also: cynicism, nihilism, Syn. ทุทรรศนนิยม, Thai Definition: ทฤษฎีที่ถือว่า โลก ชีวิต และมนุษย์ เป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด

CMU English Pronouncing Dictionary
CYNICISM S IH1 N IH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cynicism (n) sˈɪnɪsɪzəm (s i1 n i s i z @ m)
cynicisms (n) sˈɪnɪsɪzəmz (s i1 n i s i z @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犬儒主义[quǎn rú zhǔ yì, ㄑㄩㄢˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] cynicism, #125,443 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シニシズム[shinishizumu] (n) cynicism [Add to Longdo]
皮肉[ひにく, hiniku] (adj-na,n,adj-no) cynicism; sarcasm; irony; satire; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cynicism
      n 1: a cynical feeling of distrust

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top