ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cynical

S IH1 N IH0 K AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cynical-, *cynical*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cynical(ซิน'นิเคิล) adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, See also: cynicalness n. ดูcynical, Syn. skeptical, Ant. optimistic -Conf. sceptical

English-Thai: Nontri Dictionary
cynical(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cynicalHe always makes cynical remarks to me.
cynicalHe smiled a cynical smile at me.
cynicalI resent your cynical remarks.
cynicalShe is very cynical about life.

CMU English Pronouncing Dictionary
CYNICAL S IH1 N IH0 K AH0 L
CYNICALLY S IH1 N IH0 K AH0 L IY0
CYNICALLY S IH1 N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cynical (j) sˈɪnɪkl (s i1 n i k l)
cynically (a) sˈɪnɪkliː (s i1 n i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讥诮[jī qiào, ㄐㄧ ㄑㄧㄠˋ, / ] cynical, #85,599 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zynisch; bissig {adj} | zynischer | am zynischstencynical | more cynical | most cynical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひがみっぽい[higamippoi] (adj-i) cynical; warped [Add to Longdo]
シニカル[shinikaru] (adj-na,n) cynical; (P) [Add to Longdo]
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude [Add to Longdo]
皮肉る[ひにくる, hinikuru] (v5r,vi) to speak cynically or with sarcasm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cynical
   adj 1: believing the worst of human nature and motives; having a
       sneering disbelief in e.g. selflessness of others [syn:
       {cynical}, {misanthropic}, {misanthropical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top