ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cylinder

S IH1 L AH0 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cylinder-, *cylinder*
English-Thai: Longdo Dictionary
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cylinder(n) กระบอก
cylinder(n) กระบอกสูบ
cylinder(n) ทรงกระบอก, See also: ไซลินเดอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cylinder(ซิล'ลินเดอะ) n. รูปทรงกระบอก,กระบอกกลม,กระบอกสูบ,ลูกสูบ,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
air cylinderท่อที่อัดอากาศไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cylinder(วง)ทรงกระบอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cylinder๑. กระบอกสูบ๒. กระบอก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cylinder๑. กระบอกสูบ๒. กระบอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinderทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cylinder block; engine blockเสื้อสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder bore gaugeเกจขนาดกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder bore; boreขนาดกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder boring machineเครื่องคว้านกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder compression tester; clylinder compression tester; compression testerเครื่องทดสอบการอัดในกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder head; headฝาสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cylinderทรงกระบอก,รูปทรงกระบอก [การแพทย์]
cylinderทรงกระบอก, รูปทรงใด ๆ ซึ่งมีหน้าตัดตามขวางในระนาบที่ขนานกันเป็นรูปกลมหรือวงรีที่เท่ากันทุกประการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cylinderกระบอกสูบ, ส่วนประกอบของเครื่องจักร  เป็นรูปทรงกระบอก ภายในมีลูกสูบซึ่งเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cylinder Pressure Gauzeถังเหล็กมีตัวควบคุมหรือลดความดัน [การแพทย์]
Cylindersกระบอกตวง,ถัง [การแพทย์]
Cylinders, High Pressureถังก๊าซที่มีความดันสูง [การแพทย์]
Cylinders, Measuringกระบอกตวง [การแพทย์]
Cylinders, Revolvingกล่องหมุน [การแพทย์]
Cylinders, Wehneltโลหะรูปกรวย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cylinderA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
cylinderThe gas was compressed into a gas cylinder.
cylinderThe lock itself is a normal cylinder lock so it doesn't automatically lock when you shut the door.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรงกระบอก(n) cylinder, Example: ไม้ที่ตัดเป็นท่อนแล้วมีสัณฐานเหมือนทรงกระบอกหรือกรวยตัด, Thai Definition: มีสัณฐานเหมือนกระบอกไม้ไผ่
ไซลินเดอร์(n) cylinder, Notes: (อังกฤษ)
กระบอกสูบ(n) cylinder, Example: รถยนต์แต่ละรุ่นมีกระบอกสูบไม่เท่ากัน, Count Unit: กระบอก, Thai Definition: ส่วนของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ลักษณะเป็นโพรงรูปกระบอกอยู่ในเสื้อสูบ เป็นช่องสำหรับบังคับให้ลูกสูบเคลื่อนไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาสูบ[fā sūp] (n) EN: cylinder head
กระบอก[krabøk] (n) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container  FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
กระบอก[krabøk] (n) EN: [classifier : pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...)]  FR: [classificateur : tubes, cylindres, canons]
กระบอกสูบ[krabøksūp] (n, exp) EN: cylinder (of an engine) ; cylinder (of a pump)  FR: cylindre (de moteur) [m]
เสื้อสูบ[seūa sūp] (n, exp) EN: cylinder head
ทรงกระบอก[song krabøk] (n, exp) EN: cylinder  FR: cylindre [m] ; forme cylindrique [f]
ตะกรุด[takrut] (n) EN: tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words ; magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck  FR: amulette [f] ; talisman [m]
ถ้วยยูริก้า[thuay yūrikā] (n, exp) EN: graduated cylinder ; graduated beaker
ติ้ว[tiu] (n) EN: one of several sticks in a bamboo cylinder,used in consulting an oracle  FR: baguettes de prédiction [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CYLINDER S IH1 L AH0 N D ER0
CYLINDER S IH1 L IH0 N D ER0
CYLINDERS S IH1 L AH0 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cylinder (n) sˈɪlɪndər (s i1 l i n d @ r)
cylinders (n) sˈɪlɪndəz (s i1 l i n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气缸[qì gāng, ㄑㄧˋ ㄍㄤ, / ] cylinder (engine), #34,072 [Add to Longdo]
汽缸[qì gāng, ㄑㄧˋ ㄍㄤ, ] cylinder (of steam engine or internal combustion engine), #51,316 [Add to Longdo]
圆柱体[yuán zhù tǐ, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] cylinder (geometry), #62,009 [Add to Longdo]
棱柱[léng zhù, ㄌㄥˊ ㄓㄨˋ, / ] cylinder, #106,824 [Add to Longdo]
柱体[zhù tǐ, ㄓㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] cylinder; prism (math.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hubraum {m}cylinder capacity [Add to Longdo]
Zylinderadresse {f}cylinder address [Add to Longdo]
Zylinderblock {m}cylinder block [Add to Longdo]
Zylinderbohrung {f}cylinder bore [Add to Longdo]
Zylinderdeckel {m}cylinder cover [Add to Longdo]
Zylinderdruckfestigkeit {f}cylinder strength (in compression) [Add to Longdo]
Zylinderkopf {m} | Zylinderköpfe {pl}cylinder head | cylinder heads [Add to Longdo]
Zylinderkonzept {n}cylinder concept [Add to Longdo]
Zylinderkopfdeckel {m}cylinder head cover [Add to Longdo]
Zylinderkopfdichtung {f} [auto]cylinder head gasket [Add to Longdo]
Zylinderschraube {f} [techn.]cylinder bolt [Add to Longdo]
Zylinderreihe {f}cylinder bank [Add to Longdo]
Zylinderrohr {n}cylinder liner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアシリンダ[eashirinda] (n) air cylinder; pneumatic cylinder [Add to Longdo]
ガスボンベ[gasubonbe] (n) gas cylinder (ger [Add to Longdo]
シリンダー(P);シリンダ[shirinda-(P); shirinda] (n) cylinder; (P) [Add to Longdo]
シリンダーオイル[shirinda-oiru] (n) cylinder oil [Add to Longdo]
シリンダー錠[シリンダーじょう, shirinda-jou] (n) cylinder lock [Add to Longdo]
ボンベ[bonbe] (n) compressed gas cylinder (ger [Add to Longdo]
メスアップ[mesuappu] (n,vs) (abbr) (See メスフラスコ,アップ・1) diluting in measuring cylinder to ~ ml total [Add to Longdo]
メスシリンダー[mesushirinda-] (n) measuring cylinder (ger [Add to Longdo]
円柱(P);丸柱[えんちゅう(円柱)(P);まるばしら, enchuu ( enchuu )(P); marubashira] (n,adj-no) (1) (円柱 only) column; shaft; cylinder; (n) (2) (usu. まるばしら) (See 角柱) round pillar (esp. in buildings); (P) [Add to Longdo]
円筒[えんとう, entou] (n) cylinder; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリンダ[しりんだ, shirinda] cylinder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cylinder
   n 1: a solid bounded by a cylindrical surface and two parallel
      planes (the bases)
   2: a surface generated by rotating a parallel line around a
     fixed line
   3: a chamber within which piston moves [syn: {cylinder}, {piston
     chamber}]
   4: a cylindrical container for oxygen or compressed air

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top