ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cybernetics

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cybernetics-, *cybernetics*, cybernetic
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cyberneticsn. วิทยาเกี่ยวกับการติดต่อและควบคุมของสัตว์และเครื่องจักร, See also: cybernetic adj..ดูcybernetics cyberneticist n. ดูcybernetics cybernetician n. ดูcybernetics

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [คอมพิวเตอร์]
Cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sym dyne cybernetics,a companyบริษัท Sym dyne cybernetics Alpine Fields (2008)
Cybernetics?ไซเบอร์เนติกส์ Alpine Fields (2008)
An advanced cybernetics heads-up display helmet, which feeds into the suit.และหมวกไซเบอร์เนติคส์คลื่นแสดงความคิด มันจะป้องข้อมูลไปยังชุด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
In order to live long enough to fuse my consciousness with cybernetics, I need to change my diet.ถ้าชั้นอยากจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวสำหรับ การเปลี่ยนแปลงคนไปอยู่ในร่างหุ่นยนต์ ชั้นต้องเปลี่ยนอาหารการกินของชั้น The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Wait. Cybernetics is robot stuff, right?เดี๋ยวนะ ไซเบอร์เนติกนี่มันก็คือหุ่นยนต์ไรเงี้่ยใช่ไม๊ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cybernetics    (n) sˌaɪbənˈɛtɪks (s ai2 b @ n e1 t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
控制论[kòng zhì lùn, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] cybernetics, #60,741 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイバネティックス;サイバネティクス;サイベネティックス[, saibaneteikkusu ; saibaneteikusu ; saibeneteikkusu] (n) {comp} cybernetics [Add to Longdo]
人工頭脳[じんこうずのう, jinkouzunou] (n) {comp} cybernetics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]
人工頭脳[じんこうずのう, jinkouzunou] cybernetics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cybernetics
   n 1: (biology) the field of science concerned with processes of
      communication and control (especially the comparison of
      these processes in biological and artificial systems)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top