ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cyber crime

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cyber crime-, *cyber crime*
English-Thai: Longdo Dictionary
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cyber crimeอาชญากรรมไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, I heard some new lingo from cyber crimes that I could whisper in your ear.คุณรู้ไหม ผมได้ศัพท์ใหม่จากคดีไซเบอร์ และผมจะกระซิบมันข้างหูคุณ Neighborhood Watch (2012)
He did five years for wire fraud and cyber crimes on the mainland.แคยติดคุก 5 ปี ข้อหาฉ้อโกงผ่านระบบธนาคาร และอาชญากรรมอินเตอร์เน็ตที่แผ่นดินใหญ่ Alaheo Pau'ole (2011)
I thought cyber crimes scanned that drive.ผมนึกว่าแผนกอาชญากรรมทาง อินเตอร์เน็ตสแกนไดร์ฟนั่นแล้ว Taking Account (2011)
I'm moving you across to the cyber crimes unit.ผมจะส่งคุณไปที่หน่วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์. Last Man Standing (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top