ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cutoff

K AH1 T AO2 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cutoff-, *cutoff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cutoff(n) การจำกัด
cutoff(n) ทางลัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cutoff(คัท'ออฟ) n. การตัดออก,ส่วนที่ถูกตัดออก,ทางลัด,ทางสายใหม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cutoffการตัดยอด [การบัญชี]
cutoffcutoff, คลองลัด, ลำน้ำลัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
cutoffcutoff, ช่องลัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
cutoff trenchcutoff trench, ร่องแกนทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
cutoff wallcutoff wall, กำแพงล่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Total cutoff from the "corruption of the outside world."ตัดขาดจากการต่อต้านจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเลย 99 Problems (2010)
My dad obviously caught a whiff and cutoff my allowance.พ่อฉันต้องหัวเสียและตัดออกจากกองมรดกแน่ Attack the Block (2011)
Get it below the cutoff line.เอามันลงมาให้พ้นเขตที่ถูกตัดสัญญาณซะ The Long Way Down Job (2011)
♪ Fuel injection cutoffs and chrome plated rods, oh yeah ♪คุณกำลังไหม้ ไฟฟ้าจาระบี! Glease (2012)
There's a cutoff just after mile marker 19.มีถนนตัดหลังจากสาย 19 Prayer of David (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อง[bǿng] (n) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle  FR: section de bambou [f]
ท่อน[thǿn] (x) EN: [classifier : pieces of cloth ; scraps ; timber cutoffs]  FR: [classificateur : pièces de vêtement ; résidus ; déchets de bois]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUTOFF K AH1 T AO2 F
CUTOFFS K AH1 T AO2 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cutoff (n) kˈʌtɒv (k uh1 t o v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reststrom {m}cutoff current [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カットオフ[kattoofu] (n) cutoff (play) (baseball) [Add to Longdo]
期限[きげん, kigen] (n) (1) term; period; time frame; (2) (See 期限切れ) time limit; deadline; cutoff (date); (P) [Add to Longdo]
電力切れ[でんりょくぎれ, denryokugire] (n) {comp} power (supply) cutoff [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電力切れ[でんりょくぎれ, denryokugire] power (supply) cutoff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cutoff
   n 1: a designated limit beyond which something cannot function
      or must be terminated
   2: a route shorter than the usual one [syn: {shortcut},
     {cutoff}, {crosscut}]
   3: a device that terminates the flow in a pipe

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top