ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

custard apple

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -custard apple-, *custard apple*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
custard apple[N] น้อยหน่า, Syn. bullock's heart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
custard applen. ผลไม้ (ต้นไม้) จำพวกน้อยหน่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้อยหน่า[N] custard apple, See also: sweep-sop, sugar apple, Annona squamosa, Count unit: ผล, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด ในวงศ์ Annonaceae ดอกสีเหลืองแกมเขียว กลีบดอกหนา มี 3 กลีบ ผลสีเขียว ผิวนูนเป็นตาๆ เนื้อในผลหนาขาว รสหวาน มีเมล็ดมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้อยหน่า[n.] (nøinā) EN: custard apple ; sweep-sop ; sugar apple   FR: annone = anone [f] ; pomme cannelle [f] ; corossol [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
番荔枝[fān lì zhī, ㄈㄢ ㄌㄧˋ ㄓ, ] custard apple, #108,623 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 custard apple
   n 1: any of several tropical American trees bearing fruit with
      soft edible pulp [syn: {custard apple}, {custard apple
      tree}]
   2: the fruit of any of several tropical American trees of the
     genus Annona having soft edible pulp

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top