ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cuspidor

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cuspidor-, *cuspidor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cuspidor(n) กระโถน, Syn. spittoon

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากแตร(n) spittoon, See also: cuspidor, Syn. กระโถนปากแตร, Example: คุณหญิงบ้วนน้ำหมากลงในกระโถนปากแตร, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ชื่อกระโถนชนิดหนึ่ง ปากบานอย่างปากแตรหรือดอกลำโพง
กระโถน(n) spittoon, See also: cuspidor, chamber pot, Example: ในสมัยก่อนบางบ้านที่เปิบอาหารด้วยมือจะมีขัน หรือจอกตักน้ำ และกระโถนเตรียมไว้เพื่อรองน้ำล้างมือ, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะสำหรับบ้วนน้ำและทิ้งของต่างๆ ที่ไม่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระโถน[krathōn] (n) EN: spittoon ; cuspidor ; chamber pot  FR: crachoir [m] ; pot de chambre [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cuspidor (n) kˈʌspɪdɔːr (k uh1 s p i d oo r)
cuspidors (n) kˈʌspɪdɔːz (k uh1 s p i d oo z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
痰壺;痰壷[たんつぼ, tantsubo] (n) spittoon; cuspidor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cuspidor
      n 1: a receptacle for spit (usually in a public place) [syn:
           {spittoon}, {cuspidor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top