ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curst

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curst-, *curst*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curst(เคิร์สทฺ) v. กิริยาช่อง2และช่อง3ของcurse adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,น่ารังเกียจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curst (j) kˈɜːʳst (k @@1 s t)
accurst (j) ˈəkˈɜːʳst (@1 k @@1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verfluchtenaccurst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curst
   adj 1: deserving a curse; sometimes used as an intensifier;
       "villagers shun the area believing it to be cursed";
       "cursed with four daughter"; "not a cursed drop"; "his
       cursed stupidity"; "I'll be cursed if I can see your
       reasoning" [syn: {cursed}, {curst}] [ant: {blessed},
       {blest}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
cur st, cur-st, crust, CST, Curt, corset, curs, cursed, curt, guest, quest, cast, cost, gust, just, curse, Hurst, burst, durst, wurst, coast, courts, crusty, curtsy, cursor, curtest, cutest, cuts, curds, rust, Court, Crest, coursed, court, crest, cues, cur's, curd, Custer, carts, Costa, Gusta, Gusti, Gusty, caste, cut, gusto, gusty, CRT, cruet, course, cubist, jurist, joust, cuds, Cart, Cort, Cu's, Kurt, cars, cart, cert, cuss, Curt's, cue's, curd's, cud's, Car's, car's, Court's, court's, Cart's, Cort's, Kurt's, cart's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top