ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curious

K Y UH1 R IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curious-, *curious*, curiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curious(adj) แปลก, See also: ซึ่งหายาก, Syn. odd, strange
curious(adj) อยากรู้อยากเห็น, Syn. inquiring, prying
curiously(adv) แปลก, Syn. oddly, unusually
curiously(adv) อย่างอยากรู้อยากเห็น, Syn. inquiringly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curious(คิว'เรียส) adj. ซึ่งอยากรู้อยากเห็น,หายาก,แปลก,ผิดธรรมดา,น่าสนใจ,ประณีต, See also: curiousness n. ดูcurious, Syn. nosy

English-Thai: Nontri Dictionary
curious(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,แปลก,ประหลาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
curiousity(n) ความอยากรู้อยากเห็น, ของหายาก, ของลายคราม, ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ, ความผิดธรรมดา, ความแปลก, คนหรือปรากฏการณ์แปลกๆ, ความอยากรู้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, dear. Tell me, is it the perspective that gives my nose that curious twist in the middle?คงเป็นเพราะเปอสเป็คทีฟของภาพสินะ ที่ทําให้จมูกผมเบี้ยวเเบบนี้ Rebecca (1940)
Curious thing, that, give the British soldier plenty of tea, and he'll die for you.สิ่งที่อยากรู้อยากเห็นว่าให้ ทหารอังกฤษ ความอุดมสมบูรณ์ของชาถ่าน ของเขา และมีคุณเขาจะตายเพื่อคุณ How I Won the War (1967)
Not curious enough to turn him over and see his face.และเห็นหน้าเขา How I Won the War (1967)
Down the hatch. A quite curious phrase.ลงฟัก วลีที่อยากรู้อยากเห็นค่อนข้าง Yellow Submarine (1968)
My first story concerns a most curious episode in my lifeเรื่องราวแรกของฉันเกี่ยวข้องตอน most curious ในชีวิตของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- Kinda curious about that myself.- Kinda อยากรู้เกี่ยวกับตัวเองว่า Pulp Fiction (1994)
Being too curious is my biggest problem.ทำฉันกลัว นั่นละเป็นปัญหามากที่สุด Wild Reeds (1994)
I'm just a curious little rhino.ผมมันแรดขี้สงสัย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Very curious procedures. Leroux has a theory.ขั้นตอนมันน่าฉงนมากเลย เลอรูซ์มีทฤษฏีนะ The Red Violin (1998)
Nami, you really are a curious one.พูดอะไรเกี่ยวกับราชาโจรสลัดนะ One Piece: Wan pîsu (1999)
It is curious that you should be destined for this wand when its brother gave you that scar.มันประหลาดที่คุณ ถูกเลือกให้ใช้ไม้อันนี้ ทั้งที่พี่มัน สร้างรอยแผลให้คุณ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I'm curious about these movies:ฉันอยากรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์เหล่านี้: Showtime (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curiousA bright child is curious about life and reality.
curiousA curious disease struck the town.
curiousChildren are curious about everything.
curiousChildren are very curious and ask many questions.
curiousCurious gazes, gazes carrying a bit of murderous intent ... it goes without saying that I couldn't be more uncomfortable.
curiousCurious to say, I didn't find it anywhere.
curiousGenerally speaking, the Englishman is not curious about others.
curiousHe is curious about how she will receive the news.
curiousHe was curious to know her secret.
curiousHe was curious to see the inside.
curiousIt is curious that she should have asked you such a thing.
curiousLittle is known of this curious plant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยากรู้อยากเห็น(adj) curious, Syn. อยากรู้, Example: ข้าพเจ้าเป็นคนอยากรู้อยากเห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยากรู้[yāk rū] (v) EN: eager to know ; be curious ; be studious  FR: être curieux
อยากรู้อยากเห็น[yāk rū yāk hen] (v) EN: be curious ; be anxious to know ; be inquisitive
อยากรู้อยากเห็น[yāk rū yāk hen] (adj) EN: curious  FR: curieux ; indiscret

CMU English Pronouncing Dictionary
CURIOUS K Y UH1 R IY0 AH0 S
CURIOUSER K Y UH1 R IY0 AH0 S ER0
CURIOUSLY K Y UH1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curious (j) kjˈuəʳrɪəʳs (k y u@1 r i@ s)
curiously (a) kjˈuəʳrɪəʳsliː (k y u@1 r i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有好奇心[yǒu hào qí xīn, ㄧㄡˇ ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄣ, ] curious [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaulustige {m,f}; Schaulustiger | Schaulustige; Schaulustigen {pl}curious onlooker; by-stander | curious onlookers; rubbernecks [Am.] [Add to Longdo]
neugierig; schaulustig {adj} | neugieriger | am neugierigstencurious | more curious | most curious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょんな[hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious [Add to Longdo]
異聞奇譚[いぶんきたん, ibunkitan] (n) strange stories and curious tales [Add to Longdo]
奇体[きたい, kitai] (adj-na,n) strange; queer; curious [Add to Longdo]
奇妙[きみょう, kimyou] (adj-na,n) strange; queer; curious; (P) [Add to Longdo]
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]
興味津々;興味津津;興味しんしん[きょうみしんしん, kyoumishinshin] (adj-no,adj-t,adv-to) very interesting; of absorbing interest; having a keen interest (in); being immensely curious (about) [Add to Longdo]
好事[こうじ;こうず, kouji ; kouzu] (n) fortune; good deed; curious [Add to Longdo]
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.) [Add to Longdo]
[ちん, chin] (adj-na,n) rare; curious; strange; (P) [Add to Longdo]
珍しい(P);珍らしい(io)[めずらしい, mezurashii] (adj-i) (1) unusual; rare; curious; (2) new; novel; (3) fine (e.g. gift); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curious
   adj 1: beyond or deviating from the usual or expected; "a
       curious hybrid accent"; "her speech has a funny twang";
       "they have some funny ideas about war"; "had an odd
       name"; "the peculiar aromatic odor of cloves"; "something
       definitely queer about this town"; "what a rum fellow";
       "singular behavior" [syn: {curious}, {funny}, {odd},
       {peculiar}, {queer}, {rum}, {rummy}, {singular}]
   2: eager to investigate and learn or learn more (sometimes about
     others' concerns); "a curious child is a teacher's delight";
     "a trap door that made me curious"; "curious investigators";
     "traffic was slowed by curious rubberneckers"; "curious about
     the neighbor's doings" [ant: {incurious}]
   3: having curiosity aroused; eagerly interested in learning
     more; "a trap door that made me curious"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top