ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cupbearer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cupbearer-, *cupbearer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cupbearer(n) คนเสิร์ฟไวน์ (คำเป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cupbearern. คนรินเหล้า

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cupbearer
      n 1: the attendant (usually an officer of a nobleman's
           household) whose duty is to fill and serve cups of wine

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
cup bearer, cup-bearer, cupboard, jabberer, Canberra, capabler, cobra, coppery, capture, Capra, copra

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions