ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cultivator

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cultivator-, *cultivator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cultivator(n) ส้อมพรวนดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cultivator(คัล'ทะเวเทอะ) n. ผู้เพาะปลูก,ผู้อบรมสั่งสอน,เครื่องมือที่เพาะปลูก,เครื่องมือไถนาและทำลายวัชพืช

English-Thai: Nontri Dictionary
cultivator(n) กสิกร,เกษตรกร,ผู้อบรมสั่งสอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultivatorเครื่องพรวนดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cultivator (n) kˈʌltɪvɛɪtər (k uh1 l t i v ei t @ r)
cultivators (n) kˈʌltɪvɛɪtəz (k uh1 l t i v ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landwirt {m} | Landwirte {pl}cultivator | cultivators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルチベーター[karuchibe-ta-] (n) cultivator [Add to Longdo]
耕運機;耕耘機[こううんき, kouunki] (n) cultivator; farm tractor; tiller [Add to Longdo]
耕作者[こうさくしゃ, kousakusha] (n) cultivator [Add to Longdo]
中耕機[ちゅうこうき, chuukouki] (n) cultivator [Add to Longdo]
班田収授法[はんでんしゅうじゅのほう, handenshuujunohou] (n) allotment of rice paddies for cultivation during the cultivator's lifetime (ancient Japanese law) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cultivator
   n 1: someone concerned with the science or art or business of
      cultivating the soil [syn: {agriculturist},
      {agriculturalist}, {cultivator}, {grower}, {raiser}]
   2: a farm implement used to break up the surface of the soil
     (for aeration and weed control and conservation of moisture)
     [syn: {cultivator}, {tiller}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top