ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culprit

K AH1 L P R IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culprit-, *culprit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culprit(n) ผู้กระทำความผิด, See also: ผู้ร้าย, ทรชน, Syn. wrongdoer, offender
culprit(n) ผู้ถูกกล่าวหา, See also: จำเลย
culprit(n) สาเหตุของปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culprit(คัล'พริท) n. นักโทษ,ผู้กระทำผิด,ผู้ร้าย,จำเลยในคดีอาญา, Syn. criminal, offender

English-Thai: Nontri Dictionary
culprit(n) จำเลย,นักโทษ,คนผิด,ผู้ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
culpritผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
culpritNone of them would admit to being the culprit.
culpritThe culprit is caught like a rat in a trap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กระทำผิด(n) culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง
ตัวดี(n) culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวดี(n) culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวการ(n) culprit, See also: chief, proxy, ringleader, Example: ตำรวจจับตัวการใหญ่ค้ายาบ้าได้ขณะกำลังขนยาบ้าข้ามชายแดน, Thai Definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้กระทำความผิด
ตัวการ(n) culprit, See also: chief, proxy, ringleader, Example: ตำรวจจับตัวการใหญ่ค้ายาบ้าได้ขณะกำลังขนยาบ้าข้ามชายแดน, Thai Definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้กระทำความผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักโทษ[nakthōt] (n) EN: prisoner ; captive ; convict ; inmate ; convict ; culprit ; jailbird  FR: prisonnier [m] ; détenu [m] ; forçat [m]
ผู้กระทำผิด[phū kratham phit] (n) EN: wrongdoer ; offender ; culprit ; perpetrator  FR: fautif [m] ; fautive [f]
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ตัวการ[tūakān] (n) EN: ringleader ; main culprit ; instigator ; chief ; proxy ; principal

CMU English Pronouncing Dictionary
CULPRIT K AH1 L P R IH0 T
CULPRITS K AH1 L P R IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culprit (n) kˈʌlprɪt (k uh1 l p r i t)
culprits (n) kˈʌlprɪts (k uh1 l p r i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主犯[zhǔ fàn, ㄓㄨˇ ㄈㄢˋ, ] culprits, #25,605 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldige {m,f}; Schuldiger | Schuldigen {pl}culprit | culprits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元凶[がんきょう(P);げんきょう, gankyou (P); genkyou] (n) (1) ringleader; main culprit; (2) main cause; source; (P) [Add to Longdo]
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1,vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain [Add to Longdo]
犯罪者[はんざいしゃ, hanzaisha] (n) criminal; culprit [Add to Longdo]
犯罪人[はんざいにん, hanzainin] (n) criminal; culprit; offender; rogue [Add to Longdo]
犯人を捕まえる[はんにんをつかまえる, hanninwotsukamaeru] (exp,v1) to arrest the culprit [Add to Longdo]
本星[ほんぼし, honboshi] (n) (sl) real culprit (police slang) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  culprit
      n 1: someone who perpetrates wrongdoing [syn: {perpetrator},
           {culprit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top