ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cul-de-sac

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cul-de-sac-, *cul-de-sac*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cul-de-sac(คัล'ดะแซค) n. ทางตัน,ตรอกตัน,การจนตรอก,ความลำบาก,โพรงหรือท่อที่ปลายต้น,สถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้น, Syn. alley -pl. culs-de-sac

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางตัน[thāng tan] (n, exp) EN: dead end ; blind alley   FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac (pop.) [m]
ตรอกตัน[trøk tan] (n, exp) EN: blind alley ; dead end ; impasse  FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cul-de-sac (n) kˈʌl-də-sæk (k uh1 l - d @ - s a k)
cul-de-sacs (n) kˈʌl-də-sæks (k uh1 l - d @ - s a k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
袋小路[ふくろこうじ, fukurokouji] (n) blind alley; cul-de-sac; impasse; dead-end (street); (P) [Add to Longdo]
袋小路文[ふくろこうじぶん, fukurokoujibun] (n) easily misunderstood sentence; garden-path sentence; cul-de-sac sentence [Add to Longdo]
通行止め(P);通行止;通行上(iK)[つうこうどめ, tsuukoudome] (n) closure (of a road); dead end; blind alley; cul-de-sac; No Through Road (e.g. on a sign); (P) [Add to Longdo]
盲管[もうかん, moukan] (n) cul-de-sac [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top