ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cuff

K AH1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cuff-, *cuff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cuff(n) กุญแจมือ, Syn. handcuff
cuff(n) ข้อมือเสื้อ
cuff(vt) ใส่กุญแจมือ, Syn. handcuff, manacle
cuff(vt) ใส่ข้อมือเสื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuff(คัฟ) n. ข้อมือเสื้อ,ส่วนที่พับขึ้นของขา,กุญแจมือ vt. ใส่ข้อมือเสื้อ,พับข้อมือเสื้อ,พับขากางเกง,ใส่กุญแจมือ,ต่อย,ชก,ตบ
cuff linkn. กระดุมข้อมือเสื้อ, Syn. sleeve link
fisticuffn. การใช้หมัดชก,การชกมวย (fisticuffs) vt.,vi. ใช้หมัดชก,ชกมวย, See also: fisticuffer, n., Syn. boxing
handcuff(แฮนดฺ'คัฟ) n. กุญแจมือ. vt. ใส่กุญแจมือ
off-the-cuff(ออฟ'เธอะคัฟ) adj. ซึ่งเตรียมตัวมาน้อยหรือไม่ได้เตรียมตัวมาเลย
scuff(สคัฟ) vi. เดินลากขา,ใช้เท้ากวาดถู,ถลอก,ลึก. vt. ขูด,ครูด,กวาด,แกว่ง,ถู. n. เสียงขูด (ครูด,กวาด,แกว่ง,ถู) ,รองเท้าแตะส้นแบน,การเดินลากขา,ส่วนที่ลึกของรองเท้า,รอยแผล
scuffle(สคัฟ'เฟิล) vi.,n. (การ) ตะลุมบอน,ชุลมุนต่อสู้ไปอย่างรีบเร่งและยุ่งเหยิง,เดินลากขา,การชุลมุนต่อสู้,การเดินลากขา,เสียงเดินลากขา, See also: scufflingly adv., Syn. struggle, scuff

English-Thai: Nontri Dictionary
cuff(n) ขอบแขนเสื้อ,การชก,กุญแจมือ
cuff(vt) พับแขนเสื้อ,ใส่กุญแจมือ,ชก,ต่อย
handcuff(n) กุญแจมือ
scuffle(n) การชุลมุน,การตะลุมบอน
scuffle(vi) ชุลมุน,ตะลุมบอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cuff, gingivalปลอกเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cuffผ้าพัน,สายพันแขน,ถุง,ลูกโป่ง,ถุงผ้าหุ้ม [การแพทย์]
Cuff Bladderที่วัดแขน [การแพทย์]
Cuff Endotracheal Tubes, Low Pressureกระเปาะยางซึ่งมีความยืดหยุ่นมากและบริมาตรสูง [การแพทย์]
Cuff Suspensionเข็มขัดสำหรับดึงขาเทียม [การแพทย์]
Cuff, Doubleปลอก2อัน [การแพทย์]
Cuffingการล้อมรอบอยู่ [การแพทย์]
Cuffs, Inflatable Rubberส่วนที่ใช้พันแขน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cufflinkกระดุมข้อมือ เครื่องประดับของผู้ช่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cuffI'm not good at speaking off the cuff.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชกมวย[chokmūay] (v) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit  FR: boxer ; combattre
กำไลก้านแข็ง[kamlai kānkhaeng] (n, exp) EN: bangle ; handcuffs  FR: menottes [fpl]
กำปั้นทุบดิน[kampan thup din] (adv) EN: indistinctively ; fatuously ; flippantly ; in a perfunctory manner ; off the cuff
กุญแจมือ[kunjaēmeū] (n) EN: handcuffs  FR: menottes [fpl]
มวย[mūay] (n) EN: boxing ; fisticuffs ; pugilism  FR: boxe [f] ; pugilat [m]
ปากเปล่า[pākplāo] (adv) EN: orally ; off the bat ; off the cuff ; without looking at the book  FR: oralement
รองเท้าแตะ[røngthāo tae] (n, exp) EN: sandals ; slippers ; thongs ; scuffs ; flip-flops  FR: chausson [m] ; pantoufle [f] ; sandale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUFF K AH1 F
CUFFE K AH1 F
CUFFS K AH1 F S
CUFFED K AH1 F T
CUFFEE K AH1 F IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cuff (v) kˈʌf (k uh1 f)
cuffs (v) kˈʌfs (k uh1 f s)
cuffed (v) kˈʌft (k uh1 f t)
Cuffley (n) kˈʌfliː (k uh1 f l ii)
cuffing (v) kˈʌfɪŋ (k uh1 f i ng)
cuff-links (n) kˈʌf-lɪŋks (k uh1 f - l i ng k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
袖口[xiù kǒu, ㄒㄧㄡˋ ㄎㄡˇ, ] cuff, #27,386 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hosenaufschlag {m}cuff [Am.]; trouser turn-up [Add to Longdo]
Klaps {m} | jdm. einen Klaps gebencuff | to cuff sb. [Add to Longdo]
Manschette {f} | Manschetten {pl}cuff | cuffs [Add to Longdo]
Manschettenknopf {m} | Manschettenknöpfe {pl}cuff link | cuff links [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶっつけ[buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
カフス[kafusu] (n) cuffs; (P) [Add to Longdo]
カフスカバー[kafusukaba-] (n) cuffs-cover [Add to Longdo]
カフスボタン[kafusubotan] (n) cuff links (wasei [Add to Longdo]
カフドパンツ[kafudopantsu] (n) cuffed pants [Add to Longdo]
カフリンクス[kafurinkusu] (n) cuff links [Add to Longdo]
ダブルカフス[daburukafusu] (n) French cuffs (wasei [Add to Longdo]
ブルマ;ブルマー;ブルーマー;ブルマーズ[buruma ; buruma-; buru-ma-; buruma-zu] (n) (1) long female underwear (from bloomers); (2) (not ブルマーズ) (See 体操服) shorts with elasticized cuffs (were used by women as sportswear) (elasticised); gym shorts [Add to Longdo]
回旋腱板[かいせんけんばん, kaisenkenban] (n) rotator cuff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cuff
   n 1: the lap consisting of a turned-back hem encircling the end
      of the sleeve or leg [syn: {cuff}, {turnup}]
   2: shackle that consists of a metal loop that can be locked
     around the wrist; usually used in pairs [syn: {handcuff},
     {cuff}, {handlock}, {manacle}]
   v 1: hit with the hand [syn: {cuff}, {whomp}]
   2: confine or restrain with or as if with manacles or handcuffs;
     "The police handcuffed the suspect at the scene of the crime"
     [syn: {manacle}, {cuff}, {handcuff}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top