ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cry

K R AY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cry-, *cry*
English-Thai: Longdo Dictionary
cryotherapy(n) การบำบัดด้วยความเย็น เช่น In Poland cryotherapy has become a popular treatment for rejuvenating., Cryotherapy is another way to treat prostate cancer besides surgery or radiation.
cryptocurrency(n) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
crystal fertilizer(n) ปุ๋ยเกล็ด
acrylamide(n, name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cry(n) การเรียกร้องของมวลชน, See also: ความต้องการของมวลชน
cry(n) ช่วงเวลาการร้องไห้
cry(vi) ตะโกน, See also: ป่าวร้อง
cry(vt) ตะโกน, See also: ป่าวร้อง, Syn. shout, yell, cry out
cry(vi) ร้องไห้, See also: ร่ำไห้
cry(vt) ร้องไห้, See also: หลั่งน้ำตา, Syn. weep
cry(n) เสียงร้อง, See also: เสียงครวญคราง
crypt(n) ห้องใต้ดิน
cry to(phrv) อ้อนวอน
cry up(phrv) ยกย่องมากเกินไป, Syn. crack up, Ant. cry down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cry(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสียง) ร้อง,ร้องเรียก,ร้องขอ,แผดเสียงร้อง,ร้องไห้,หลั่งน้ำตา,การป่าวประกาศ,การเรียกพยานในศาล
crybaby(ไคร'บะบี) n. คนที่ร้องให้ด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,คนขี้บ่น
crying(ไคร'อิง) adj. เกี่ยวกับการร้องไห้,เกี่ยวกับการร้องหา,เกี่ยวกับการแผดเสียงร้อง,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งเรียกร้องความสนใจ, Syn. pressing
cryo-Pref. "เย็นเหมือนน้ำแข็ง"
cryostat(ไคร'อะสแทท) n. เครื่องมือรักษาระดับอุณหภูมิที่ต่ำมากให้คงที่
cryotron(ไคร'โอทรอน) n. ท่อทำให้เย็น
crypt(คริพทฺ) n. ห้องใต้ดินของโบสถ์ใช้เป็นที่ฝังศพ,โพรงต่อมเล็ก ๆ ,แอ่ง,หลุมใต้ดิน, See also: cryptal adj., Syn. tomb, vault, catacomb
cryptanalysis(คริพทะแนล'ลิซิส) n. วิธีการถอดรหัสหรือแปลข้อเขียนลับ
cryptic(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden, obscure
cryptical(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden, obscure

English-Thai: Nontri Dictionary
cry(n) เสียงร้อง,เสียงร้องไห้,การร้องไห้
cry(vi) ร้องไห้,ร่ำไห้,หลั่งน้ำตา
crypt(n) ห้องใต้ดิน,หลุมใต้ดิน
cryptic(adj) ลึกลับ,ลับ,ซ่อนเร้น,คลุมเครือ
crystal(adj) ใสเหมือนผลึกแก้ว,โปร่งแสง,คล้ายผลึก
crystal(n) ผลึกแก้ว
crystalline(adj) ใสเหมือนผลึก,เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง
crystallize(vi, vt) ใสเหมือนผลึก,ตกผลึก,เป็นเกล็ด,เป็นก้อน,กลายรูป
decry(vt) ประณาม,ตำหนิ,ติเตียน,ด่าว่า
descry(vt) ค้นพบ,มองเห็น,เห็นแต่ไกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cryergic; cryonival; paraglacial; periglacial; subnivalรอยธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cryogenic-ภาวะเย็นยวดยิ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cryogenicsอติสีตศาสตร์, วิชาความเย็นยวดยิ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cryogenicsวิชาความเย็นยวดยิ่ง, อติสีตศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cryogenicsอติสีตศาสตร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cryohydrateไครโอไฮเดรต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cryonival; cryergic; paraglacial; periglacial; subnivalรอยธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cryosurgeryศีตศัลยกรรม, ศัลยกรรมใช้ความเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cryptalgalหินสาหร่าย, โครงสร้างสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cryptanthous; cleistogamous-ผสมพันธุ์ในดอกตูม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cryการร้อง [การแพทย์]
Cry, Feebleร้องเสียงเบาๆ [การแพทย์]
Cry, Strongร้องเสียงดัง [การแพทย์]
Cryingส่งเสียงร้อง [การแพทย์]
Cryobiologyชีววิทยาการแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Cryoglobulinsครัยโอโกลบูลิน [การแพทย์]
Cryoliteไครโอไลท์,ไครโอไลต์ [การแพทย์]
Cryopedometerไครโอพีดอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Cryopreservationการเก็บรักษาโดยการแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Cryoscopyการวัดจุดเยือกเข็งของสารละลาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cryolite[ไครโอไลต์] (n) แร่ไครโอไลต์ (แร่อลูมิเนียมชนิดหนึ่งในธรรมชาติ)
cryopreservation(n) การแช่แข็ง (Freezing) เพื่อรักษาสภาพของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ เช่น Embryo cryopreservation คือการแช่งแข็งตัวอ่อน (Embryo) เพื่อหยุดการแบ่งเซลล์ไว้ในระยะ Blastula

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cryAbove the music, I could hear her crying.
cryA child is crying somewhere.
cryA cicada means to cry every summer.
cryA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
cryA cry arose from the crowd.
cryA crying baby.
cryA crystal chandelier was hanging over the table.
cryAfter the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.
cryA girl stood crying there.
cryAll at once, I heard a cry.
cryAll at once I heard a shrill cry.
cryAll of a sudden, we heard the sharp cry of a cat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครวญคร่ำ(v) cry over, See also: grumble, lament, bewail, deplore, complain, bemoan, moan, groan, pour out one's grievance, Syn. ครวญ, บ่น, โอดครวญ, คร่ำครวญ, ร้องร่ำรำพัน, รำพัน, รำพึงรำพัน, ครวญคร่ำรำพัน, Example: เขาครวญคร่ำถึงทรัพย์สมบัติที่สูญไป, Thai Definition: ก่นแต่พร่ำรำพัน
สะอื้น(v) sob, See also: cry, Syn. ครวญคราง, ฟูมฟาย, รำพัน, Ant. หัวเราะ, ขำ, ขำขัน
ส่งเสียง(v) cry out, See also: raise one's voice, roar, yell, shout, howl, bawl, Syn. แผดเสียง, Example: เด็กๆ ส่งเสียงไล่ตามหลังอย่างสนุกพร้อมกับผลัดเปลี่ยนกันถือเชือก, Thai Definition: ร้องเสียงดัง
สะอื้น(v) sob, See also: cry, howl, weep, Syn. ถอนสะอื้น, สะอึกสะอื้น, Example: หล่อนสะอื้นแล้วก็ร้องไห้ราวกับหัวใจได้แตกสลายลงแล้ว, Thai Definition: ถอนใจสะท้อนเป็นระยะๆ ตามปกติมักมีอาการร้องไห้ร่ำไรควบคู่กันไป เหตุเพราะเสียใจระทมใจเป็นต้น
ครวญถึง(v) lament, See also: cry over, bemoan, moan, complain, bewail, wail, Syn. คร่ำครวญ, ครวญคร่ำ, Example: นางครวญถึงสามีที่ตายไปแล้ว
ร้อง(v) cry, See also: weep, blubber, sob, snivel, Syn. ร้องไห้, เป่าปี่, ไห้, Ant. หัวเราะ, Example: แม่ปลอบลูกให้หยุดร้อง, Thai Definition: อาการที่น้ำตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า
ร้อง(v) cry, See also: bellow, bawl, cry out, squeal, squawk, screech, roar, Example: เสียงนกแสกเกิดจากเวลาตกใจแล้วร้องออกมาอย่างโหยหวน, Thai Definition: เปล่งเสียงดัง
ขี้อ้อน(adj) cry-baby, See also: easily weep and sniffle, Example: ใครๆ มักเห็นว่ายุ้ยเป็นคนขี้อ้อน, Thai Definition: ที่พร่ำร้องขอหรือร้องสำออยแบบเด็กๆ
ปล่อยโฮ(v) cry out, See also: cry loudly, Syn. ร้องไห้โฮ, Example: เธอทั้งโกรธและอายจนทำอะไรไม่ถูก นอกจากจะปล่อยโฮเหมือนเด็กๆ, Thai Definition: ร้องไห้อย่างดัง
แผด(v) roar, See also: cry, yell, Syn. แผดเสียง, ส่งเสียง, ตะโกน, Ant. กระซิบ, Example: เธอแผดเสียงใส่สามีทันทีที่จับได้ว่าเขาแอบไปมีผู้หญิงอื่น, Thai Definition: เปล่งเสียงดังสนั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะสร้างน้ำตา[awaiyawa sāng nāmtā] (n, exp) EN: tear glands ; lacrimal glands  FR: glande lacrymale [f]
ดวงแก้ว[dūangkaēo] (n) EN: crystal
ไห้[hai] (v) EN: cry ; weep ; sob ; blubber ; wail  FR: pleurer ; fondre en larmes ; se lamenter
โฮ[hō] (v) EN: cry loudly ; boohoo
แจ่มชัด[jaemchat] (adj) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear
แจ๋ว[jaeo] (adj) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like  FR: clair ; cristallin ; limpide
เจี๊ยบ[jīep] (n) EN: cry of a chick ; chirp
แก้ว[kaēo] (n) EN: glass ; crystal ; mica  FR: verre [m] ; cristal [m]
แก้วหิน[kaēohin] (n) EN: crystalline quartz  FR: quartz [m]
แก้วผลึก[kaēophaleuk] (n) EN: milky quartz ; crystal  FR: cristal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRY K R AY1
CRYE K R AY1
CRYPT K R IH1 P T
CRYAN K R AY1 AH0 N
CRYER K R AY1 ER0
CRYPTS K R IH1 P T S
CRYDER K R AY1 D ER0
CRYING K R AY1 IH0 NG
CRYMES K R AY1 M Z
CRYPTO K R IH1 P T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cry (v) krˈaɪ (k r ai1)
crypt (n) krˈɪpt (k r i1 p t)
crying (v) krˈaɪɪŋ (k r ai1 i ng)
crypts (n) krˈɪpts (k r i1 p t s)
crybaby (n) krˈaɪbɛɪbiː (k r ai1 b ei b ii)
cryptic (j) krˈɪptɪk (k r i1 p t i k)
crypto- (j) krˌɪptou- (k r i2 p t ou -)
crystal (n) krˈɪstl (k r i1 s t l)
crystals (n) krˈɪstlz (k r i1 s t l z)
crybabies (n) krˈaɪbɛɪbɪz (k r ai1 b ei b i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] crystal, #5,742 [Add to Longdo]
水晶[shuǐ jīng, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] crystal, #6,794 [Add to Longdo]
晶体[jīng tǐ, ㄐㄧㄥ ㄊㄧˇ, / ] crystal, #11,351 [Add to Longdo]
冰糖[bīng táng, ㄅㄧㄥ ㄊㄤˊ, ] crystal sugar; rock candy, #16,329 [Add to Longdo]
晶莹[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] crystal clear sparkle, #18,079 [Add to Longdo]
喊叫[hǎn jiào, ㄏㄢˇ ㄐㄧㄠˋ, ] cry out; shout, #22,868 [Add to Longdo]
水晶球[shuǐ jīng qiú, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] crystal ball (in Western magic), #23,046 [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] crying sound of child, #28,505 [Add to Longdo]
抱头痛哭[bào tóu tòng kū, ㄅㄠˋ ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨ, / ] cry on each other's shoulder, #43,778 [Add to Longdo]
晶格[jīng gé, ㄐㄧㄥ ㄍㄜˊ, ] crystal lattice (the regular 3-dimensional pattern formed by atoms in a crystal), #56,309 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cryophobie {f}; Angst vor Kältecryophobia [Add to Longdo]
Hilferuf {m} | Hilferufe {pl}cry for help | cries for help [Add to Longdo]
Schmerzensschrei {m} | Schmerzensschreie {pl}cry of pain | cries of pain [Add to Longdo]
Schreckensschrei {m} | Schreckensschreie {pl}cry of dismay | cries of dismay [Add to Longdo]
Schrei {m}; Ruf {m} | der letzte Schreicry | the latest thing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
いがいが;イガイガ[igaiga ; igaiga] (n) (1) crying of a baby; (2) (from 毬栗) tickle in the throat [Add to Longdo]
うれしい悲鳴;嬉しい悲鳴[うれしいひめい, ureshiihimei] (exp,n) shriek of delight; cry of joy [Add to Longdo]
おぎゃあ[ogyaa] (n) cry (of baby); mewl (of kitten) [Add to Longdo]
おんおん[on'on] (adv-to,adv) (obsc) bawling; crying [Add to Longdo]
しくしく[shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much [Add to Longdo]
ひいひい[hiihii] (adv) (on-mim) sound of a baby crying [Add to Longdo]
ぶほっっ[buhotsutsu] (int) boohoo (crying) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーホルダー[きーほるだー, ki-horuda-] key ring (encryption) [Add to Longdo]
キーリング[きーりんぐ, ki-ringu] key ring (encryption) [Add to Longdo]
データ暗号化規格[でえたあんごうかきく, deetaangoukakiku] data encryption standard (DES) [Add to Longdo]
暗号[あんごう, angou] cipher, cryptography [Add to Longdo]
暗号キー[あんごうキー, angou ki-] encryption key [Add to Longdo]
暗号システム[あんごうシステム, angou shisutemu] cryptographic system, cryptosystem [Add to Longdo]
暗号メール[あんごうメール, angou me-ru] encrypted mail, cyphermail [Add to Longdo]
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] encryption technology [Add to Longdo]
暗号化手法[あんごうかしゅほう, angoukashuhou] cryptography [Add to Longdo]
暗号解読[あんごうかいどく, angoukaidoku] cryptanalysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cry
   n 1: a loud utterance; often in protest or opposition; "the
      speaker was interrupted by loud cries from the rear of the
      audience" [syn: {cry}, {outcry}, {call}, {yell}, {shout},
      {vociferation}]
   2: a loud utterance of emotion (especially when inarticulate);
     "a cry of rage"; "a yell of pain" [syn: {cry}, {yell}]
   3: a slogan used to rally support for a cause; "a cry to arms";
     "our watchword will be `democracy'" [syn: {war cry},
     {rallying cry}, {battle cry}, {cry}, {watchword}]
   4: a fit of weeping; "had a good cry"
   5: the characteristic utterance of an animal; "animal cries
     filled the night"
   v 1: utter a sudden loud cry; "she cried with pain when the
      doctor inserted the needle"; "I yelled to her from the
      window but she couldn't hear me" [syn: {shout}, {shout
      out}, {cry}, {call}, {yell}, {scream}, {holler}, {hollo},
      {squall}]
   2: shed tears because of sadness, rage, or pain; "She cried
     bitterly when she heard the news of his death"; "The girl in
     the wheelchair wept with frustration when she could not get
     up the stairs" [syn: {cry}, {weep}] [ant: {express joy},
     {express mirth}, {laugh}]
   3: utter aloud; often with surprise, horror, or joy; "`I won!'
     he exclaimed"; "`Help!' she cried"; "`I'm here,' the mother
     shouted when she saw her child looking lost" [syn: {exclaim},
     {cry}, {cry out}, {outcry}, {call out}, {shout}]
   4: proclaim or announce in public; "before we had newspapers, a
     town crier would cry the news"; "He cried his merchandise in
     the market square" [syn: {cry}, {blazon out}]
   5: demand immediate action; "This situation is crying for
     attention"
   6: utter a characteristic sound; "The cat was crying"
   7: bring into a particular state by crying; "The little boy
     cried himself to sleep"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top