ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crushing

K R AH1 SH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crushing-, *crushing*, crush
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crushing(ครัช'ชิง) adj. ซึ่งทำให้แตก,ซึ่งบดขยี้,ซึ่งทำให้สยบ,เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crushingแรงบด [การแพทย์]
Crushingแรงอัด [การแพทย์]
Crushing Injuriesอันตรายจากแรงอัด [การแพทย์]
Crushing machineryเครื่องบด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crushing"If it's a light workout, OK" "Right, so will we allow crotch-kicking and eyeball crushing?"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหลก(adv) ruinously, See also: crushingly, heavily, Syn. ป่นปี้, เละ, Example: ผลงานของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลกจากนักวิจารณ์รุ่นใหม่, Thai Definition: อย่างเสียหาย, อย่างไม่มีชิ้นดี
ยุบยับ(adv) disastrously, See also: crushingly, heavily, Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย, Example: เราขาดทุนยุบยับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหลก[laēk] (adv) EN: ruinously ; crushingly ; heavily
ยุบยับ[yupyap] (adv) EN: disastrously ; crushingly ; heavily

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUSHING K R AH1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crushing (v) krˈʌʃɪŋ (k r uh1 sh i ng)
crushingly (a) krˈʌʃɪŋliː (k r uh1 sh i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keulenschlag {m}crushing blow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧壊;圧潰[あっかい, akkai] (n,vs) crushing; breaking by applying pressure [Add to Longdo]
圧砕;あっ砕[あっさい, assai] (n,vs) crushing [Add to Longdo]
圧殺;あっ殺[あっさつ, assatsu] (n,vs) crushing to death [Add to Longdo]
圧死;あっ死[あっし, asshi] (n,vs) crushing to death [Add to Longdo]
一大鉄槌[いちだいてっつい, ichidaitettsui] (n) dealing a hard (heavy, crushing) blow (to) [Add to Longdo]
苛斂誅求[かれんちゅうきゅう, karenchuukyuu] (n) imposing exacting (crushing, oppressive) taxes [Add to Longdo]
壊滅的;潰滅的[かいめつてき, kaimetsuteki] (adj-na) devastating; catastrophic; crushing [Add to Longdo]
撃破[げきは, gekiha] (n,vs) crushing [Add to Longdo]
荒ごなし;粗ごなし[あらごなし, aragonashi] (n,vs) (1) crushing up; grinding; (2) rough preparation; spadework [Add to Longdo]
挫滅[ざめつ, zametsu] (n,vs) crushing (injury) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crushing
   adj 1: physically or spiritually devastating; often used in
       combination; "a crushing blow"; "a crushing rejection";
       "bone-crushing" [syn: {crushing}, {devastating}]
   n 1: forceful prevention; putting down by power or authority;
      "the suppression of heresy"; "the quelling of the
      rebellion"; "the stifling of all dissent" [syn:
      {suppression}, {crushing}, {quelling}, {stifling}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top