ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crush

K R AH1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crush-, *crush*
English-Thai: Longdo Dictionary
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crush(vt) กด, See also: บีบอัด, Syn. press, mash
crush(vi) กด, See also: บีบอัด
crush(n) ความหลงใหลอย่างมาก
crush(vt) คั้น (น้ำผลไม้)
crush(n) เครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้
crush(vt) ทำให้ขายหน้า
crush(vt) ทำให้เป็นรอยย่น
crush(vi) บดละเอียด
crush(vt) บดละเอียด, Syn. smash, pound, grind
crush(vt) บีบคั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash
crushing(ครัช'ชิง) adj. ซึ่งทำให้แตก,ซึ่งบดขยี้,ซึ่งทำให้สยบ,เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด
orange crushn. น้ำส้มค้น

English-Thai: Nontri Dictionary
crush(vt) ทำลาย,บด,ขยี้,คั้น,ทำให้แตก,กำจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crush breccia; autoclastic; tectonic brecciaหินกรวดเหลี่ยมบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crush conglomerate; tectonic conglomerateหินกรวดมนบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crushed relief; rilievo-schiacciato; rilievo-stiacciatoรูปนูนบาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crush Injuriesการบาดเจ็บจากการถูกกดหรือทับ,บาดเจ็บชนิดถูกบีบหรือบดทับ [การแพทย์]
Crush Syndromeครัชซินโดรม [การแพทย์]
Crushed stone industryอุตสาหกรรมหินย่อย [TU Subject Heading]
Crushingแรงบด [การแพทย์]
Crushingแรงอัด [การแพทย์]
Crushing Injuriesอันตรายจากแรงอัด [การแพทย์]
Crushing machineryเครื่องบด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll crush your bones!ฉันจะบดขยี้ กระดูกของคุณ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I see. I suppose you've had a look at the pro, and he's desperately handsome, and you've conceived a schoolgirl crush on him.ไปเหล่ครูสอนหนุ่มรูปหล่อ... Rebecca (1940)
And they got to crush 'em 'cause of the gravity.พวกมันถูกบังคับให้ทำงานให้ Phantasm (1979)
-..that could pick up a car and crush it. - In teresting.อยากดื่มอะไรหน่อยมั้ย Big (1988)
- But don't crush my hair.- แต่อย่าทำผมเสียละ The Joy Luck Club (1993)
You probably didn't know this, but back in high school I had a major crush on you.เธออาจไม่รู้แต่ตอนเรียนมัธยม ฉัน แอบปิ๊งเธอมากเลยล่ะ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
That's where we'll kill her. Crush her at the height of her glory.นั่นเป็นที่ที่เราจะฆ่านาง กำจัดนางตามความทรงเกียรติ Anastasia (1997)
You total slut. You've got a crush on him.เธอมันร้ายนักนะยะ เธอแอบชอบเขา American Beauty (1999)
he's got this crush on my friend Angela, and it's disgusting.เขามันบ้า เขาชอบแองเจลล่าเพื่อนฉัน ทุเรศที่สุดเลย American Beauty (1999)
You'd rather he had the crush on you.เธอคงรู้สึกดีกว่าถ้าเขาชอบเธอซะเอง American Beauty (1999)
No better distance to crush himไม่มีหนทางไหนจะดีไปกว่าการบดขยี้เขา GTO (1999)
Now crush the garlic in the mortar with a pinch of salt.ตำกระเทียมให้แหลก เหยาะเกลือหยิบมือ Woman on Top (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crushCloser examination revealed that the skull had been crushed by some heavy blow.
crushHe crushed the box.
crushHe crushed the sheet of paper up into a ball.
crush"If it's a light workout, OK" "Right, so will we allow crotch-kicking and eyeball crushing?"
crushIf the ceiling fell, he would be crushed.
crushThe box was crushed during transport and the contents flew out.
crushThe king crushed his enemies.
crushThe revolt was crushed.
crushThe taxi collided head-on with a dumpster truck and was badly crushed.
crushWe were crushed into the crowded train.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหลก(adv) ruinously, See also: crushingly, heavily, Syn. ป่นปี้, เละ, Example: ผลงานของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลกจากนักวิจารณ์รุ่นใหม่, Thai Definition: อย่างเสียหาย, อย่างไม่มีชิ้นดี
ยี(v) crush, See also: mix, blend, mash, Syn. ขยี้, ขยำ, คลุกเคล้า, Example: คุณยายกำลังยีลูกตาลเพื่อทำขนมตาล, Thai Definition: ขยำให้แหลก, ขยำให้เหลว
ยุบยับ(adv) disastrously, See also: crushingly, heavily, Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย, Example: เราขาดทุนยุบยับ
ถล่ม(v) bombard, See also: crush, Syn. กระหน่ำ, โจมตี, Example: กองทัพญี่ปุ่นถล่มเพิร์ลฮาเบอร์โดยไม่มีใครคาดฝัน, Thai Definition: ทำให้พังทลายหรือล่มจม, กลุ้มรุมทำร้ายฝ่ายตรงข้าม, Notes: (ปาก)
บด(v) grind, See also: crush, pulverize, roll, Syn. โขลก, ตำ, Example: เราต้องสอนให้ราษฎรรู้เพาะกล้าข้าว ให้รู้เก็บเกี่ยว สี ฝัด บด และหุงหาเป็นอาหาร, Thai Definition: ทำให้แหลกหรือแตกออก
บี้(v) crush, See also: smash, press, squash, compress, Syn. บด, ขยี้, Example: อีกคนอยู่ข้างล่างคอยบี้เรือดที่หลบอยู่ใต้กระดาน, Thai Definition: กดหรือบีบให้แบนหรือผิดจากรูปเดิม
กรุบ(adv) sound of crushing, See also: crush crunch, Example: เด็กชายเคี้ยวขนมด้วยความเอร็ดอร่อย เสียงดังกรุบๆ, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้นเมื่อเคี้ยวของแข็งที่แตกง่าย
ขบ(v) crush, See also: gobble, crack, bite, grind, grit, Syn. กัด, ขบกัด, Example: เสือขบหัวคนเลี้ยงของมัน, Thai Definition: เอาฟันเน้นเพื่อให้แตก เช่น ขบเมล็ดแตงโม, เอาฟันเน้นกัน เช่น ขบฟัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บี้[bī] (v) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze
บด[bot] (v) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop  FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บุบ[bup] (v) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments  FR: être bosselé ; être cabossé
หีบ[hīp] (v) EN: press ; squeeze ; crush ; compress  FR: presser
คั้น[khan] (v) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract  FR: presser ; écraser
ขัดสี[khat sī] (v) EN: mill ; grind or crush in a mill  FR: moudre
ขยำ[khayam] (v) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple  FR: presser ; écraser
ขยี้[khayī] (v) EN: crush ; squash ; quash ; trample  FR: écraser ; comprimer ; piétiner
เค้น[khen] (v) EN: press ; stress ; squeeze ; crush ; choke ; throttle ; strangle  FR: serrer ; étreindre
เคี้ยว[khīo] (v) EN: chew ; grind ; masticate ; crush ; manducate  FR: mastiquer ; mâcher ; chiquer

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUSH K R AH1 SH
CRUSHED K R AH1 SH T
CRUSHER K R AH1 SH ER0
CRUSHES K R AH1 SH IH0 Z
CRUSHERS K R AH1 SH ER0 Z
CRUSHING K R AH1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crush (v) krˈʌʃ (k r uh1 sh)
crushed (v) krˈʌʃt (k r uh1 sh t)
crushes (v) krˈʌʃɪz (k r uh1 sh i z)
crushing (v) krˈʌʃɪŋ (k r uh1 sh i ng)
crushingly (a) krˈʌʃɪŋliː (k r uh1 sh i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yà, ㄧㄚˋ, / ] crush; in the first place, #14,310 [Add to Longdo]
压碎[yā suì, ㄧㄚ ㄙㄨㄟˋ, / ] crush, #54,177 [Add to Longdo]
破败不堪[pò bài bù kān, ㄆㄛˋ ㄅㄞˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, / ] crushed; utterly defeated [Add to Longdo]
蒜茸[suàn róng, ㄙㄨㄢˋ ㄖㄨㄥˊ, ] crushed garlic [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stauchversuch {m}crush test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
ぐしゃっ[gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
ぶっ壊す;打っ壊す;打っ毀す[ぶっこわす, bukkowasu] (v5s,vt) (col) to destroy; to crush; to wreck [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
アンツーカ;アンツーカー[antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
クラッシャー[kurassha-] (n) (1) crusher; (2) crasher [Add to Longdo]
クラッシュシンドローム[kurasshushindoro-mu] (n) crush syndrome [Add to Longdo]
クラッシュ症候群[クラッシュしょうこうぐん, kurasshu shoukougun] (n) crush syndrome [Add to Longdo]
ジョークラッシャー[jo-kurassha-] (n) jaw crusher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crush
   n 1: leather that has had its grain pattern accentuated [syn:
      {crushed leather}, {crush}]
   2: a dense crowd of people [syn: {crush}, {jam}, {press}]
   3: temporary love of an adolescent [syn: {puppy love}, {calf
     love}, {crush}, {infatuation}]
   4: the act of crushing [syn: {crush}, {crunch}, {compaction}]
   v 1: come down on or keep down by unjust use of one's authority;
      "The government oppresses political activists" [syn:
      {oppress}, {suppress}, {crush}]
   2: to compress with violence, out of natural shape or condition;
     "crush an aluminum can"; "squeeze a lemon" [syn: {squash},
     {crush}, {squelch}, {mash}, {squeeze}]
   3: come out better in a competition, race, or conflict; "Agassi
     beat Becker in the tennis championship"; "We beat the
     competition"; "Harvard defeated Yale in the last football
     game" [syn: {beat}, {beat out}, {crush}, {shell}, {trounce},
     {vanquish}]
   4: break into small pieces; "The car crushed the toy"
   5: humiliate or depress completely; "She was crushed by his
     refusal of her invitation"; "The death of her son smashed
     her" [syn: {crush}, {smash}, {demolish}]
   6: crush or bruise; "jam a toe" [syn: {jam}, {crush}]
   7: make ineffective; "Martin Luther King tried to break down
     racial discrimination" [syn: {break down}, {crush}]
   8: become injured, broken, or distorted by pressure; "The
     plastic bottle crushed against the wall"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top