ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cruelty

K R UW1 L T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cruelty-, *cruelty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cruelty(n) การกระทำที่โหดร้าย, See also: การกระทำที่ทารุณ
cruelty(n) ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ
cruelty(n) ความโหดร้าย, See also: ความทารุณ, Syn. inhumanity, hardheartedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความอำมหิต, Syn. brutality

English-Thai: Nontri Dictionary
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การทารุณจิตใจ (ของคู่สมรสอันเป็นเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crueltyCruelty is quite alien to his nature.
crueltyHe belongs to the Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
crueltyHe is a man who I supposed was incapable of such cruelty.
crueltyHe was treated with great cruelty.
crueltyIt is an act of cruelty to lock a small child in his room.
crueltyI will be reminded of tyranny and cruelty, if Nero is said.
crueltyShe gave up eating meat after reading a book about cruelty to animals.
crueltyShe spoke out strongly against cruelty to animals.
crueltyThe cruelty of the torture in the police station is beyond description.
crueltyThe girl was at the mercy of his cruelty.
crueltyThe prisoners were treated with monstrous cruelty.
crueltyThey condemned him for his cruelty to animals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดุร้าย(n) cruelty, See also: wildness, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความโหดร้าย, ความป่าเถื่อน, Ant. ความอ่อนโยน, Example: เสือเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายพอๆ กับสิงโต
ความอำมหิต(n) cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai Definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความป่าเถื่อน(n) brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความดุร้าย[khwām durāi] (n) EN: cruelty  FR: cruauté [f] ; férocité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUELTY K R UW1 L T IY0
CRUELTY K R UW1 AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cruelty (n) krˈuːəltiː (k r uu1 @ l t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酷刑[kù xíng, ㄎㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, ] cruelty; torture, #29,984 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kindesmisshandlung {f}cruelty to children [Add to Longdo]
Tierquälerei {f}cruelty to animals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na,n) greed; cruelty; insistent; insistence [Add to Longdo]
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na,n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P) [Add to Longdo]
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P) [Add to Longdo]
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P) [Add to Longdo]
罪作り[つみつくり, tsumitsukuri] (adj-na,n) sinfulness; cruelty [Add to Longdo]
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) atrocity; cruelty; brutality [Add to Longdo]
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na,n) cruelty; brutality; (P) [Add to Longdo]
残酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) cruelty; harshness; (P) [Add to Longdo]
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty [Add to Longdo]
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na,n) cruelty; atrocity; brutality; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cruelty
   n 1: a cruel act; a deliberate infliction of pain and suffering
      [syn: {cruelty}, {inhuman treatment}]
   2: feelings of extreme heartlessness [syn: {cruelty},
     {mercilessness}, {pitilessness}, {ruthlessness}]
   3: the quality of being cruel and causing tension or annoyance
     [syn: {cruelty}, {cruelness}, {harshness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top