ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cruelly

K R UW1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cruelly-, *cruelly*, cruel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cruelly(adv) อย่างเจ็บปวด, See also: อย่างร้ายแรง
cruelly(adv) อย่างทารุณ, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. brutally, inhumanly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cruellyI don't like to see animals cruelly treated.
cruellyIt's shameful to treat a child so cruelly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาโหด(adv) cruelly, Syn. หฤโหด, Example: จารชนเหล่านั้นปฏิบัติการอย่างมหาโหด, Thai Definition: อย่างชั่วร้ายมาก, โหดร้ายมาก
โหดร้าย(adv) brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
เหี้ยมเกรียม(adv) brutally, See also: cruelly, heartlessly, mercilessly, without pity, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: คนร้ายจ่อยิงเหยื่ออย่างเหี้ยมเกรียมไร้ความปรานี, Thai Definition: อย่างแข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
หฤโหด(adv) cruelly, See also: viciously, savagely, brutally, mercilessly, Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, ใจร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, ทารุณ, Ant. ปรานี, Example: ผู้นำตะวันออกกลางถูกลอบสังหารอย่างหฤโหด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adv) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly  FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adv) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity  FR: brutalement ; cruellement
เลือดเย็น[leūat yen] (adv) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUELLY K R UW1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cruelly (a) krˈuəʳliː (k r u@1 l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cruelly
      adv 1: excessively; "a cruelly bitter winter"
      2: with cruelty; "he treated his students cruelly"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top