ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cruel

K R UW1 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cruel-, *cruel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cruel(adj) ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด, See also: ร้ายแรง
cruel(adj) โหดร้าย, Syn. brutal, inhuman
cruelly(adv) อย่างเจ็บปวด, See also: อย่างร้ายแรง
cruelly(adv) อย่างทารุณ, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. brutally, inhumanly
cruelty(n) การกระทำที่โหดร้าย, See also: การกระทำที่ทารุณ
cruelty(n) ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ
cruelty(n) ความโหดร้าย, See also: ความทารุณ, Syn. inhumanity, hardheartedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cruel(ครู'เอิล) adj. ทารุณ,โหดร้าย,เหี้ยมโหด, See also: cruelness n. ดูcruel, Syn. brutal, barbarous
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความอำมหิต, Syn. brutality

English-Thai: Nontri Dictionary
cruel(adj) โหดร้าย,ทารุณ,อำมหิต,เหี้ยมโหด
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การทารุณจิตใจ (ของคู่สมรสอันเป็นเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cruel(n, vi, vt) ใจร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cruelCan a child do such a cruel thing?
cruelCruelty is quite alien to his nature.
cruelDestiny is sometimes cruel.
cruelDon't be cruel to animals.
cruelEventually the cruel man was sentenced to jail.
cruelHe belongs to the Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
cruelHe could not bear to think of his dog being sold to that cruel man.
cruelHe is a man who I supposed was incapable of such cruelty.
cruelHe isn't cruel to animals.
cruelHe was treated with great cruelty.
cruelHe was very hurt by her cruel words.
cruelI could not image how cruel he was at that time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาโหด(adv) cruelly, Syn. หฤโหด, Example: จารชนเหล่านั้นปฏิบัติการอย่างมหาโหด, Thai Definition: อย่างชั่วร้ายมาก, โหดร้ายมาก
โหด(adj) cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ชั่วร้าย, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี
โหดร้าย(adj) cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
ความดุร้าย(n) cruelty, See also: wildness, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความโหดร้าย, ความป่าเถื่อน, Ant. ความอ่อนโยน, Example: เสือเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายพอๆ กับสิงโต
หิน(adj) cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
โหดร้าย(adv) brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
ใจหิน(adj) cruel, See also: vicious, malicious, evil-minded, merciless, pitiless, ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: ฉันเชื่อว่าผู้หญิงใจหินอย่างเธอ ไม่เห็นใจใครง่ายๆ หรอก, Thai Definition: ที่ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ที่ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจมาร(adj) cruel, See also: vicious, wicked, merciless, brutal, savage, evil, Syn. ใจยักษ์, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจมาร ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกในไส้ตัวเอง, Thai Definition: ที่มีใจโหดร้ายทารุณ ไม่มีความเมตตาสงสาร
ความอำมหิต(n) cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai Definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความป่าเถื่อน(n) brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุ[du] (adj) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious  FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ดุร้าย[durāi] (adj) EN: fierce  FR: féroce ; cruel
เหี้ยม[hīem] (v) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless
เหี้ยม[hīem] (adj) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless  FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adj) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel  FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adv) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly  FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adj) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless  FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adv) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity  FR: brutalement ; cruellement
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[hōt] (adj) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless  FR: cruel ; méchant ; sans coeur

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUEL K R UW1 AH0 L
CRUEL K R UW1 L
CRUELLY K R UW1 L IY0
CRUELTY K R UW1 L T IY0
CRUELTY K R UW1 AH0 L T IY0
CRUELEST K R UW1 L AH0 S T
CRUELTIES K R UW1 L T IY0 Z
CRUELTIES K R UW1 AH0 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cruel (j) krˈuəʳl (k r u@1 l)
cruelly (a) krˈuəʳliː (k r u@1 l ii)
cruelty (n) krˈuːəltiː (k r uu1 @ l t ii)
crueller (j) krˈuəʳlər (k r u@1 l @ r)
cruellest (j) krˈuəʳlɪst (k r u@1 l i s t)
cruelties (n) krˈuːəltɪz (k r uu1 @ l t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残酷[cán kù, ㄘㄢˊ ㄎㄨˋ, / ] cruel; cruelty, #6,372 [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, / ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful, #17,714 [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful, #17,714 [Add to Longdo]
[là, ㄌㄚˋ, ] cruel; obstinate, #27,947 [Add to Longdo]
酷刑[kù xíng, ㄎㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, ] cruelty; torture, #29,984 [Add to Longdo]
凶戾[xiōng lì, ㄒㄩㄥ ㄌㄧˋ, / ] cruel; tyrannical, #139,339 [Add to Longdo]
惨毒[cǎn dú, ㄘㄢˇ ㄉㄨˊ, / ] cruel; vicious [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] cruel; violent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grausam (gegen) {adj} | grausamer; grausamer | am grausamstencruel (to) | crueller | cruelest; cruellest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えずい[ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
ひどい仕打ち;酷い仕打ち[ひどいしうち, hidoishiuchi] (exp) (See 仕打ち) cruel treatment; raw deal; kick in the pants [Add to Longdo]
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na,n) greed; cruelty; insistent; insistence [Add to Longdo]
意地悪い[いじわるい, ijiwarui] (adj-i) ill-natured; mean; nasty; sadistic; cruel; mean-spirited [Add to Longdo]
因業[いんごう, ingou] (adj-na,n) heartless; cruel; causes and actions; results of actions in previous life [Add to Longdo]
火宅無常[かたくむじょう, katakumujou] (exp) This world is uncertain (cruel) like a burning house [Add to Longdo]
苛虐[かぎゃく, kagyaku] (adj-na,n) cruel treatment [Add to Longdo]
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na,n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P) [Add to Longdo]
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P) [Add to Longdo]
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cruel
   adj 1: (of persons or their actions) able or disposed to inflict
       pain or suffering; "a barbarous crime"; "brutal
       beatings"; "cruel tortures"; "Stalin's roughshod
       treatment of the kulaks"; "a savage slap"; "vicious
       kicks" [syn: {barbarous}, {brutal}, {cruel}, {fell},
       {roughshod}, {savage}, {vicious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top