ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crudity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crudity-, *crudity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crudity(n) การหยาบคาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crudity(ครู'ดิที) n. ภาวะที่ดิบ,สิ่งที่ดิบ,สิ่งที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี,กิริยาที่หยาบ,กิริยาหรือคำพูดที่ไม่สุภาพ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crudity (n) krˈuːdɪtiː (k r uu1 d i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crudity
   n 1: a wild or unrefined state [syn: {crudeness}, {crudity},
      {primitiveness}, {primitivism}, {rudeness}]
   2: an impolite manner that is vulgar and lacking tact or
     refinement; "the whole town was famous for its crudeness"
     [syn: {crudeness}, {crudity}, {gaucheness}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top