ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crude oil

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crude oil-, *crude oil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crude oil(n) น้ำมันดิบ, Syn. crude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crude oilน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crude oilน้ำมันดิบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crude Oilน้ำมันดิบ, Example: น้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่ง หลังจากที่แยกเอาก๊าซที่ปนอยู่ออกแล้ว และส่งเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Crude Oilน้ำมันดิบ, Example: ปิโตรเลียมในสภาพเหลวตามธรรมชาติ ซึ่งได้จากบ่อน้ำมัน หรือได้ ผ่านเครื่องแยกก๊าซออกไปแล้ว แต่ยังมิได้ทำให้บริสุทธิ์หรือยังมิได้ นำไปกลั่นแยกออกตามลำดับขั้น [สิ่งแวดล้อม]
Crude Oilน้ำมันดิบ,น้ำมันขี้โล้ [การแพทย์]
crude oilน้ำมันดิบ, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันเป็นของเหลวค่อนข้างเหนียวมีสีน้ำตาลไหม้หรือดำ  เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ ทับถมกันอยู่เป็นเวลานานนับล้านปี เมื่อนำมากลั่นลำดับส่วนจะได้แก๊สน้ำมันชนิดต่าง ๆ และแอสฟัลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crude oilCrude oil has been falling in price.
crude oilIt is only recently that crude oil has come to be used to make chemical products.
crude oilThis figure is a mirror of the decrease in imports of crude oil.
crude oilWhen refined, crude oil yields many products.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำมันดิบ[nāmman dip] (n, exp) EN: crude ; crude oil  FR: pétrole brut [m] ; brut [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原油[yuán yóu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ, ] crude oil, #3,493 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tankschiff {n}crude oil vessel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポット原油[スポットげんゆ, supotto genyu] (n) spot (marketed) crude oil [Add to Longdo]
ハイサルファ[haisarufa] (n) high-sulfur (crude oil); high-sulphur [Add to Longdo]
軽質油[けいしつゆ, keishitsuyu] (n) light crude oil [Add to Longdo]
原油[げんゆ, genyu] (n) crude oil; (P) [Add to Longdo]
原油価格[げんゆかかく, genyukakaku] (n) crude oil price [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crude oil
   n 1: a dark oil consisting mainly of hydrocarbons [syn:
      {petroleum}, {crude oil}, {crude}, {rock oil}, {fossil
      oil}, {oil}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top