ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crowded

K R AW1 D AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crowded-, *crowded*, crowd, crowde
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crowded(adj) ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชน
crowded(adj) แออัด, See also: ซึ่งแออัดยัดเยียด, ซึ่งอัดแน่น, Syn. packed, congested

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crowdedAs the centuries went by and England became more crowded, the people found their food supply a great problem.
crowdedAs the train was crowded, I kept standing all the way to Kyoto.
crowdedA stranger spoke to me on the crowded bus.
crowdedAt that time the train was terribly crowded.
crowdedBut every train is so crowded that whatever we have in our hands doesn't fall even if we let it go.
crowdedDoes it look like the plane will be crowded?
crowdedEverywhere seems to be crowded.
crowdedFor many years I thought that it was beauty alone that gave significance to life and that only purpose that could be assigned to the generations that succeed one another on the face of this crowded earth was to produce now and then an artist.
crowdedHe crowded the books into the shelves.
crowdedHis store is always crowded with customers.
crowdedI felt thoroughly lost in the crowded Ginza.
crowdedI found the hotel crowded with foreign tourists.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แออัด(adj) congested, See also: crowded, Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น, Ant. โล่ง, เตียน
อัดแอ(adj) crowded, See also: congested, packed, overcrowded, Syn. แออัด, ยัดเยียด, แน่น, Ant. ว่าง, โล่ง
แออัดยัดเยียด(adj) crowded, See also: congested, Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด, Ant. โล่ง, ว่าง, Example: ผู้คนกำลังหลงใหลกับแสงสีบริเวณเวทีลีลาศ และเวทีประกวดนางงามอันแออัดยัดเยียดในสวนอัมพร
เนืองแน่น(adv) crowdedly, See also: multitudinously, Syn. แออัด, เบียดเสียดยัดเยียด, Example: ผู้คนยืนต่อซื้อบัตรเข้าชมงานกันอย่างเนืองแน่น
แจจน(adj) crowded, Syn. เบียดเสียดกัน, ยัดเยียดกัน, แน่นกัน, อัดแอ, แจจัน
จอแจ(adv) bustling, See also: crowded, noisy, Syn. ชุลมุน, คับคั่ง, วุ่นวาย, Ant. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, Example: ยาชิดูเงอะงะต่อสภาพในตัวเมืองอันพลุกพล่านจอแจ, Thai Definition: ซึ่งมีผู้คนคับคั่งและมีเสียงเซ็งแซ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
คั่ง[khang] (adj) EN: congested ; jammed ; glutted ; crowded  FR: saturé ; surchargé ; congestionné
คับคั่ง[khapkhang] (v) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed
คับคั่ง[khapkhang] (adj) EN: crowded  FR: bondé ; encombré
คนแน่นมาก[khon naen māk] (adj) EN: crowded  FR: bondé
แน่น[naen] (adj) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed  FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; dense ; ferme
หนาแน่น[nānaen] (x) EN: dense ; crowded ; packed ; congested ; thick ; massive ; viscuous  FR: dense ; compact ; épais
เนืองแน่น[neūang naen] (adj) EN: crowded  FR: bondé ; comble ; surpeuplé
ตกคลัก[tokkhlak] (v) EN: congregate ; be congested ; be over crowded
ยัดเยียด[yatyīet] (v) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng

CMU English Pronouncing Dictionary
CROWDED K R AW1 D AH0 D
CROWDED K R AW1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crowded (v) krˈaudɪd (k r au1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] crowded; to squeeze, #3,475 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects, #19,818 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
びっしり[bisshiri] (adv) closely packed; crowded close; (P) [Add to Longdo]
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) (1) (uk) to fail (in getting a job); to miss out (at fishing, hunting, etc.); (2) (uk) to be left out; to be crowded out [Add to Longdo]
押すな押すな[おすなおすな, osunaosuna] (adj-no) crowded (e.g. with people); overflowing [Add to Longdo]
過密[かみつ, kamitsu] (adj-na,n,adj-no) overcrowding; crowded; congestion; (P) [Add to Longdo]
過密都市[かみつとし, kamitsutoshi] (n) overcrowded city [Add to Longdo]
空いた電車[すいたでんしゃ, suitadensha] (n) uncrowded train [Add to Longdo]
空く[すく, suku] (v5k,vi) (1) to become less crowded; to thin out; to get empty; (2) (See お腹が空く) to be hungry; (P) [Add to Longdo]
建て込む;建込む[たてこむ, tatekomu] (v5m,vi) (See 立て込む) to be built up; to be crowded with houses [Add to Longdo]
込み合う;込合う;混み合う;混合う;こみ合う[こみあう, komiau] (v5u,vi) to be crowded; to be packed; to be jammed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crowded
   adj 1: overfilled or compacted or concentrated; "a crowded
       theater"; "a crowded program"; "crowded trains"; "a young
       mother's crowded days" [ant: {uncrowded}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top