ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crowd

K R AW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crowd-, *crowd*, crow
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crowd(vt) กดดัน, See also: บังคับให้ทำ
crowd(vi) ชุมนุม
crowd(vi) เบียดเสียด
crowd(vt) เบียดเสียด, Syn. jam, squeeze, throng
crowd(vi) ผลักไปข้างหน้า
crowd(vt) ผลักไปข้างหน้า
crowd(n) ผู้ชม
crowd(n) ฝูงชน, See also: กลุ่มคน, มวลชน, Syn. throng, mob
crowd(vt) มัดรวมกัน
crowded(adj) ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crowd(เคราดฺ) {crowded,crowding,crowds} n. ฝูงชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก
crowdie(เครา'ดี) n. จานอาหาร,จานข้าว
crowdy(เครา'ดี) n. จานอาหาร,จานข้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
crowd(n) ฝูงชน,มหาชน,กลุ่มคน,พวก,ฝูง
crowd(vi) มาชุมนุมกัน,ยัดเยียด,เบียดเสียด,อัด,เบียด
overcrowd(vt) เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัดเกินไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crowd opinionมติฝูงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crowding toothฟันซ้อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crowding Outการแย่งเงินกู้จากเอกชน, Example: กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นในการ กู้ยืม ของรัฐบาลจากประชาชนมีผลทำให้เอกชนในประเทศต้องลดการกู้ยืม และการใช้จ่ายลง จำนวนของการแย่งเงินกู้ยืมจากเอกชน จะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับว่าการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพียงใด หากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้นมาก การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนก็จะลดลงมาก หากการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
Crowding out (financial)ผลหักลด (ทางการเงิน) [เศรษฐศาสตร์]
Crowdsกลุ่มคน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crowdsource(vt, uniq) เป็นการรวมกันของคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มค้นเพื่อค้นหาคำตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหาทางธุรกิจนั้นๆ บริษัทสามารถ broadcast คำถามหรือปัญหาที่ต้องการคำตอบไปยังกลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ Crowd หรือ User ส่วนมากในการทำ Crowdsourcing เราจะหมายถึงกลุ่มชุมชน Online
Crowdsourcingการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน (Crowd) เพื่อร่วมกันทำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของการทำกิจกรรมในการตลาดออนไลน์ผ่าน Digital Campaign และการโฆษณาออนไลน์ Crowdsourcing ถอดออกมาเป็นคำว่า Crowd และ Outsourcing เป็นการกระจายปัญหาหรือวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อให้กลุ่มคนหรือชุมชนออนไลน์ มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือทำอะไรตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crowdA big crowd gathered at the scene of the fire.
crowdA big crowd of people collected to watch the festival.
crowdA crowd collected to watch the fight.
crowdA crowd gathered around.
crowdA crowd gathered at the scene.
crowdA crowd gathered of itself.
crowdA crowd gathered to see the fire.
crowdA crowd of more than three thousand.
crowdA crowd of people gathered around the speaker.
crowdA crowd of people gathered in the street.
crowdA crowd of people were present at a party.
crowdA crowd soon gathered around him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แออัด(adj) congested, See also: crowded, Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น, Ant. โล่ง, เตียน
แน่นขนัด(v) crowd around (round), See also: gather, Syn. แน่น, คับคั่ง, เบียดเสียดยัดเยียด, Example: นักท่องเที่ยวแห่กันไปที่ชองเซลิเซ่ส์เสียแน่นขนัดจนแทบจะไม่มีทางจะเดิน, Thai Definition: อาการที่แออัดยัดเยียด หรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
มุง(v) crowd around, See also: throng, gather around, Example: เมื่อมีคนเป็นลม อย่าให้คนมามุง เพราะจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก, Thai Definition: รุมกันเข้าไปดูอย่างไม่มีระเบียบ
ออ(v) crowd, See also: collect, gather around, throng, Example: คนดูพากันไปอออยู่ที่ทางออกเพื่อรอพบนักร้องชื่อดัง, Thai Definition: รวมกันเป็นกลุ่ม, คั่งกันอยู่
เบียด(v) crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. แออัด, ยัดเยียด, เบียดเสียด, Example: คนกลุ่มใหญ่ยืนเบียดตัวกันอยู่ภายใต้ร่มหลังคาที่พักผู้โดยสาร
เบียดเสียด(v) crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, เบียด, แออัด, ยัดเยียด, Example: ผู้คนเบียดเสียดกันบังเสียจนไม่ได้เห็นอะไร
เกาะกลุ่ม(v) crowd, See also: adhere, stick, cling, throng, gather, Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Example: ที่บ้านครูศุข ดุริยประณีต ลูกหลานยังคงสืบทอดวิชาดนตรีภายในตระกูล เกาะกลุ่มแน่นหนามาจนถึงทุกวันนี้
โขยง(n) crowd, See also: horde, swarm, flock, Syn. ฝูง, พวก, หมู่, Example: เพื่อนๆ ยกโขยงไปเชียร์ฉันถึงขอบสนามทีเดียว
ความหนาแน่นของประชากร(n) density of population, See also: crowd, Example: การจัดจำนวนส.ส.ในแต่ละเขตมักจะจัดโดยการดูความหนาแน่นของประชากรต่อขนาดของพื้นที่
กลุ่มคน(n) crowd, See also: throng, group, community, Syn. ฝูงชน, กลุ่มชน, Example: อย่าไปสนใจกลุ่มคนพวกนั้นเลย เพราะมีแต่จะทำให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีก, Count Unit: กลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
เบียด[bīet] (v) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass  FR: entasser
เบียดเสียด[bīetsīet] (v) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass  FR: entasser ; écraser
เบียดเสียดเยียดยัด[bīetsīet yīetyat] (v, exp) EN: crowd ; be congested ; throng
ชุมชน[chumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng  FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[chumnumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob  FR: communauté [f] ; foule [f]
ฝูง[fūng] (n) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm  FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูงชน[fūngchon] (n) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people  FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
ฮือ[heū] (v) EN: crowd ; stapede ; rally
คั่ง[khang] (adj) EN: congested ; jammed ; glutted ; crowded  FR: saturé ; surchargé ; congestionné

CMU English Pronouncing Dictionary
CROWD K R AW1 D
CROWDS K R AW1 D Z
CROWD'S K R AW1 D Z
CROWDED K R AW1 D AH0 D
CROWDED K R AW1 D IH0 D
CROWDEN K R AW1 D AH0 N
CROWDER K R AW1 D ER0
CROWDING K R AW1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crowd (v) krˈaud (k r au1 d)
crowds (v) krˈaudz (k r au1 d z)
crowded (v) krˈaudɪd (k r au1 d i d)
crowding (v) krˈaudɪŋ (k r au1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qún, ㄑㄩㄣˊ, ] crowd; flock; group, #1,299 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, / ] crowd; multitude; abbr. for 眾議院|众议院 House of Representatives, #2,357 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] crowded; to squeeze, #3,475 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects, #19,818 [Add to Longdo]
人丛[rén cóng, ㄖㄣˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] crowd of people, #27,296 [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, ] crowd; transliteration of Sanskrit 'kso', e.g. 'aksobhya', #275,353 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massenszene {f}crowd scene [Add to Longdo]
Menge {f} | in der Menge verloren gehencrowd | to get lost in the crowd [Add to Longdo]
Menschenmenge {f}; Zuschauermenge {f}; Gedränge {n}; Menschenauflauf {m} | Menschenmengen {pl}; Zuschauermengen {pl} | Menschenmassen {pl}crowd | crowds | crowds of people [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
どかどか[dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together [Add to Longdo]
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into [Add to Longdo]
びっしり[bisshiri] (adv) closely packed; crowded close; (P) [Add to Longdo]
わんさ[wansa] (adv-to) (See わんさガール) in swarms; in great crowds [Add to Longdo]
クラウディングアウト[kuraudeinguauto] (n) crowding out [Add to Longdo]
クラウド[kuraudo] (n) (1) cloud; (2) crowd [Add to Longdo]
一群[いちぐん, ichigun] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]
一群れ[ひとむれ, hitomure] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
過密[かみつ, kamitsu] overcrowding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crowd
   n 1: a large number of things or people considered together; "a
      crowd of insects assembled around the flowers"
   2: an informal body of friends; "he still hangs out with the
     same crowd" [syn: {crowd}, {crew}, {gang}, {bunch}]
   v 1: cause to herd, drive, or crowd together; "We herded the
      children into a spare classroom" [syn: {herd}, {crowd}]
   2: fill or occupy to the point of overflowing; "The students
     crowded the auditorium"
   3: to gather together in large numbers; "men in straw boaters
     and waxed mustaches crowded the verandah" [syn: {crowd},
     {crowd together}]
   4: approach a certain age or speed; "She is pushing fifty" [syn:
     {push}, {crowd}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top