ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cross

K R AO1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cross-, *cross*, cros
English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cross(n) กากบาท
cross(n) การผสมข้ามพันธุ์, See also: ลูกผสม, Syn. hybrid, mongrel, crossbreed
cross(n) การผสมผสาน, Syn. mixture
cross(vt) ขัดขวาง, See also: ต่อต้าน
cross(vt) ข้าม
cross(vi) ข้าม
cross(adj) ฉุนเฉียว, See also: โกรธ, Syn. ill-tempered, irritable
cross(vt) เตะบอลขวางสนาม
cross(vi) เตะบอลขวางสนาม
cross(vt) ทำให้มีอาณาเขตถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
cross entryการนำเข้าบัญชีเพื่อหักล้างกัน,การหักบัญชีกัน
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู,เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + <เครื่องหมาย>เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
cross sectionn. ส่วนที่ตัดตามขวาง,การตัดตามขวาง, See also: cross-sectional adj. ดูcross section
cross talkn. การพูดสอดแทรก,คำพูดสอดแทรก,การทะเลาะกัน
cross-bedding(ครอส'เบดดิง) n. ชั้นดินที่ตัดสลับกัน.
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
cross-eye(ครอส'อาย) n. ตาเข,ตาเหล่
cross-eyed(ครอส'อายดฺ) adj. เป็นตาเขหรือเหล่, See also: cross-eyedness n.
cross-grained(ครอส'เกรนด) adj. มีลายไขว้,เป็นลายตัดสลับกัน,มีอารมณ์ร้อย,ดื้อรั้น,ประหลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
cross(n) ไม้กางเขน,กากบาท,ตรา,เครื่องราชอิสริยาภรณ์
cross(vt) ข้าม,กากบาท,ขีดฆ่า,ผสมข้ามพันธุ์,ไขว้,ขัดขวาง,ต่อต้าน
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ,การตัดขวาง,ภาพตัดขวาง,แผนภาพ,แผนภูมิ,รูปตัด
CROSS-cross-legged(adj) ซึ่งนั่งไขว้ขา,ซึ่งนั่งไขว่ห้าง,ซึ่งนั่งขัดสมาธิ
crossbar(n รูป) x,คานประตู,บาร์เล่นยิมนาสติก
crossbow(n) หน้าไม้,ธนู
crossbreed(vt) ผสมข้ามพันธุ์
crosscut(n) ทางลัด
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม
crossing(n) การข้าม,ทางข้าม,ทางตัดทางรถไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crossแกงได, เครื่องหมายแทนลายมือชื่อ [ดู mark signature] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross armไม้คอน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross bar; gap barแท่งยึดตัวประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cross beddingการวางชั้นเฉียงระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cross benchที่นั่งฝ่ายเป็นกลาง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross bencherสมาชิกสภาฝ่ายเป็นกลาง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross broken-พับไขว้ทแยงมุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross compiler๑. ตัวแปลโปรแกรมข้ามเครื่อง๒. โปรแกรมแปลโปรแกรมข้ามเครื่อง, คอมไพเลอร์ข้ามเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cross complaint; cross-actionการฟ้องกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross connecting cabinetตู้ผ่าน, ตู้สลับสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cross Booterเตะปลายมือ [การแพทย์]
Cross Bridgesสะพานเชื่อม,กิ่ง [การแพทย์]
Cross checkการสอบยันความถูกต้อง [การบัญชี]
Cross currency interest rate swapการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน [การบัญชี]
cross drainagecross drainage, อาคารระบายน้ำข้าม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
cross fertilizationการผสมข้ามต้น, การปฏิสนธิข้าม, การผสมของเซลล์สืบพันธุ์จากต่างต้น หรือต่างตัวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cross Hairsเส้นกากบาท [การแพทย์]
Cross holdingการถือหุ้นไขว้, Example: การที่บริษัทตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปถือหุ้นซึ่งกันและกัน วิธีการถือหุ้นไขว้มักจะถูกนำมาใช้เพื่อการเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งที่มีบริษัทหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมนโยบายการบริหาร การเงิน การจัดการ ตลอดจนดูแลการถือหุ้นของบริษัทในเครือให้มีบุคคลนอกกลุ่มเข้ามาครอบงำกิจการได้ นอกจากนี้การถือหุ้นไขว้ก็อาจจะเป็นโอกาสและช่องทางให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการบริษัทนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ได้ เช่น นำวิธีการถือหุ้นไขว้มาใช้เพื่อสร้างภาพ สถานะทางการเงินของบริษัทให้ดูดีโดยบิดเบือนจากความเป็นจริง หรือนำมาใช้เพื่อรักษาอำนาจในการควบคุมบริษัทของฝ่ายจัดการเองโดยให้บริษัทในเครือซึ่งตนเป็นผู้ควบคุมอยู่เข้าแย่งการครอบงำกิจการจากการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือนำมาใช้เพื่ออำพรางการเป็นเจ้าของบริษัทในเครือ ซึ่งทำให้ยากแก่การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในเครือ เป็นต้น โดย ก.ล.ต. ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นของตนเองต่อประชาชน เสนอขายหุ้นของตนเองให้แก่บริษัทในเครือ แต่การห้ามนี้ก็เป็นการห้ามเฉพาะบริษัทมหาชนที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเท่านั้น ดังนั้น ถ้าเป็นบริษัทจำกัดที่แม้จะมีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก หรือบริษัทมหาชนที่ไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจะไม่ตกอยู่ภายใต้เกณฑ์นี้ [ตลาดทุน]
Cross infectionการติดเชื้อในโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Cross Infectionการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยโดยแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cross[ครอส] (n) ไม้กางเขน เป็นไม้กางเขน ที่ทหารโรมันตรึงพระเยซู ตามความเชื่อของศาสนาคริสต
cross-banded(adj) มีลายตามขวาง
cross-border(adj) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ข้ามพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ, ระหว่างประเทศ, ที่ข้ามประเทศ, ที่ข้ามพรมแดน (ใช้นำหน้านามเท่านั้น)
crossfire(n) ยืนอยู่ตรงกลางของการต่อสู้ 2 ฝ่าย
crossly[yaan gode gode] อย่างโกรธๆ หรือ อย่างรำคาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you. I'll see you get the Tomainian Cross for this.ขอบใจหลาย ในความกรุณา โทไมเนีย ภูมิใจที่มีนาย The Great Dictator (1940)
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
You can't cross the border without papers.เธอจะข้ามพรหมแดนไม่ได้ ถ้าไม่มีเอกสาร The Little Prince (1974)
Then you can't cross it.- ไม่มีฮะ The Little Prince (1974)
Aim to touch down a third of the way. A slight cross wind, so be ready.เล็งแตะพื้นที่ 3 ส่วน 4 ของรันเวย์ ลมพัดขวางนิดหน่อย เตรียมพร้อมไว้ Airplane! (1980)
Watch out for that cross wind. Level it out. Dip your left wing.ระวังลมพัดขวาง บินแนวราบไว้ ลดปีกซ้าย Airplane! (1980)
Maybe catch some cross talk.ข้อมูลบางอย่าง บางทีจับบางพูดคุยข้าม First Blood (1982)
This Red Cross telegram here says your grandma is coming.โทรเลขกาชาดนี้กล่าวว่า ยายของคุณกำลังจะมา พรุ่งนี้โดยรถไฟ Idemo dalje (1982)
wait a minute! how do we cross the Soviet border?เดี๋ยวนะ เราจะข้ามชายแดนโซเวียตไปได้ยังไง? Spies Like Us (1985)
You can't beat them with a cross or garlic.เธอโค่นมันด้วย กางเขนหรือ กระเทียมไม่ได้หรอก Vampire Hunter D (1985)
I'm not even allowed to cross the streetที่ต้องการจะพูดก็คือ... ? Full House (1987)
After we're married, we can cross the street.2 ชั่วโมงก่อนที่จะจากกัน Full House (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crossA girl should not sit with her legs crossed.
crossA good idea crossed his mind.
crossAn impatient driver forced his way through the crossing against the red light.
crossAs he crossed the bridge, he looked down at the stream.
crossAs you have insulted him, he is cross with you.
crossAvoid crossing this street when it is raining.
crossA watchman sat with his legs crossed.
crossBe alert when you cross a busy street!
crossBetty sat in the chair with her legs crossed.
crossBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
crossCaesar leaves Gaul, crosses the Rubicon, and enters Italy.
crossCharlie decided to cross out the last word.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางแพร่ง(n) cross-road, Syn. ทางแยก, แยก, Example: คนจีนไม่นิยมปลูกบ้านหันหน้าไปตรงทางแพร่ง เพราะเชื่อว่าจะนำสิ่งไม่ดีเข้าบ้าน, Count Unit: ทาง, Thai Definition: ทางแยกสามทางเกิดขึ้นทางบก
ไขว้ขา(v) cross one's legs, Syn. ไขว่ห้าง, ไขว่อีเกก, Example: หล่อนไขว้ขาสูงจนกระโปรงถลกขึ้นไปเห็นขาอ่อน, Thai Definition: อาการที่นั่งหรือนอนเอาขาพาดบนเข่าซึ่งตั้งชันอยู่
ข้ามพรมแดน(adj) crossing borders, See also: crossing frontiers, Syn. ข้ามแดน, Example: ยุโรปตะวันตกเริ่มเติบโต เมื่อมีการค้าเสรีข้ามพรมแดน, Thai Definition: ผ่านจากแดนหนึ่งไปยังอีกแดนหนี่ง
ข้ามฟาก(v) cross, Syn. ข้ามฝั่ง, Example: หลวงพ่อออกธุดงค์บำเพ็ญเพียรภาวนาไปทั่วอีสาน ทั้งข้ามฟากไปเขมรและลาว เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กับยอดพระเกจิอาจารย์หลายรูป, Thai Definition: ผ่านจากฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่ง
ขัดขา(v) cross someone's leg, Example: ครูพานักเรียนชั้นอนุบาลไปเข้าเฝือกเพราะถูกเพื่อนขัดขาล้มลง แขนหัก, Thai Definition: ใช้ขาสอดขาคนอื่นให้ล้ม
สวน(v) pass in the opposite directions, See also: cross, come in the opposite directions, Example: เมื่อเดินเรื่อยไปจวนจะถึงหนองน้ำ เราก็พบหมูป่าฝูงหนึ่งสวนมา, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไปตรงข้ามในเส้นทางเดียวกัน
แลกหมัด(v) cross fists with, Example: นักมวยบนเวทีกำลังแลกหมัดกันอย่างดุเดือด, Thai Definition: ชกโต้ตอบกัน
ไขว้หลัง(v) cross one's arms, Example: ทหารยืนตัวตรงและเอามือไขว้หลังพร้อมอกผายไหล่ผึ่ง
เกาทัณฑ์(n) crossbow, See also: cross-bow, bow, war-bow, eyebrow, Syn. ธนู, กุทัณฑ์, Example: อาวุธที่ใช้ในสมัยอยุธยานั้น จะเป็นอาวุธประจำกายของแต่ละบุคคลทั้งสิ้น เช่น ทวน หอก ดาบ แหลน หลาว เกาทัณฑ์, Count Unit: คัน, Thai Definition: อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสำหรับยิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขีดคร่อม(v) cross a line, Example: คุณควรขีดคร่อมเช็คเพื่อป้องกันมิให้คนอื่นนำเช็คไปขึ้นเงินได้, Thai Definition: ขีดเส้นขนานคู่ขวางไว้ด้านหน้าเช็ค แสดงว่าเป็นเช็คเข้าบัญชีไม่ใช่เช็คจ่ายเงินสด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรปริศนา[aksøn pritsanā] (n, exp) EN: crossword puzzle  FR: mots croisés [mpl]
บั้ง[bang] (n) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off
เช็คขีดคร่อม[chek khītkhrǿm] (n, exp) EN: crossed cheque ; crossed check (Am.)  FR: chèque barré [m]
ชุมทาง[chumthāng] (n) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)  FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
ดาวว่าว[dāo Wao] (n, prop) EN: Southern Cross  FR: Croix du Sud [f[
เดินไปหา[doēn pai hā] (v, exp) EN: cross over
ฟ้องแย้ง[føngyaēng] (v) EN: counterclaim ; file a cross-action ; file a cross-suit ; countersue
หักหลัง[haklang] (v) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out  FR: trahir
หัวถนน[hūa thanon] (n, prop) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner
เจอ[joē] (v) EN: meet ; encounter ; come across ; run into  FR: rencontrer ; tomber sur

CMU English Pronouncing Dictionary
CROSS K R AO1 S
CROSSE K R AA1 S
CROSSEN K R AO1 S AH0 N
CROSSES K R AO1 S IH0 Z
CROSSER K R AO1 S ER0
CROSSIN K R AA1 S IH0 N
CROSSAN K R AA1 S AH0 N
CROSSED K R AO1 S T
CROSS'S K R AO1 S IH0 Z
CROSSNO K R OW1 S N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cross (v) krˈɒs (k r o1 s)
crosse (n) krˈɒs (k r o1 s)
crossed (v) krˈɒst (k r o1 s t)
crosses (v) krˈɒsɪz (k r o1 s i z)
crossly (a) krˈɒsliː (k r o1 s l ii)
crossbar (n) krˈɒsbaːr (k r o1 s b aa r)
crossbow (n) krˈɒsbou (k r o1 s b ou)
crosscut (n) krˈɒskʌt (k r o1 s k uh t)
crossing (v) krˈɒsɪŋ (k r o1 s i ng)
crossbars (n) krˈɒsbaːz (k r o1 s b aa z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, / ] crossball; bullet; shot; shell; ball, #3,652 [Add to Longdo]
路口[lù kǒu, ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, ] crossing; intersection (of roads), #4,962 [Add to Longdo]
交叉[jiāo chā, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ, ] cross; intersect, #5,942 [Add to Longdo]
越野[yuè yě, ㄩㄝˋ ㄧㄝˇ, ] cross country, #14,911 [Add to Longdo]
十字路口[shí zì lù kǒu, ㄕˊ ㄗˋ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, ] crossroads; intersection, #17,674 [Add to Longdo]
[nǔ, ㄋㄨˇ, ] cross-bow, #19,273 [Add to Longdo]
十字架[shí zì jià, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄧㄚˋ, ] cross; crucifix; yoke one has to endure, #29,213 [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] crossroads; thoroughfare, #38,404 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] crossbar in carriage front, #41,975 [Add to Longdo]
弓弩[gōng nǔ, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ, ] crossbow, #47,009 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cross-Assembler {m}cross-assembler [Add to Longdo]
Diagonalstrebe {f}cross stay [Add to Longdo]
Fahrendschalter {m}; Katzfahrendschalter {m} [techn.]cross travel limit switch; long travel limit switch [Add to Longdo]
Fahrgeschwindigkeit {f}; Katzfahrgeschwindigkeit {f} (bei Fahrwerken)cross travel speed [Add to Longdo]
Fremdassembler {m}; Kreuzassembler {m}; Wirtsassembler {m}cross assembler [Add to Longdo]
Fremdcompilierer {m}cross compiler [Add to Longdo]
Gegenprobe {f} | Gegenproben {pl}cross check | cross checks [Add to Longdo]
Geländefahrt {f} | Geländefahrten {pl}cross country drive | cross country drives [Add to Longdo]
Geländefahrzeug {n}; Geländewagen {m} | Geländefahrzeuge {pl}cross country vehicle | cross country vehicles [Add to Longdo]
Geländelauf {m} | Geländeläufe {pl}cross country run | cross country runs [Add to Longdo]
Gipfelkreuz {n}cross on the summit of a mountain [Add to Longdo]
Inneneckverbinder {m}cross section grille face connector [Add to Longdo]
Kathodenstrahlanzeige {f}cross display [Add to Longdo]
Katzfahren {n}cross travel [Add to Longdo]
Katzfahrmotor {m}cross travel motor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
ええじゃないか[eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
えんがちょ;エンガチョ[engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes [Add to Longdo]
の向かいに[のむかいに, nomukaini] (adv) opposite of; across from [Add to Longdo]
ぶっ違い;打っ違い[ぶっちがい, bucchigai] (n) diagonal cross; x-shaped cross [Add to Longdo]
ぷんと[punto] (adv,vs) (on-mim) crossly; angrily [Add to Longdo]
みなみじゅうじ座;南十字座[みなみじゅうじざ, minamijuujiza] (n) Southern Cross [Add to Longdo]
アクロス[akurosu] (adv) across [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスアセンブラ[くろすあせんぶら, kurosuasenbura] cross assembler [Add to Longdo]
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable [Add to Longdo]
クロスコネクト[くろすこねくと, kurosukonekuto] cross connect [Add to Longdo]
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler [Add to Longdo]
クロストーク[くろすとーく, kurosuto-ku] crosstalk [Add to Longdo]
クロスフッティング[くろすふっていんぐ, kurosufutteingu] crossfooting [Add to Longdo]
クロスプラットホーム[くろすぷらっとほーむ, kurosupurattoho-mu] cross-platform [Add to Longdo]
クロスポイント[くろすぽいんと, kurosupointo] crosspoint [Add to Longdo]
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cross
   adj 1: extending or lying across; in a crosswise direction; at
       right angles to the long axis; "cross members should be
       all steel"; "from the transverse hall the stairway
       ascends gracefully"; "transversal vibrations";
       "transverse colon" [syn: {cross(a)}, {transverse},
       {transversal}, {thwartwise}]
   2: annoyed and irritable [syn: {crabbed}, {crabby}, {cross},
     {fussy}, {grouchy}, {grumpy}, {bad-tempered}, {ill-tempered}]
   n 1: a wooden structure consisting of an upright post with a
      transverse piece
   2: a marking that consists of lines that cross each other [syn:
     {crisscross}, {cross}, {mark}]
   3: a representation of the structure on which Jesus was
     crucified; used as an emblem of Christianity or in heraldry
   4: any affliction that causes great suffering; "that is his
     cross to bear"; "he bears his afflictions like a crown of
     thorns" [syn: {cross}, {crown of thorns}]
   5: (genetics) an organism that is the offspring of genetically
     dissimilar parents or stock; especially offspring produced by
     breeding plants or animals of different varieties or breeds
     or species; "a mule is a cross between a horse and a donkey"
     [syn: {hybrid}, {crossbreed}, {cross}]
   6: (genetics) the act of mixing different species or varieties
     of animals or plants and thus to produce hybrids [syn:
     {hybridization}, {hybridisation}, {crossbreeding},
     {crossing}, {cross}, {interbreeding}, {hybridizing}]
   v 1: travel across or pass over; "The caravan covered almost 100
      miles each day" [syn: {traverse}, {track}, {cover},
      {cross}, {pass over}, {get over}, {get across}, {cut
      through}, {cut across}]
   2: meet at a point [syn: {intersect}, {cross}]
   3: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of; "What
     ultimately frustrated every challenger was Ruth's amazing
     September surge"; "foil your opponent" [syn: {thwart},
     {queer}, {spoil}, {scotch}, {foil}, {cross}, {frustrate},
     {baffle}, {bilk}]
   4: fold so as to resemble a cross; "she crossed her legs" [ant:
     {uncross}]
   5: to cover or extend over an area or time period; "Rivers
     traverse the valley floor", "The parking lot spans 3 acres";
     "The novel spans three centuries" [syn: {cross}, {traverse},
     {span}, {sweep}]
   6: meet and pass; "the trains crossed"
   7: trace a line through or across; "cross your `t'"
   8: breed animals or plants using parents of different races and
     varieties; "cross a horse and a donkey"; "Mendel tried
     crossbreeding"; "these species do not interbreed" [syn:
     {crossbreed}, {cross}, {hybridize}, {hybridise},
     {interbreed}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top