ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

critically

K R IH1 T IH0 K AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -critically-, *critically*, critical
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
critically(adv) โดยเป็นช่วงอันตราย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Giuseppe Conlon is critically ill, as you may know.Giuseppe Conlon เป็นป่วยวิกฤต, ดังที่คุณทราบ In the Name of the Father (1993)
Oh, but I do need your help with something, it's like critically important.อ้อ แต่ฉันอยากให้เธอช่วยอะไรหน่อย มันก็สำคัญมากเหมือนกัน Juno (2007)
The more critically injured will have to wait.สำหรับคนที่เจ็บหนัก ต้องรอก่อน Shadow of Malevolence (2008)
"'cause I lack the ability to think critically and independently." Yes, that!เพราะว่าผมไม่มีความสามารถ ในการคิด - เชิงวิจารณ์อย่างเป็นตัวของตัวเอง - ใช่เลย คำนั้นเลย! Excellence in Broadcasting (2010)
To have a critically spinning black hole, you need a lot of angular momentum, so...ดีฉันเพียงแค่โดยทั่วไปคุณรู้ว่า ฉันตื่นเต้นมากเกี่ยว กับดาวที่ระเบิดขึ้นจริง The Riddle of Black Holes (2010)
Run time two and half hours and so critically reviled that after it aired, the creator has his knighthood revoked.มันยาว 2 ชั่วโมงครึ่ง และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก จนหลังออกอากาศ ผู้สร้างถูกถอดยศอัศวิน Regional Holiday Music (2011)
You must question and critically examine those writings from every side.คุณต้องตั้งคำถามและตรวจสอบ จากนักวิจารณ์งานเขียนเหล่านั้น จากทุกด้าน Hiding in the Light (2014)
During the pursuit, one of the suspects was critically injured, transported to hospital, where he was pronounced dead.ระหว่างการไล่ล่า ผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งบาดเจ็บสาหัส เขาถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล และเสียชีวิตที่นั่น Patriots Day (2016)
CRITICALLY LOW FUEL"ระดับเชื้อเพลิงต่ำมาก" Life (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
criticallyA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
criticallyIt is whispered that the Prime Minister is critically ill.
criticallyUp to now we've been taking a casual relaxed attitude toward our relationship but I want to start looking at us more critically.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[chakan] (adv) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically  FR: sérieusement ; sévèrement
ติชม[tichom] (v) EN: comment ; criticize ; comment critically  FR: commenter ; critiquer

CMU English Pronouncing Dictionary
CRITICALLY K R IH1 T IH0 K AH0 L IY0
CRITICALLY K R IH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
critically (a) krˈɪtɪkliː (k r i1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
todsterbenskrank {adj}critically ill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無批判[むひはん, muhihan] (adj-na,n) uncritically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  critically
      adv 1: in a critical manner; "this must be examined critically"
             [ant: {uncritically}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top