ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

critical

K R IH1 T IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -critical-, *critical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
critical(adj) เกี่ยวกับการวิจารณ์
critical(adj) จำเป็น, Syn. crucial, significant
critical(adj) ซึ่งเป็นช่วงอันตราย (โรค), See also: ซึ่งเป็นช่วงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค
critical(adj) ที่ชอบจับผิด, Syn. censorious, faultfinding
critical(adj) เป็นช่วงอันตราย, See also: คับขัน, Syn. dangerous, risky
critically(adv) โดยเป็นช่วงอันตราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์,เกี่ยวกับการวิเคราะห์,ซึ่งติเตียน,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,อันตราย,เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
diacriticaladj. ซึ่งทำให้แตกต่างกัน,เป็นการแบ่งแยกชนิด,เป็นเครื่องหมายการออกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
critical(adj) วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
diacritical(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นการแบ่งแยก
hypercritical(adj) ช่างติ,ช่างวิจารณ์,ชอบจับผิด
hypocritical(adj) เสแสร้ง,หลอกลวง,เจ้ามารยา,ปากว่าตาขยิบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criticalวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical careวิกฤตรักษ์, วิกฤตบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical materialวัสดุวิกฤต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical path method (CPM)ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต (ซีพีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
critical pointจุดวิกฤต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
critical pressureความดันวิกฤต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
critical regionบริเวณวิกฤต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
critical regionบริเวณวิกฤต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
critical resourceทรัพยากรวิกฤต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
critical respiratory careการบริบาลภาวะหายใจวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criticalวิกฤต,อาจมีอันตราย [การแพทย์]
Critical Angleมุมวิกฤต [การแพทย์]
critical angleมุมวิกฤต, มุมตกกระทบของแสงซึ่งทำให้มุมหักเหเป็น 90 องศา  เกิดขึ้นเมื่อแสงผ่านจากตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหสูงไปยังตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหต่ำกว่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Critical bibliographyบรรณานุกรมเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Critical careการดูแลผู้ป่วยหนัก [TU Subject Heading]
Critical Careการดูแลขั้นวิกฤติ;ผู้ป่วยหนัก,การดูแล [การแพทย์]
Critical criminologyอาชญาวิทยาวิกฤต [TU Subject Heading]
Critical currentsกระแสวิกฤต [TU Subject Heading]
critical densitycritical density, ความลึกวิกฤติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
critical depthcritical depth, ความแน่นวิกฤติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
critical thinkingคิดแบบมีวิจารณญาณ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, Dr Rumack says the sick people are in critical condition.ฟังนะ หมอรูแม็คบอกว่า คนป่วยอาการหนักมาก Airplane! (1980)
The launch windows are critical for both spacecrafts.หน้าต่างเปิดตัวมีความสำคัญ สำหรับทั้งยานอวกาศ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Captain how critical is our ignition?กัปตันวิธีที่สำคัญคือการจุด ระเบิดของเราหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Naturally no critical predispositions to any been may gen inheritable diseases.การปล่อยตามวิธีธรรมชาติโดยไม่ควบคุม อาจทำให้ติดโรคทางกรรมพันธุ์ Gattaca (1997)
Right now is a critical moment in time.ตอนนี้ เป็นวิกฤติกาลแห่งยุคสมัย - จริงเหรอ ? Pi (1998)
You're critical of every fucking thing!เรื่องไม่เป็นเรื่อง ก็ทำให้มันเป็นเรื่อง! The Story of Us (1999)
Gate Three is not responding! We've taken critical damage, sir!ประตูสามไม่ขยับครับ เสียหายขั้นรุนแรงครับท่าน The Matrix Revolutions (2003)
He's in critical condition and we're concerned that he's showing low brain activity.เขาอยู่ในภาวะวิกฤต\ และพวกเรากังวลอยู่ สมองเค้าตอบสนองน้อยมาก 21 Grams (2003)
Currently in critical conditionตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา Uninvited (2003)
What are all critical points, if there are any, of a function where k(t) equals to one divide by the square root of "t" minus squared positive one?จงหาว่าจุดวิกฤตของฟังก์ชั้นนี้ เกิดขึ้นณจุดใด ที่ทำให้ k(t) เท่ากับ 1 หารด้วยสแควร์รูท t ลบด้วยสแควร์รูทของ 1 Crazy First Love (2003)
Its critical point is (0, 1).จุดวิกฤตนั้นคือ (0, 1) Crazy First Love (2003)
If you want to be critical if you want to go through your life like that sure be critical of every single person that walks up to you.ถ้าคุณอยากมีวิจารณญาณ ถ้าไม่อยากใช้ชีวิตแบบนั้นตลอดไป ก็จงระแวงคนทุกคน The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
criticalAbility to operate a computer is critical for this job.
criticalA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
criticalDo not be so critical.
criticalEducation is a critical element.
criticalHe was critical of me.
criticalHe was in critical condition.
criticalHis illness is critical.
criticalHis leg was in critical condition but fortunately it got better.
criticalI can't understand why you are so critical of him.
criticalIt is whispered that the Prime Minister is critically ill.
criticalI've been thinking that I may have been too critical.
criticalMastering facts patiently is far more necessary for them than learning expressive and critical skills.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดวิกฤติ(n) critical point, Syn. ขั้นวิกฤติ, Example: สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนไทยถึงจุดวิกฤติภายใต้การครอบงำของรัฐบาล, Count Unit: จุด, Thai Definition: ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่ออาจเป็นไปในทางดีหรือทางร้ายก็ได้
วิกฤติ(adj) critical, See also: crucial, serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: โรคที่กำลังระบาดจนถึงขั้นวิกฤติอยู่ในขณะนี้ คือ วัณโรค ซึ่งต้องการการปราบอย่างเร่งด่วน, Thai Definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
วิกฤต(adj) critical, See also: risky, serious, dangerous, perilous, Syn. วิกฤต, Example: แม้จะอยู่ในวัยแก่เฒ่า เขาก็ยังจดจำรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้, Thai Definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
คับขัน(adj) critical, See also: trouble, urgent, emergent, tight, crisis, imperative, Syn. ฉุกเฉิน, เดือดร้อน, ลำบาก, Example: แม้จะอยู่ในสภาพคับขันของชีวิตแต่เขาก็บอกกับลูกเมียให้เป็นกำลังใจให้เขาด้วย, Thai Definition: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, จำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องทำหรือต้องสู้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, เข้าที่ลำบากหรือจำเป็น
ภาวะคับขัน(n) critical situation, See also: emergency period, Example: บริษัทของเรากำลังตกอยู่ในภาวะคับขัน ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา, Thai Definition: ภาวะที่ต้องทำหรือสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อุกฉกรรจ์(adj) serious, See also: critical, capital, Syn. ร้ายแรง, อุกอาจ, Example: ผู้ใหญ่บ้านรายนี้ได้เคยก่อคดีอุกฉกรรจ์มาแล้วมากมายหลายคดี
หน้าสิ่วหน้าขวาน(adj) critical, See also: dangerous, serious, Example: ในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานเช่นนี้ เธอยังยิ้มเฉยอยู่ได้, Thai Definition: ระยะเวลาที่วิกฤต, ระยะเวลาอันตราย
หัวเลี้ยวหัวต่อ(n) turning point, See also: critical point, transition, Example: ท่านเชิญผมเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อปี 2524 อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, Thai Definition: ภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นตอนสำคัญ
หัวเลี้ยวหัวต่อ(n) turning point, See also: critical point, transition, Example: ท่านเชิญผมเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อปี 2524 อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, Thai Definition: ภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นตอนสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการหนัก[ākān nak] (n, exp) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition  FR: se trouver dans un état grave
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical  FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[chakan] (adv) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically  FR: sérieusement ; sévèrement
ฉุกเฉิน[chukchoēn] (adj) EN: urgent ; critical ; pressing  FR: urgent ; critique
หัวเลี้ยวหัวต่อ[hūalīohūatø] (n, exp) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition  FR: transition [f]
จุดวิกฤติ[jut wikrit] (n, exp) EN: critical point
ขั้นอันตราย[khan antarāi] (n, exp) EN: critical stage [f] ; dangerous stage  FR: étape critique [f]
ขั้นร้ายแรงมาก[khan rāiraēng māk] (n, exp) EN: critical stage
คับขัน[khapkhan] (adj) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing  FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
มือถือสากปากถือศีล[meū theū sāk pāk theū sīn] (adj) EN: hypocritical

CMU English Pronouncing Dictionary
CRITICAL K R IH1 T IH0 K AH0 L
CRITICALLY K R IH1 T IH0 K AH0 L IY0
CRITICALLY K R IH1 T IH0 K L IY0
CRITICALITY K R IH2 T AH0 K AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
critical (j) krˈɪtɪkl (k r i1 t i k l)
critically (a) krˈɪtɪkliː (k r i1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危急[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, ] critical; desperate (situation), #14,952 [Add to Longdo]
紧要[jǐn yào, ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ, / ] critical; crucial; vital, #20,165 [Add to Longdo]
临界[lín jiè, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] critical; boundary, #20,587 [Add to Longdo]
临界点[lín jiè diǎn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] critical point; boundary point, #32,987 [Add to Longdo]
险症[xiǎn zhèng, ㄒㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, / ] critical illness, #451,557 [Add to Longdo]
坎儿[kǎn r, ㄎㄢˇ ㄦ˙, / ] critical juncture; key moment [Add to Longdo]
夹批[jiā pī, ㄐㄧㄚ ㄆㄧ, / ] critical annotations between the lines [Add to Longdo]
临界状态[lín jiè zhuàng tài, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, / ] critical state; criticality [Add to Longdo]
临界质量[lín jiè zhì liàng, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] critical mass [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
biegekritische Drehzahl {f} [techn.]critical bending speed [Add to Longdo]
Grenzfrequenz {f}critical frequency [Add to Longdo]
Kritikfähigkeit {f}critical faculties [Add to Longdo]
kritisch {adj} | kritischer Punkt | kritische Temperatur {f}critical | critical point | critical temperature [Add to Longdo]
kritisch; bedenklich {adj} | kritischer | am kritischstencritical | more critical | most critical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
クリティカル[kuriteikaru] (n,adj-na) critical [Add to Longdo]
クリティカルエラー[kuriteikaruera-] (n) {comp} critical error [Add to Longdo]
クリティカルエラーハンドラ[kuriteikaruera-handora] (n) {comp} critical-error handler [Add to Longdo]
クリティカルセクション[kuriteikarusekushon] (n) {comp} critical section [Add to Longdo]
クリティカルパス[kuriteikarupasu] (n) critical path [Add to Longdo]
クリティカルパス法[クリティカルパスほう, kuriteikarupasu hou] (n) {comp} critical path method [Add to Longdo]
ダイアクリティカルマーク[daiakuriteikaruma-ku] (n) diacritical mark [Add to Longdo]
ダイアクリティック[daiakuriteikku] (adj-f) (1) (See ダイアクリティカルマーク) diacritic; (n) (2) diacritical mark [Add to Longdo]
マクロン[makuron] (n) macron (diacritical mark) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
危機的[ききてき, kikiteki] critical [Add to Longdo]
危険域[きけんいき, kiken'iki] critical section [Add to Longdo]
危険地域[きけんちいき, kikenchiiki] critical section [Add to Longdo]
危険領域[きけんりょういき, kikenryouiki] critical area, region [Add to Longdo]
基幹業務[きかんぎょうむ, kikangyoumu] business-critical (a-no), mission-critical [Add to Longdo]
基幹業務データ[きかんぎょうむデータ, kikangyoumu de-ta] mission critical data [Add to Longdo]
最長経路[さいちょうけいろ, saichoukeiro] critical path [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 critical
   adj 1: marked by a tendency to find and call attention to errors
       and flaws; "a critical attitude" [ant: {uncritical}]
   2: at or of a point at which a property or phenomenon suffers an
     abrupt change especially having enough mass to sustain a
     chain reaction; "a critical temperature of water is 100
     degrees C--its boiling point at standard atmospheric
     pressure"; "critical mass"; "go critical" [ant:
     {noncritical}]
   3: characterized by careful evaluation and judgment; "a critical
     reading"; "a critical dissertation"; "a critical analysis of
     Melville's writings" [ant: {noncritical}, {uncritical}]
   4: urgently needed; absolutely necessary; "a critical element of
     the plan"; "critical medical supplies"; "vital for a healthy
     society"; "of vital interest" [syn: {critical}, {vital}]
   5: forming or having the nature of a turning point or crisis; "a
     critical point in the campaign"; "the critical test" [syn:
     {critical}, {decisive}]
   6: being in or verging on a state of crisis or emergency; "a
     critical shortage of food"; "a critical illness"; "an illness
     at the critical stage" [ant: {noncritical}, {noncrucial}]
   7: of or involving or characteristic of critics or criticism;
     "critical acclaim"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top