ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crisp

K R IH1 S P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crisp-, *crisp*
English-Thai: Longdo Dictionary
crispy(adj) กรอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crisp(adj) กรอบ, Syn. brittle
crisp(vi) กรอบ
crisp(adj) ชัดเจน, Syn. brisk, clear, sharp
crisp(vt) ทำให้กรอบ
crisp(vt) ทำให้เป็นลอน, See also: ดัดผม
crisp(adj) ที่สะอาดเรียบร้อย, Syn. neat
crisp(n) มันฝรั่งทอด, Syn. potato chip
crisp(adj) สดชื่น, Syn. lively
crisp(adj) สดและกรอบ (ผัก), Syn. crumbly, fresh
crispy(adj) กรอบ, Syn. brittle, crisp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crisp(คริสพฺ) {crisped,crisping,crisps} adj. เปราะ,กรอบ,แตกง่าย,สบายใจ,สดชื่น,มีชีวิตชีวา,สะอาดเรียบร้อย,หยิกงอ. vt.,vi. ทำให้เปราะหรือกรอบ,ทำให้เป็นลอนหรือหยิก., See also: crisply adv. ดูcrisp, Syn. brittle
crispate(ครีส'เพท,-ทิด) adj. หยิก,เป็นลอน,เป็นคลื่น,ย่น, See also: crispation n. ดูcrispate
crispated(ครีส'เพท,-ทิด) adj. หยิก,เป็นลอน,เป็นคลื่น,ย่น, See also: crispation n. ดูcrispate
crispen(คริส'เพิน) vt.,vi. ทำให้กรอบ,ทำให้เปราะ,ทำให้หยิก
crispy(คริส'พี) adj. เปราะ,กรอบ,หยิก,เป็นลอน., See also: crispily adv. ดูcrispy crispiness n. ดูcrispy

English-Thai: Nontri Dictionary
crisp(adj) กรอบ,เปราะ,แจ่มใส,สดชื่น,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crisp setเซตทวินัย [มีความหมายเหมือนกับ classical set] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
crisp; crispate; crispedยับย่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crispate; crisp; crispedยับย่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crisped; crisp; crispateยับย่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crispI suddenly got a craving to eat some crisp roast chicken skin.
crispPeople will fry to a crisp in the sun today.
crispPlease state your opinion crisply and clearly.
crispYou have a very crisp way of speaking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรียบ(n) crisp crackers, Syn. ข้าวเกรียบ, Example: รางวัลที่เด็กๆ ได้รับ คือ ข้าวเกรียบที่ฝ่ายสันทนาการฝากฝ่ายครัวซื้อมาจากตลาดในเมือง, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: เรียกของกินทำด้วยข้าวเป็นแผ่นๆ มีหลายอย่าง
ข้าวเกรียบ(n) crisp rice, See also: crisp rice-cakes, Example: อย่าลืมซื้อข้าวเกรียบเจ้าประจำมาฝากด้วย, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: ของกินทำด้วยแป้งข้าวจ้าวหรือแป้งข้าวเหนียว ตากให้แห้ง แล้วปิ้งหรือทอด
กรุบ(adj) crisp, See also: crispy, crunchy, crumbly, firm, brittle, Syn. กรุบกรอบ, Example: ที่จุลลาชอบคือ ขนมน้ำแข็งที่มีแป้งเหนียวและแป้งกรอบกรุบ ใส่ถั่วแดง น้ำแข็งใส แล้วราดน้ำเชื่อมกลิ่นมะลิ, Thai Definition: ที่มีลักษณะกรอบ หรือแตกง่าย
กรอบ(adj) crisp, See also: brittle, fragile, cracking, Syn. เปราะ, ร่วน, Ant. เหนียว, Example: ฉันชอบขนมปังกรอบมาก, Thai Definition: แตกหักง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอระเพ็ด[børaphet] (n) EN: Tinospora crispa
หดตัว[hottūa] (adj) FR: contracté ; crispé
ขนมเบื้องญวน[khanom beūangyūan] (n, exp) EN: Vietnamese stuffed crispy omelette
ขนมปังกรอบ[khanompang krøp] (n) EN: biscuit ; cracker ; crisp bread ; crispbread ; hard bread ; rusk  FR: biscuit [m]
ข้าวเกรียบ[khāokrīep] (n) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes  FR: gaufrette de riz grillée [f]
เคร่งเครียด[khrengkhrīet] (adj) EN: strict ; serious ; strenuous  FR: tendu ; crispé
เครียด[khrīet] (adj) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight  FR: stressé ; tendu ; crispé
เกี๊ยวกรอบกับซัลซ่าผลไม้[kīo krøp kap salsā phonlamāi] (xp) EN: wonton crisps with fruit salsa
กล้วยฉาบ[klūay chāp] (n, exp) EN: sweet banana crisps
เกร็ง[kreng] (adj) EN: tense  FR: rigide ; crispé ; tendu

CMU English Pronouncing Dictionary
CRISP K R IH1 S P
CRISPO K R IY1 S P OW0
CRISPY K R IH1 S P IY0
CRISPER K R IH1 S P ER0
CRISPIN K R IH1 S P IH0 N
CRISPEN K R IH1 S P AH0 N
CRISPLY K R IH1 S P L IY0
CRISPINO K R IY0 S P IY1 N OW0
CRISPELL K R IH1 S P AH0 L
CRISPINA K R IY0 S P IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crisp (v) krˈɪsp (k r i1 s p)
crisps (v) krˈɪsps (k r i1 s p s)
crisped (v) krˈɪspt (k r i1 s p t)
crisper (j) krˈɪspər (k r i1 s p @ r)
crisply (a) krˈɪspliː (k r i1 s p l ii)
crispest (j) krˈɪspɪst (k r i1 s p i s t)
crisping (v) krˈɪspɪŋ (k r i1 s p i ng)
crispness (n) krˈɪspnəs (k r i1 s p n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sū, ㄙㄨ, ] crisp (cakes etc); flaky; brittle; butter; soft; silky; limp, #9,830 [Add to Longdo]
酥脆[sū cuì, ㄙㄨ ㄘㄨㄟˋ, ] crisp (of food), #49,854 [Add to Longdo]
薄脆[báo cuì, ㄅㄠˊ ㄘㄨㄟˋ, ] crispy thin (cooking style), #101,831 [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] crisp; brittle; fine animal hair, #126,174 [Add to Longdo]
脆脆[cuì cuì, ㄘㄨㄟˋ ㄘㄨㄟˋ, ] crispy [Add to Longdo]
蝴蝶酥[hú dié sū, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄙㄨ, ] crispy short-crust pastry; mille-feuilles [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
knusprig; rösch; kross {adj} (Fleisch) | knusperiger; knuspriger | am knusprigsten; am knusperigstencrisp | crisper; crispier; more crisp | crispiest; most crisp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっと;カラッと[karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
こりこり[korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
しゃきしゃき[shakishaki] (adv,n,vs) crisp; precise; clipped [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
しゃっきり[shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk [Add to Longdo]
ぱりっと[paritto] (adv,vs) (1) (col) dashing; classy; posh; new; modern; (2) crisp; crisply; crunchy [Add to Longdo]
ぱりぱり[paripari] (adj-na,adv,n) (on-mim) crispy; first-class [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crisp
   adj 1: (of something seen or heard) clearly defined; "a sharp
       photographic image"; "the sharp crack of a twig"; "the
       crisp snap of dry leaves underfoot" [syn: {crisp},
       {sharp}]
   2: tender and brittle; "crisp potato chips" [syn: {crisp},
     {crispy}]
   3: pleasantly cold and invigorating; "crisp clear nights and
     frosty mornings"; "a nipping wind"; "a nippy fall day";
     "snappy weather" [syn: {crisp}, {frosty}, {nipping}, {nippy},
     {snappy}]
   4: pleasingly firm and fresh; "crisp lettuce"
   5: (of hair) in small tight curls [syn: {crisp}, {frizzly},
     {frizzy}, {kinky}, {nappy}]
   6: brief and to the point; effectively cut short; "a crisp
     retort"; "a response so curt as to be almost rude"; "the
     laconic reply; `yes'"; "short and terse and easy to
     understand" [syn: {crisp}, {curt}, {laconic}, {terse}]
   n 1: a thin crisp slice of potato fried in deep fat [syn:
      {chip}, {crisp}, {potato chip}, {Saratoga chip}]
   v 1: make wrinkles or creases on a smooth surface; make a
      pressed, folded or wrinkled line in; "The dress got
      wrinkled"; "crease the paper like this to make a crane"
      [syn: {wrinkle}, {ruckle}, {crease}, {crinkle}, {scrunch},
      {scrunch up}, {crisp}]
   2: make brown and crisp by heating; "toast bread"; "crisp
     potatoes" [syn: {crispen}, {toast}, {crisp}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top